รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
TJC002 เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 2 (Online Training)
จำนวน: 14 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00267DEOQ
natchapon
1. ณัชพล XXX A4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. ืNatchapon XXX
Profile
18/12/2562 16:06
18/12/2562 18:02
00267ABLU
pungnithan
2. นิธาน XXX B10 อนุมัติ
K. nithan XXX
Profile
04/01/2563 09:50
04/01/2563 16:07
00267BJLO
Nantavat
3. นันทวัฒน์ XXX B4 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Nantavatn XXX
Profile
08/01/2563 07:59
08/01/2563 10:02
00267NQWX
nongton52
4. ศุภณัฐ XXX B8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Suppanut XXX
Profile
16/01/2563 13:00
16/01/2563 13:15
00267BDIN
toombolo
5. พลกฤต XXX C8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Phonkrit XXX
Profile
29/01/2563 08:55
29/01/2563 09:56
00267BHJS
brand
6. จิรวัฒน์ XXX A8 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chirawat XXX
Profile
29/01/2563 10:04
29/01/2563 10:05
00267LRTV
Wanicn
7. เวนิช XXX A6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. นายเวนิช XXX
Profile
29/01/2563 18:53
29/01/2563 19:54
00267ILNR
aekpolsin
8. พลสินธุ์ XXX B11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Polsin XXX
Profile
04/02/2563 14:47
04/02/2563 15:09
00267DIJL
teerasakpon
9. ธีรศักดิ์ XXX C11 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Teerasak XXX
Profile
07/02/2563 06:09
07/02/2563 09:29
00267ABLX
benkapolo
10. ชัยณรงค์ XXX A7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Chainarong XXX
Profile
09/02/2563 22:30
09/02/2563 23:54
00267FGIL
neilosk
11. ศิวกร XXX B6 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Siwakorn XXX
Profile
11/02/2563 15:28
11/02/2563 15:33
00267ELOS
lertlux444
12. ลือพงษ์ XXX C10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Luepong XXX
Profile
29/02/2563 10:42
29/02/2563 13:33
00267AOQR
zerozas
13. มงคล XXX B7 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. Mongkol XXX
Profile
09/03/2563 17:11
09/03/2563 18:31
00267HMNO
nitipong limtaiyin
14. นิธิพงศ์ XXX A10 จองแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
K. nitipong XXX
Profile
26/04/2563 12:23
26/04/2563 14:08
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน