FTT001 การอบรมหัวข้อ เทคโนโลยีบล็อกประสาน และโอกาสทางธุรกิจ อ่าน 2,088

จบการอบรม

หัวข้อ: การอบรมหัวข้อ เทคโนโลยีบล็อกประสาน และโอกาสทางธุรกิจ จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: FTT001
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ. วิทยา วุฒิจำนงค์
ค่าอบรม: 0 บาท ฟรี
เปิดรับสมัคร: 21 พฤษภาคม 2548 - 18 มิถุนายน 2548
วันที่อบรม/สัมมนา: 18 มิถุนายน 2548 เวลา 09:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
18 มิถุนายน 2548 เวลา 16:45 น.
จำนวนวันที่อบรม: 1
รายละเอียด: อบรม 1 วัน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2005
สถานที่อบรม: TumCivil.com Training Centerคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 20 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 1 ที่นั่ง
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 19 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

* จบการอบรมไปแล้ว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อตัวใหม่ที่ชื่อ บล็อกประสาน โดยให้ภาพรวมของเทคโนโลยี และภาพรวมของธุรกิจบล็อกประสานและโอกาสทางธุรกิจ แก่ผู้สนใจ  ทั่วไปและผู้สนใจจะลงทุนในธุรกิจบล็อกประสาน และเป็นการนำเสนอช่องทางการทำเงินกับธุรกิจนี้

จัดโดย :

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ www.tumcivil.com  ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

อ. วิทยา วุฒิจำนงค์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กำหนดการสัมมนา วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 :

09.00 น. - 10.00 น.
ลงทะเบียน
10.00 น. - 11.00 น.
เทคโนโลยีบล็อกประสาน
 
- แนะนำเทคโนโลยีบล็อกประสาน
 
- ประวัติ ความเป็นมา ประโยชน์จากการนำไปใช้
11.00 น. - 11.15 น.
พักรับประทาน ชา กาแฟ ของว่าง
11.15 น. - 12.00 น.
เทคโนโลยีบล็อกประสาน (ต่อ)
 
- การผลิต กระบวนการจัดการ ประโยชน์ ลักษณะของการนำไปใช้
12.00 น. - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น.
การลงทุนในธุรกิจบล็อกประสาน
 
- และโอกาสทางธุรกิจ
 
- แนวโน้มตลาด แหล่งวัตถุดิบ และ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
14.30 น. - 15.15 น.
ประสบการณ์จากโรงงานผู้ผลิตบล็อกประสาน
  - (พร้อม Comments โดยวิทยากร)
15.15 น. - 15.30 น.
พักรับประทาน ชา กาแฟ ของว่าง
15.30 น. - 16.15 น.
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกประสาน
16.15 น. - 16.45 น.
ตอบข้อซักถาม-ประเมินผล
 
ปิดการอบรม
 
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ตัวอย่างบล็อกประสาน
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบล๊อกประสาน
 • ทำความรู้จักกับและพูดคุยกับคุณวิทยา วุฒิจำนงค์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
 • พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆในวันงาน พร้อมมีของชำร่วยแจก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป ช่าง ผู้ออกแบบ วิศวกรที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
 • ผู้สนใจจะลงทุนในธุรกิจบล็อกประสาน
 • นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มความรู้
 • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 •  สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.09-4990739  คุณตั้ม หรือ  01-8139247  คุณวิทยา วุฒิจำนงค์ (สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด) 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

 


ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา :

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

 • ไม่มี VDO / เอกสารคู่มือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)