TJC002 เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 2 (Online Training) อ่าน 5,537

จบการอบรม

หัวข้อ: เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 2 (Online Training) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: TJC002
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 3 ธันวาคม 2562 - 22 พฤษภาคม 2563
วันที่อบรม/สัมมนา: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
24 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2563
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 99 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 14 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 85 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็น ONLINE TRAINING คลิกที่นี่

68-0233 OBT004 ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร + คู่มือ

  


อบรมแบบ Sharing Training (คลิกดูความหมาย) 

 โปรดทราบ........จองแล้วยกเลิก / จองเล่นๆ ได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง

โปรดทราบกรณี จองแล้วยกเลิก ระบบจะอนุญาตให้ทำได้แค่ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 4 จะไม่สามารถจองอบรมรายการใดๆได้อีก (โดน Blacklist โดยระบบอัตโนมัติ)

เพื่อป้องกันคนจองแล้วกั๊กที่ จองแล้วไม่จ่าย ติดต่อไม่ได้ เพราะทำให้เราทำงานยาก

ดังนั้น....การจองครั้งต่อไปจะต้องชำระเงินทันที...หรือ เมล์ที่ [email protected]

 


 


 


สิทธิพิเศษสำหรับวิศวกรไทย สมาชิก TumCivil เอกสารแจกครบ

หลักสูตรนี้ราคาเพียง = 3,500. (2 วันเต็ม / ราคาบุคคลสมาชิก)

สำหรับท่านที่มารุ่น 1 แล้ว มาซ้ำ = 3,000. ( ราคาบุคคลสมาชิก)

(*กรณีบริษัท .... ผู้อบรมต้องเป็นสมาชิก ราคา ท่านละ 4,815 บาท / )

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]


 

 

 

สำหรับวิศวกร นายช่าง ที่พิการ หรือ ทุพพลภาพ มาฟรี 
 

 


ใช้ NOTEBOOK ด้วย เพราะทำจริงกันเลย
 
 

...... ตังอย่างเอกสารการอบรม

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

หนังสือที่ใช้ในการอบรม เน้นทำงานจริง และ ไม่มีที่ใดมาก่อนตัวอย่างรูปประกอบที่เกี่ยวข้อง

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

เนื้อหาหลัก :

จัดเพื่อให้วิศวกร ผู้ประมาณราคา มีทักษะในการวางแผน ปูพื้นฐาน เข้าใจหลักการ ถอดแบบประมาณราคาของจริง จนนำไปใช้ เพื่อการเป็นผู้ถอดแบบ และประมาณราคาที่ดี และเข้าใจถึงวิธีการถอดแบบและเทคนิคการประมาณราคา นำไปประยุกต์กับการถอดแบบและประมาณราคาสมัยใหม่ ซึ่งใช้โปรแกรมช่วย ทำให้เข้าใจวิธีการคิดในการถอดแบบประมาณราคา และช่วยให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานความรู้ การถอดแบบหาปริมาณงานโครงสร้าง การถอดแบบหาปริมาณงานสถาปัตยกรรม การถอดแบบหาปริมาณงานระบบ และ การคิดราคางานก่อสร้าง ซึ่งจะมี Workshop ด้วยทุกครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะเรียนรู้การถอดแบบหาปริมาณของทุกงาน


ถอดแบบและประมาณราคางานใดบ้าง :

1. การถอดแบบหาปริมาณงานโครงสร้าง (Civil and Structure)
2. การถอดแบบหาปริมาณงานสถาปัตยกรรม (Architects)
3. การถอดแบบหาปริมาณงานระบบ (MEP)

"เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 2
 
 
 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

 
1. บทนำ
 
    1.1 ประเภทของการประมาณราคา
 
    1.2 องค์ประกอบของราคางานก่อสร้าง
 
    1.3 การถอดแบบ-ประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของภาครัฐ
 
    1.4 แบบฟอร์มและการแบ่งหมวดงานในการประมาณราคา
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
2. การถอดแบบหาปริมาณงานโครงสร้าง
 
    2.1 งานดินและงานเสาเข็ม
     2.2 งานโครงสร้าง คสล.
               - ฐานราก
               - เสา
               - คาน
               - พื้น
               - บันได
               - อื่น ๆ เช่น ผนัง
     2.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคา)
               - เช่น อเส ขื่อ ดั้ง อกไก่ จันทัน ตะเข้สัน/ราง แป/ระแนง ฯ
     2.4 Workshop-1
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 3
. การถอดแบบหาปริมาณงานสถาปัตยกรรม
 
    3.1 งานตกแต่งผิวพื้น
     3.2 งานประตู-หน้าต่าง
     3.3 งานผนังและตกแต่งผนัง
     3.4 งานฝ้าเพดาน
     3.5 งานทาสี
     3.6 งานมุงหลังคา
     3.7 งานสุขภัณฑ์
     3.8 งานอื่น ๆ เช่น บันได
     3.9 Workshop-2
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

     3.4 งานฝ้าเพดาน
     3.5 งานทาสี
     3.6 งานมุงหลังคา
     3.7 งานสุขภัณฑ์
     3.8 งานอื่น ๆ เช่น บันได
     3.9 Workshop-2
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

 
   วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
 - 7.00 – 8.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

 
4. การถอดแบบหาปริมาณงานระบบ
 
    4.1 งานระบบไฟฟ้า
               - เช่น งานอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟฟ้า งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย งานดวงโคมไฟฟ้า งานสวิตช์และเต้ารับ ฯ
     4.2 งานระบบประปา-สุขาภิบาล
               - เช่น อุปกรณ์ระบบประปา ท่อประปา อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่ออากาศ ฯ
     4.3 งานระบบอื่น ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ
     4.4 Workshop-3
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

 
5. การกำหนดราคาต่อหน่วย
 
    5.1 ราคาต่อหน่วยค่าวัสดุ
     5.2 ราคาต่อหน่วยค่าแรงงาน
     5.3 Workshop-4
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


 
6. การประมาณราคาหมวดงานเตรียมการ
 
    6.1 ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง
     6.2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานในสถานที่ก่อสร้าง
     6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้าง
     6.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
     6.5 Workshop-5
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

 7
. กำไร ค่าเผื่อ และการเสนอราคางานก่อสร้าง
 
    7.1 การคิดกำไรและค่าเผื่อ
     7.2 การเสนอราคางานก่อสร้าง
     7.3 Workshop-6
 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์
B.Eng (Civil), M.Eng (CM), D.Eng (CM)

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ประเทศไทย) จก.

สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมา :

Notebook และ เครื่องคิดเลข

ลักษณะการอบรม :

ให้ผู้อบรมเรียนรู้ด้วยการคิดแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา มี Workshop และ ใช้หนังสือเอกสารประกอบ

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการถอดแบบและประมาณราคาอย่างมืออาชีพ
  • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
  • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
  • อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม:

  • วิศวกรโยธา นิสิต นักศึกษา
  • ผู้ถอดแบบและประมาณราคา
  • เจ้งของงาน

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

  • MS Excel 2010 - 2016

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)