การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

เป็นการฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การปรับทัศนคติ หรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพียง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม ความรู้และประสบการณ์ทั้งใหม่และเก่าย่อมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อทำให้องค์กรมีความได้เปรียบและพัฒนาไปอย่างมั่นคง.....


ตัวอย่างเอกสาร / หนังสือการบรรยาย


ประโยชน์ In-House Training

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร

- การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร

- การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ

- ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ

- บริการจัดทำเอกสารและสื่อที่ใช้ในการอบรมให้กับองค์กรท่าน อย่างเต็มรูปแบบ


หลักสูตรสำหรับการอบรมภายในองค์กร / บริษัท / หน่วยงาน

1. งานวิศวกรรมโยธา
- การออกแบบสะพานขนาดเล็ก
- การออกแบบสะพานขนาดใหญ่พร้อมระบบสาธารณูปโภค
- การออกแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
- การออกแบบและซ่อมบำรุงทางหลวง
- การออกแบบถนนคอนกรีตและลาดยาง
- การออกแบบฐานรากอาคารขนาดใหญ่และการก่อสร้าง
- การออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
- การออกแบบโครงสร้างเหล็กพร้อมภาคปฏิบัติ
- การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว
- การออกแบบและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับงานอาคาร
- การออกแบบโรงงานและบ้านพักอาศัย พร้อมภาคปฏิบัติ
- การออกแบบฐานรากและโครงสร้างรับทาวเวอร์เครน
- การออกแบบระบบสระว่ายน้ำและบ่อบำบัด
- การออกแบบป้ายโฆษณาและเสาส่งสัญญาณ

 

 2. งานบริหารงานก่อสร้าง + ประมาณราคา
- การบริการโครงการก่อสร้าง
- การวางแผนงานโครงการก่อสร้างด้วย Primavera Project Planner
- การใช้งาน Microsoft Project สำหรับงานก่อสร้าง
- การใช้งาน Primavera Project Planner 5 ระดัยสูงเพื่อควบคุมโครงการ
- การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง
- การทำ Cost Control เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร
- การออกแบบระบบจราจรและจัดผังโครงการ
- การ
บริหารโครงการขนาดใหญ่
-
การวางแผนและจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks

3. การใช้งานโปรแกรม / ซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม (เพื่อออกแบบ)
- การใช้โปรแกรม STAAD.Pro (เบื้องต้น / ขั้นสูง)
- การใช้โปรแกรม SAP2000 (เบื้องต้น / ขั้นสูง)
- การใช้โปรแกรม ETABS (เบื้องต้น / ขั้นสูง)
- การใช้โปรแกรม SAFE เพื่อออกแบบฐานรากและระบบโพสต์เทนชั่น
- การใช้โปรแกรม MIDAS GEN (เบื้องต้น / ขั้นสูง)
- การใช้โปรแกรม MIDAS Civil เพื่อออกแบบระบบสะพานขนาดใหญ่
- การใช้โปรแกรม RISA 3D
- การใช้งานโปรแกรม Multiframe 4D เพื่อออกแบบโครงสร้างเหล็ก
- การใช้งานโปรแกรม Prokon เพื่อออกแบบงานโยธา

 

4. งานระบบต่างๆ
- การออกแบบระบบส่องสว่างภายในอาคาร
- การออกแบบระบบลิฟต์สำหรับอาคารสูง
- การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
- การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง
- การบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องมือก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
- การทำ Cost Control เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร

 

5. สำหรับช่างท้องถิ่นและข้าราชการเทศบาล
- การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพและประสบการณ์งานก่อสร้าง
- การคิดราคากลางและการประมูลงาน
- การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
- การออกแบบบ้านพักอาศัย
- การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD และ SketchUp


ติดต่อเรา / ติดต่อเพื่อจัด In-House Training

TumCivil.com Training Center (ตั้มซีวิลดอทคอม) ที่นี่ หรือ โทร. 089-4990739ที่ TumCivil.com เราสัญญาว่าจะทำให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด

+ ทีมงานวิทยากรคุณภาพ สอนแบบให้ท่านได้ความรู้เต็มที่

รวมทั้งบริการเสริมเพิ่มเติมให้ เช่น.......

+ เรามีบริการอัด VDO และทำสื่อการเรียนให้กับองค์กรท่านด้วย เพื่อเอาไปดูย้อนหลังและทบทวน

+ และเอกสารของเรา จัดพิมพ์อย่างดีด้วยคุณภาพการพิมพ์ระดับสูงมาตรฐานสากล

เอกสารสวยงาม ไม่ Xerox
 หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]