GOA011 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และ ประมวลผลโดย AutoCAD Civil 3D” รุ่นที่ 1 อ่าน 5,992

จบการอบรม

หัวข้อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และ ประมวลผลโดย AutoCAD Civil 3D” รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA011
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.อาทร จูปราง, ผศ.กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์, อ.ณรงค์ พูนพจน์มาศ, อ.ก้องไกล สรโยธิน
ค่าอบรม: 7,000 บาท
เปิดรับสมัคร: 26 ตุลาคม 2557 - 26 มีนาคม 2558
วันที่อบรม/สัมมนา: 27 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
29 มีนาคม 2558 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (27 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.58 / เสาร์ที่ 28 มี.ค.58 และ อาทิตย์ที่ 29 มี.ค.58
สถานที่อบรม: สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 20 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 20 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 0 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และ ประมวลผลโดย AutoCAD Civil 3D” (27 - 28 - 29 มี.ค.58) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจภาคพื้นดิน + AutoCAD Civil 3D” new window (new window)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจภาคพื้นดิน + AutoCAD Civil 3D” รุ่นที่ 1 (Facebook)
 

 


* กรุณาขอคนที่สนใจจริงๆ อย่าจองเล่น ......

รับแค่ 20 ที่นั่งเท่านั้น......

สอบถามโทร 089-4990739 หรือ Email : [email protected]

เพื่อทำการสำรองที่นั่ง

++ ใบประกาศออกให้ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ++
 

 


โดยคณาจารย์จาก สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รวมทั้งเอกสาร + อุปกรณ์เครื่องมือ + AutoCAD Civil 3D แบบลิขสิทธิ์

และจะต้องอบรม + ฝึกปฏิบัติ ใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 วัน

-------------------------------------------------------------------------------

ผู้อบรมสามารถนำกล้อง Total Station และ Notebook

มาให้ Set ค่าต่างๆ ติดตั้งโปรแกรม หรือ เอามาประกอบเองได้.......
 

 

View :  

     


หลักสูตรนี้ 3 วัน (ศุกร์ + เสาร์ + อาทิตย์)

" ทฤษฎี + ปฏิบัติ + ประมวลผล "

ต้องลงปฏิบัติจริง และ นำข้อมูลมาประมวลผลใน AutoCAD Civil 3D

ใช้เวลาอบรม 3 วัน...... มีอัด VDO ให้ผู้อบรมด้วย

ตัวอย่าง เอกสารคู่มือเชิงปฏิบัติการแบบทำงานได้

+++ พิเศษ แถม VDO ให้ผู้เข้าอบรมด้วย 1 ชุด +++
 

 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้

 ใช้ 2 เล่ม เป็นเอกสารรวมรวมการบรรยาย และ คู่มือ AutoCAD Civil 3Dถ้ายังไม่เคยเป็น สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่


ผู้ที่อบรมจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ... ต้องสมัครสมาชิกก่อน รายชื่อถึงจะขึ้น ...
(การจองโดยไม่เป็นสมาชิก ทางเราจะติดต่อกลับไป....ไม่ยืนยันที่นั่งว่าง)

 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
  1. หนังสือคู่มือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมในลักษณะคู่มือ พิมพ์อย่างดี 1 ชุด
  2. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic  7,000 บ.
  3 ได้แต้มสะสม เป็น = 7,000 แต้มทันที
  4. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
  5. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี 3 วัน
  6. มี VDO วันอบรมแจกให้ (ส่งตามไปหลังจากอบรม) และอื่นๆอีกมาก
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)

ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล :

แผนที่ภูมิประเทศ เป็นรายละเอียดเชิงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสำรวจ โดยใช้สัญลักษณ์ แทนรายละเอียดเหล่านั้น และใช้ระบบพิกัดอ้างอิงในการรังวัด ซึ่งแบ่งเป็นรายละเอียดทางราบ เช่น ขอบเขต อาคาร ถนน ต้นไม้ เป็นต้น และรายละเอียดทางดิ่ง เช่น จุดระดับความสูง (Spot height) เส้นชั้นความสูง (Contour line) ด้วยการรังวัดทางภาคพื้นดิน ที่ใช้กล้องประมวลผลรวม (Total Station) ในการรังวัดข้อมูลในสนาม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสำรวจโยธา
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านวิชาชีพสำรวจและโยธา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน
4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานและสังคม

กิจกรรมดำเนินงาน :

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยการสำรวจทางภาคพื้นดิน”
2. การติดตามประเมินผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ร่วมโครงการจำนวนรวม 25  คน  /  วิทยากร   4  คน  /  เจ้าหน้าที่  1 คน  /  ผู้เข้าร่วมอบรม  20 คน

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) / บ.ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จก.

