GOA012 การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D R.2 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 2) อ่าน 3,258

จบการอบรม

หัวข้อ: การเปิดตัวโปรแกรม ERC 3D R.2 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 2) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA012
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล, อ.กฤษดา รักษากุล, อ.วีระ ชานวิทิตกุล
ค่าอบรม: 0 บาท
เปิดรับสมัคร: 4 ตุลาคม 2558 - 28 พฤศจิกายน 2558
วันที่อบรม/สัมมนา: 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (4.5 ชม.) 1
รายละเอียด: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (เริ่มเวลา 12.30 - 17.00 น.)
สถานที่อบรม: ห้องบงกชรัตน์-เอ ชั้น M โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 125 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 125 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 0 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่ 


การเปิดตัวโปรแกรม ERC-3 R.2 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 2) (28 พ.ย. 58) การเปิดตัวโปรแกรม ERC-3 R.2 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 2) (28 พ.ย. 58) new window (new window)

การเปิดตัวโปรแกรม ERC-3 R.2 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย
(28 .ย. 58)
  (Facebook)
 

 


VDO ERC-3 Release 2 (R.2) (บรรยายภาษาไทย)
 

 

 

แนะนำโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง คสล. ERC-3 R2


 

 

การออกแบบอาคารแปดเหลี่ยม คสล. อย่างง่าย ด้วย ERC-3 R2


 

 

การแสดงการขึ้นรูปอาคารอย่างง่าย ด้วย ERC-3 R2


 

 

ตัวอย่างการออกแบบอาคาร คสล. ด้วย ERC-3 R2

 

     
 


ERC 3 Release 2 (R.2) (FEM 3D)

โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง ค..ล. ทั้งอาคาร

แรงด้านข้าง + แรงบิด + ออกแบบบันได + ฐานราก

คานเฉียง - ทะแยง / พื้นรูปอะไรก็ได้ / พื้นยื่น / ไร้คาน / ช่องเปิด
 

 
     

 

View :  เปิดตัว โปรแกรม ERC - อี อาร์ ซี (3D) (Release 2) (Finite Element)

โปรแกรมที่วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง อาคาร ค..ล.แบบ 3 มิติของคนไทย

ที่มีความสามารถระดับโลก ราคาไม่แพง.... ใช้งานง่าย และ ออกแบบประหยัด

มีจุดเด่นต่างจาก Visual RC 1.7 และ DX - 2 เช่น

รับแรงด้านข้าง + ออกแบบบันได + ออกแบบฐานราก

คานเฉียง-ทะแยง / พื้นรูปอะไรก็ได้ / พื้นยื่น / ไร้คาน / ช่องเปิด / ออกแบบง่าย

สนับสนุนคนไทยเถอะครับ.....ลิขสิทธิ์ถูกต้อง .... มีคู่มือ และ Hardlock

+++ ผลงานคุณภาพของคุณกฤษดา รักษากุล +++

ส่วน ERC 3 Release 2 ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างได้ทั้งอาคาร
 


+++ ซื้อในงานเปิดตัว ลด 2,000 บาท +++
 

 


โปรแกรม ERC - อี อาร์ ซี (3D) (Release 2) (R.2)

........โปรแกรมออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สามารถรองการทำงานครอบคลุมทั้งอาคารอาคาร โดยการใช้งานของโปรแกรมจะไม่จำกัด รูปแบบของแผ่นพื้น ทิศทางของการวางคาน และการวางตำแหน่งของน้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้าง วิธีการใช้งานและรูปแบบของโปรแกรมจะคล้ายคลึงกับการใช้งาน ERC 3 (Release1) ที่ป้อนข้อมูลองค์ประกอบของโครงสร้างและ แรงกระทำต่อโครงสร้างด้วยการ วาดภาพ ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ จะเรียก ERC3 ที่ใช้งานได้เพียง 1 ชั้นของอาคารว่า ERC3 หรือ ERC3R1 .............

