รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM021 การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2
จำนวน: 4 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00276BJSW
amornrit
1. อมรฤทธิ์ XXX A2 อนุมัติ
K. AMORNRITZ XXX
Profile
15/07/2563 10:44
15/07/2563 10:46
00276AOQW
Jakkawal
2. จักรวาล XXX A3 อนุมัติ
K. Jakkawal XXX
Profile
15/07/2563 10:45
15/07/2563 10:46
00276BHST
BiwSitthichok
3. สิทธิโชค XXX A5 อนุมัติ
K. Sitthichok XXX
Profile
15/07/2563 10:45
15/07/2563 10:46
00276AEHI
laem99
4. ณรัณกร XXX A9 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Narankorn XXX
Profile
18/07/2563 14:40
18/07/2563 15:08
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน