เกี่ยวกับเรา
TumCivil.com engfanatic club มาจากคำสนธิของคำว่า TumCivil.com + Eng ย่อมาจาก Engineering หรือคำย่อของคำว่าวิศวกรรม + Fanatic ย่อมาจาก Fan หรือ แฟนในความหมายอังกฤษ คือการรวมกลุ่ม ชอบในสิ่งที่เหมือนกันอย่างบ้าคลั่ง ดังนั้นทางเราได้สร้างคำขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเอกลักษลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา ซึ่งท่านจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tumcivil.com

TumCivil.com engfanatic club ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก อาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ และวิศวกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับเรา

โดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะอาจารย์ เพื่อนๆวิศวกรและลูกค้าของทาง TumCivil.com ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะสร้างศูนย์พัฒนาความรู้ ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สัมมนาในวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งที่นอกจากพัฒนาความรู้แล้ว ยังที่จะเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และพบปะสังสรรค์ในหมู่วิศวกรอีกด้วย ทางเราได้เล็งเห็นความต้องการดังกล่าว และเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา และ วิศวกร ทางเราจึงได้สร้างศูนย์ฯขึ้นมา และ ระบบ Engfanatic System ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ www.tumcivil.com

ในระบบ Engfanatic ประกอบด้วย สิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น บทความจากวิทยากรและผู้ที่เป็นสมาชิก สามารถนำบทความเข้ามาเผยแพร่ได้ โดยระบบของเราจะสามารถจัดเรียงและนำเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทันที , ระบบ Elearning เพื่อแสดงเนื้อหา บทความที่เป็น VDO นำเสนอแก่สมาชิกที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งเป็นระบบชุมชนวิศวกร (Engineering Community) สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิก , ระบบสมัครการอบรมแบบ Real -Time สำหรับสมาชิกที่สามารถสมัครอบรมได้เลยทันที และสามารถต่อผ่านระบบ มือถือแจ้งเตือนผลได้ทาง SMS เป็นต้น

“เราเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมและสัมมนา คือหนึ่งในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน “บุคลากร” คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมอารยะประเทศ”

นอกจากนี้ทาง TumCivil.com ยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย