CEM021 การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 อ่าน 7,845

จบการอบรม

หัวข้อ: การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CEM021
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 9 กรกฎาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563
วันที่อบรม/สัมมนา: 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
25 ตุลาคม 2563 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2563
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 48 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 28 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 20 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

<< ท่านใดสนใจจองแบบ Online โดยเฉพาะ คลิกที่นี่ครับ >>

 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (24 - 25 ต.ค.63)

 

 

 


แจกเอกสารอบรมอย่างดี พร้อม Spreadsheet ที่เกี่ยวข้อง
 


 


 


สิทธิพิเศษสำหรับวิศวกรไทย สมาชิก TumCivil เอกสารแจกครบ

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 3,500. (2 วันเต็ม) (ตอนรับการกลับมา)

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......กรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]
 


 

 


ผู้อบรมเอา Notebook มาด้วยนะครับ

ต้อนรับ ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ กลับมา สอนสนุก สอนเข้าใจ

ผมกลับมาแล้ว.....ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
 

 

...... หนังสือ เอกสารอบรมแบบพรีเมียม

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

หนังสือที่ใช้ในการอบรม เน้นทำงานจริง และ ไม่มีที่ใดมาก่อนตัวอย่างรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

เนื้อหาหลัก :

 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการวางแผน การบริหารและควบคุมแผน ตลอดจนการจัดทำแผนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสำหรับการบริหารการจัดการโครงการคือ Microsoft Project 2016 / 2019 โดยเนื้อการที่สอนเน้นไปทางการใช้งานจริง (Workshop) ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับกลาง (พร้อมตัวอย่างการทำงานจริง) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความคุ้มค่าในการเรียน และ สำหรับเพื่อนๆวิศวกร "นี่คือโปรแกรมพื้นฐานที่วิศวกรแผนงานควรจะรู้และใช้งานเป็น"


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

1. โครงสร้างและระบบการทำงานของ MS Project  ในการวางแผนและควบคุมโครงการ
2. การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้งาน MS Project
3. การวางแผนงาน ประกอบด้วย แผนกำหนดเวลา และ แผนทรัพยากรและต้นทุน
4. การ Update ความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ตามหลัก Earn Value (พิเศษ !!!)
5. การปรับแต่งข้อมูล การรายงานผล และการพิมพ์

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "

ภาพรวม วิธีการเรียน:

โปรแกรม Microsoft Project  เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารงานก่อสร้างชื่อดังและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วๆไป เป็นโปรแกรมของบริษัท ไมโครซอฟต์ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีโปรแกรมนี้กันอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่โปรแกรมนี้มีความสามารถในระดับค่อนข้างดีสำหรับมาใช้ในการควบคุมและบริหารโครงการ แต่ในเรื่องของการใช้งานให้เหมาะกับงานก่อสร้างและวิศวกรรมนั้น ยังไม่มีการนำเสนออย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ทางเราได้จัดทำและนำเสนอวิธีการสอนแบบมืออาชีพ สำหรับในงานก่อสร้างโดยเฉพาะ


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2
 
 
 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

 
1. การบริหารโครงการก่อสร้างกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
 
    1.1 โครงการก่อสร้างกับการบริหารโครงการ
 
    1.2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
 
        -  การกำหนดขอบเขตในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
        
เครื่องมือในการกำหนดแผนงาน
            -  ได้แก่ Decomposition Technique, Work Breakdown Structure (WBS) และ Critical Path Method (CPM)
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
2. การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Project
 
    2.1 ภาพรวมการทำงานของ Microsoft Project
 
    2.2 แนะนำเครื่องมือพื้นฐาน
 
        -  แถบเครื่องมือ (Ribbon)
        
-  มุมมอง (Views)
 
        -  ตาราง (Tables)
        
-  ฟิลด์/คอลัมน์ (Field/Column)
 
    2.3 การปรับค่าตั้งต้น
 
    2.4 การสร้างไฟล์แผนงาน
 
    2.5 การกำหนดปฏิทินโครงการ
 
    2.6 การป้อนข้อมูลโครงการ
 
    2.7 Workshop-1
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 
3. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 1 (ใช้ข้อมูลเฉพาะด้านเวลา)
 
    3.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลเฉพาะด้านเวลา
 
    3.2 การป้อนข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
 
        -  รายชื่องาน รหัสโครงการ (WBS) และระยะเวลาการทำงาน
        
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (Task Relationships)
 
        -  เงื่อนไขของงาน (Task Constraints)
        
จุดตรวจสอบแผนงาน (Milestones)
 
    3.3 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    3.4 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้าและการวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    3.5 Workshop-2
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 
4. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 2 (ใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับมูลค่างาน)
 
    4.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับมูลค่างาน
 
    4.2 การป้อนข้อมูลแผนงาน
 
        -  ข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
        
-  ข้อมูลด้านมูลค่างาน
 
    4.3 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    4.4 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้า
 
    4.5 การวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    4.6 Workshop-3
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน

  - 8.30 – 10.30 น.

 
5. การวางแผนและควบคุมโครงการแบบที่ 3 (ใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับข้อมูลทรัพยากร)
 
    5.1 การใช้งาน Microsoft Project กรณีใช้ข้อมูลด้านเวลาร่วมกับข้อมูลทรัพยากร
 
    5.2 การกำหนดฐานข้อมูลทรัพยากร (Resource Sheet)
 
    5.3 การป้อนข้อมูลแผนงาน
 
        -  ข้อมูลแผนงานด้านระยะเวลา
        
-  ข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากร
 
    5.4 ปัญหาการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน (Resources Overallocation) และการแก้ไข
 
    5.5 การกำหนดแผนงานบรรทัดฐาน (Baseline)
 
    5.6 การป้อนข้อมูลความก้าวหน้า
 
    5.7 การวิเคราะห์สถานะโครงการ
 
    5.8 Workshop-4
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
6. เครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม
 
    6.1 การใช้คำสั่ง Sorting, Filters และ Group by
 
    6.2 การสร้าง Custom Field เพื่อสนับสนุนการควบคุมโครงการ
 
    6.3 การบริหารหลายโครงการ (Subproject) และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 
    6.4 Workshop-5
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 7
. การปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล
 
    7.1 การปรับแต่งตัวอักษร
 
    7.2 การปรับแต่งแท่งกราฟ
 
    7.3 การปรับแต่งหน่วยเวลา (Time Scale) ของ Gantt Chart
 
    7.4 Workshop-6
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 8
. การรายงาน และ การพิมพ์
 
    8.1 การใช้แบบรายงาน
 
    8.2 เทคนิคการรายงาน Cash Flow และ S-Curve
 
    8.3 การตั้งค่าและการพิมพ์แผนงานแบบ Gantt Chart
 
    8.4 การตั้งค่าและการพิมพ์แผนงานแบบ Network Diagram
 
    8.5 Workshop-7
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
B.Eng (Civil), M.Eng (CM), D.Eng (CM)

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.

ลักษณะการอบรม :

ให้ผู้อบรมนำ Notebook มาเอง เรามีปลั๊กไฟเต้าเสียบไว้ให้ สอนโดยการให้ผู้อบรมทำตามและสอบถามได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Project 2016 / 2019 อย่างมืออาชีพ
  • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวางแผนงาน และควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
  • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
  • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

  • ควรมีประสบการณ์การทำงานในโครงการมาบ้าง
  • ผู้บริหารโครงการ และผู้จัดการโครงการ วิศวกรที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
  • ผู้บริหารงานโครงการ

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

  • MS Project 2016 / 2019 (หมายเหตุ - มีทีมงานลงโปรแกรมให้)

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

 


 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)