หัวข้อที่กำลังเปิดรับสมัครอบรม
TJS010 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 1

20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
STD086 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 5 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)

เปิดรับสมัคร

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 5 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)

24 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
STD088 การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัคร

การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4

21 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
STD089 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 17

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 17

19 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
STD090 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัคร

การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 11

23 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
TJS011 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 2 (เชีบงใหม่)

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 2 (เชีบงใหม่)

21 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
 

 
รายการอบรมที่น่าสนใจ
TJS010 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 1

20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
STD086 เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 5 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)

เปิดรับสมัคร

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 5 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE)

24 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
STD088 การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัคร

การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4

21 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
STD089 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 17

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 17

19 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
STD090 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัคร

การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานในโรงงานผลิต) รุ่นที่ 11

23 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
TJS011 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 2 (เชีบงใหม่)

เปิดรับสมัคร

การออกแบบอาคารสูงปานกลาง ไม่เกิน 8 ชั้น รับแผ่นดินไหวและแรงลม ด้วย ETABS รุ่นที่ 2 (เชีบงใหม่)

21 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

 
หมวดหลักหัวข้ออบรม - สัมมนา