และ

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิทยากรผู้บรรยาย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร จูปราง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกศักดิ์ ซื่อธานุวงศ์

อาจารย์ณรงค์ พูนพจน์มาศ

อาจารย์ก้องไกล สรโยธิน


เนื้อหา และหัวข้อการบรรยาย (เครื่องมือสำรวจประเภท Total Station)

 
 - ภาพรวมการสำรวจ
 - หลักการใช้กล้องประมวลผลรวม
        - คุณลักษณะกล้องประมวลผลรวม
        - การตรวจสอบและการตั้งค่าต่างๆ ในกล้องประมวลผลรวม
        - การเริ่มต้นการรังวัดด้วยกล้องประมวลผลรวมและตารางการบันทึก
        - การใช้รหัสแทนตำแหน่งรายละเอียด
        - การใช้ฟังก์ชันในการทำงานรังวัด
 - เบื้องต้นกับ AutoCAD Civil 3D การตั้งค่า และการจัดการเมนู
 - การป้อนข้อมูลรังวัดในแบบต่างๆ ด้วยรหัส
 - การประมวลผลข้อมูลจุดควบคุม และรายละเอียด
 - การแสดงผลข้อมูลการประมวลผล
 - การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ข้อมูลการรังวัด
 - ลงปฏิบัติ การรังวัดจุดควบคุม และรายละเอียดด้วยกล้องประมวลผลรวม
 - การนำเข้าข้อมูลจากหน่วยความจำกล้องประมวลผลรวม และการแก้ไขข้อมูล
 - การประมวลผลข้อมูลจุดควบคุม และรายละเอียด ด้วยรหัส
 - การแสดงผลแผนที่ และการพล๊อตรูปเข้ามาตราส่วน
 - การเตรียมข้อมูลลงที่หมายในสนาม
 - ลงปฏิบัติ การลงที่หมายด้วยกล้องประมวลผลรวม
 - การตรวจสอบที่หมาย
 - การประยุกต์การใช้งานข้อมูล
        - การกำหนดจุดในการแบ่งพื้นที่ Parcel
        - การคำนวณหาปริมาตรดินตัดดินถม


*** สำหรับการใช้งานเครื่องมือสำรวจที่เป็นระบบดิจิตอล มีความแตกต่างในส่วนของการทำงานของโปรแกรมภายในเครื่องมือสำรวจ ซึ่งมีความสามารถตามระดับของการพัฒนาและราคาของเครื่องมือ

 

เนื้อหาการอบรม :

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 | วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  | วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

วัน / เวลา

9.00 - 12.00 น.

13.00 17.00 น.

วันที่ 1


คุณลักษณะและการใช้งานกล้องประมวลผลรวม

----------------------------------------

อาจารย์ณรงค์   พูนพจน์มาศ


หลักการเบื้องต้นของ AutoCAD Civil 3D

กับการสร้างแผนที่ภูมิประเทศ

----------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกศักดิ์   ซื่อธานุวงศ์

 

วันที่ 2


ปฏิบัติการรังวัดจุดควบคุมในงานสำรวจ

และรายละเอียดแผนที่ด้วยกล้องประมวลผลรวม

----------------------------------------

อาจารย์ก้องไกล สรโยธิน

อาจารย์ณรงค์   พูนพจน์มาศ
 


การนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และสร้างรูปแผนที่ภูมิประเทศ

ด้วย AutoCAD Civil 3D

----------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกศักดิ์   ซื่อธานุวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร   จูปราง

วันที่ 3


ปฏิบัติการเพื่อการกำหนดตำแหน่งที่หมาย

ในสนามสำหรับงานก่อสร้าง

----------------------------------------

อาจารย์ก้องไกล สรโยธิน

อาจารย์ณรงค์   พูนพจน์มาศ
 


การประยุกต์ใช้งาน AutoCAD Civil 3D

ในการคำนวณงานแปลงที่ดิน และปริมาตรงานดิน

----------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกศักดิ์   ซื่อธานุวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร   จูปราง

หมายเหตุ  :       10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

                            12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

                            15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง


รูปแบบการสอน:

สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องลงปฏิบัติจริง และ นำข้อมูลมาประมวลผลใน AutoCAD Civil 3D ใช้เวลาอบรม 3 วัน...... มีอัด VDO ให้ผู้อบรมด้วย ตัวอย่าง เอกสารคู่มือเชิงปฏิบัติการแบบทำงานได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและได้ประสบการณ์ในเทคนิคการใช้เครื่องมือสำรวจรังวัดที่ถูกต้อง มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติการสร้างจุดควบคุมในงานสำรวจได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติงานกำหนดตำแหน่งในสนามได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบคุณภาพการทำงานภาคสนามได้
4. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการสำรวจอย่างมีคุณภาพและตรวจสอบได้
5. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติงานสร้างแผนที่ภูมิประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  • วิศวกรโยธา นายช่างสำรวจ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

  • AutoCAD Civil 3D

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

  • ตำราพิเศษและเอกสารของทางวิทยากร 1 ชุด (เขียนเพื่องานนี้)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

  • สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน) สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่
  • พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ราคา 7,000 บ. เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที + แต้มสะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

  • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

   

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้

 ใช้ 2 เล่ม เป็นเอกสารรวมรวมการบรรยาย และ คู่มือ AutoCAD Civil 3D

++ ใบประกาศออกให้ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ++

   

ผู้ที่อบรมจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ... ต้องสมัครสมาชิกก่อน รายชื่อถึงจะขึ้น ...
(การจองโดยไม่เป็นสมาชิก ทางเราจะติดต่อกลับไป....ไม่ยืนยันที่นั่งว่าง)

ผู้ที่เข้าอบรม จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น

ถ้ายังไม่เคยเป็น สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)