TSW023 อบรมและเปิดตัว QuickSketch รุ่นที่ 3 และ QuickDesign รุ่นที่ 6 อ่าน 3,849

จบการอบรม

หัวข้อ: อบรมและเปิดตัว QuickSketch รุ่นที่ 3 และ QuickDesign รุ่นที่ 6 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: TSW023
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
ค่าอบรม: 3,000 บาท
เปิดรับสมัคร: 12 มกราคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558
วันที่อบรม/สัมมนา: 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
17 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 และ วันอาทิตยที่ 17 พฤษภาคม 2558
สถานที่อบรม: โรงแรม รอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 40 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 28 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 12 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)