IHT001 เทคนิคการประมาณราคาสมัยใหม่ โดยใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับพนักงานกฟผ.) อ่าน 2,248

จบการอบรม

หัวข้อ: เทคนิคการประมาณราคาสมัยใหม่ โดยใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับพนักงานกฟผ.) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: IHT001
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: -
ค่าอบรม: 0 บาท ฟรี
เปิดรับสมัคร: 19 ธันวาคม 2548 - 19 ธันวาคม 2548
วันที่อบรม/สัมมนา: 19 ธันวาคม 2548 เวลา 09:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
19 ธันวาคม 2548 เวลา 16:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: 1
รายละเอียด: จำนวน 1 วัน อบรม วันจันทร์ที่ 19/12/2005
สถานที่อบรม: TumCivil.com Training Centerคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 15 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 0 ที่นั่ง
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 15 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 

* จบการอบรมไปแล้ว

 

* In-House Training สำหรับ บมจ. กฟผ.

วัตถุประสงค์ :

จัดเพื่อให้พนักงานฝ่ายประมาณราคา บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) มีทักษะในการวางแผน การถอดแบบ และประมาณราคาคาที่ดี และเข้าใจถึงวิธีการถอดแบบและเทคนิคการประมาณราคาสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานประมาณราราคา และช่วยให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวม :

การประมาณราคาโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปนั้น เป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศ เนื่องจากมีความถูกต้องและรวดเร็ว และรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผู้บริหารจนกระทั่งเจ้าของโครงการก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา ทำให้ประหยัดทรัพยากร ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงความรวดเร็วในการทำราคาและโอกาสได้งานก็มีสูงกว่าเป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการถอดแบบและประมาณราคานั้น มีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือ มีราคากลางของฐานข้อมูล หรือ ราคากลาง ให้ด้วย ซึ่งสะดวกในการปรับราคา     สำหรับเมืองไทยนั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณราคานั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาไม่แพงและสอดคล้องกับเหตุผลข้างต้น ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการประมาณราคานั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประมาณราคาและถอดแบบไปแล้ว และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ผู้รับเหมา วิศวกร เจ้าของงาน ผู้ประมาณราคาเองได้เล็งเห็นความต้องการดังกล่าว

จัดโดย :

บริษัท  สแตค เทคโนโลยี  จำกัด ร่วมกับ www.tumcivil.com  ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

อธิพัชร์ ศรเกตุ
ผู้ก่อตั้ง  www.tumcivil.com   รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

กำหนดการสัมมนา วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 :

09.00 น. - 10.00 น.
ลงทะเบียน
10.00 น. - 11.00 น.
เริ่มเนื้อหาการประมาณราคาโดยวิธีสมัยใหม่ กล่าวนำ การประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
- แนะนำการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานก่อสร้าง
11.00 น. - 11.15 น.
พักรับประทาน ชา กาแฟ ของว่าง
11.15 น. - 12.00 น.
การใช้โปรแกรม พร้อมเปรียบเทียบโปรแกรม
12.00 น. - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น.
การถอดแบบและประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างจริง
 
- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้ร่วมอบรม ภาคปฏิบัติ
14.45 น. - 15.00 น.
พักรับประทาน ชา กาแฟ ของว่าง
15.30 น. - 16.30 น.
การสรุปการอบรม ตอบข้อซักถาม
 
ปิดการอบรม
 
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวางแผน การถอดแบบ และประมาณราคาคาที่ดี และเข้าใจถึงวิธีการถอดแบบ
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
 • โปรแกรมทางด้านถอดแบบและประมาณราคา รุ่นทดลองใช้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 •  * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
 •  * ต้องเป็นพนักงาน ฝ่ายถอดแบบและประมาณราคา บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • โปรแกรม ESTM-2000
 • โปรแกรม ESTM- 01 , 02 , 03
 • โปรแกรม CiviSoft Constructionline 3.02
 • โปรแกรม BOQ
 • โปรแกรม EEC ถอดแบบงานไฟฟ้า
 • โปรแกรม Freeware อื่นๆในเว็บไซต์ TumCivil.com เช่น ESPV

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • โทร.09-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

         
       


ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา :

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

 • ไม่มี VDO / เอกสารคู่มือ

หมายเหตุ :

 • ต้องเป็นพนักงาน ฝ่ายถอดแบบและประมาณราคา บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จัดในลักษณะแบบปิด In-House Training

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)