...ส่วน ERC 3 Release 2 ที่สามารถวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างได้ทั้งอาคาร
 ลักษณะการใชังาน .... โปรแกรม ERC 3 (Release 2) (R.2)

 ลักษณะการใชังาน จะเป็นการป้อนข้อมูลโครงสร้าง ที่แสดงภาพทั้ง 2 และ 3 มิติ เพื่อความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม

 ลักษณะและความสามารถในด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง

 1. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กได้ทั้งอาคาร โดยการป้อนข้อมูลโครงสร้างในคราวเดียว
 2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนของอาคาร ได้ ตั้งแต่ ฐานราก เสา คาน พื้น และบันได
 3. สามารถคำนวณ แผ่นพื้น คสล. ไม่จำกัดรูปร่าง เช่นแผ่นพื้นรูปสามเหลี่ยม แผ่นพื้นที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นต้น
 4. สามารถคำนวณ แผ่นพื้นที่มีน้ำหนักกระทำอื่นๆ เช่น PointLoad หรือ LineLoad ที่นอกเหนือจากน้ำหนัก DeadLoad และ LiveLoad ที่น้ำหนักกระทำเฉลี่ยตามปกติ
 5. ทิศทางการวางคานจะอยู่ในทิศทางใดก็ได้ ไม่จำกัดแต่เฉพาะในแนวแกน X-Y
 6. สามารถป้อนแรงกระทำ ด้านข้าง (Lateral Force) และแรงกระทำต่อโครงสร้างที่เป็นแรงหมุน (Moment) ได้
 7. ผลลัพธ์การวิเคราะห์คานจะแสดงปริมาณเหล็กเสริมที่ได้จากการคำนวณ Bending Moment และ Torsion
 8. ผลลัพธ์การวิเคราะห์เสาจะแสดงปริมาณเหล็กเสริมที่ได้จากการคำนวณ แรงตามแนวแกนและBending Moment ที่เกิดขึ้นด้วย
 9. แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณฐานรากทั้ง ฐานรากแผ่ (Spread Footing) และฐานรากที่รองรับด้วยเสาเข็ม (Piled Footing)
 10. แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณฐานรากที่รองรับแรงตามแนวแกน และ Moment ที่ถ่ายลงสู่ฐานรากด้วย

 


+++ ช่วงบ่าย +++


เปิดตัว ERC 3D (Release 2) (R.2)

ช่วงบ่าย 12.30 - 17.00 น.
 

 


+++ รูปแสดงหน้าตาโปรแกรม +++
 

 

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม ERC 3  ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) และ วิธีกำลัง (SDM) แบบ 3 มิติของคนไทย

ภาพรวม:

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป

จัดโดย :

Wavee Original Software และ www.tumcivil.com ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร:

คุณ กฤษดา รักษากุล (V6)
ผู้พัฒนาโปรแกรมVisual RC, Visual RC DX, A.Frame 3D และ EZ Frame 2D

คุณ วีระ ชาญวิทิตกุล (V2)
ผู้ก่อตั้ง  Wavee Original Software หรือ ฉายา วิศวกรเฒ่าและผู้พัฒนาโปรแกรม SCD , STD, RC2000, SMD

คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล (V15)
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดการบรรยาย + เปิดตัว ERC 3D (Release 2) (R.2)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  (เวลา 12.30 - 17.00 น.)

โรงแรมรอยัลริวเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน
 

คาบเวลา

เรื่อง
12:30 - 14:45
 การเปิดตัว ERC 3D Release 2 (R.2)- ทีมงาน TumCivil.com
 
พักเบรก 15 นาที
15:00 - 16:00
 การเปิดตัว ERC 3D Release 2 (R.2)  - ทีมงาน TumCivil.com
 
16:00 - 17:00
 เปิดโอกาสให้ลูกค้า เก่า และ ใหม่ ได้สอบถาม + ซื้อ + Upgrade
 
 
หมายเหตุ
 ผู้
เข้ารับการบรรยายเปิดตัว สามารถซื้อโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 


 
- เงื่อนไข และ ราคาของโปรแกรมวันงาน และ หลังวันงาน ERC3D R.2
 

 +++ ซื้อในงานเปิดตัว ลด 2,000 บาท +++

 
- เงื่อนไข -
ERC 3D
-----------------------
 (Release 2)  (R.2)
 
 
Visual RC DX - 2
+
ERC 3D R.2
 
28 พฤศจิกายน 58
 1. ลูกค้าเก่า (มี ERC3 R.1 แล้ว)

5,000 บ. (3,000 บ.)

-

 2. ลูกค้าเก่า (มี 1.7 / DX-2 / EZ Frame / A.Frame แล้ว)

10,000 บ. (8,000 บ.)

-

 3. ลูกค้าใหม่ (ERC3 R.2)

15,000 บ. (13,000 บ.)

22,000 บ. (20,000 บ.)
หลัง 28 พฤศจิกายน 58
 1. ลูกค้าเก่า (มี ERC3 R.1 แล้ว)

5,000 บ.

-
 2. ลูกค้าเก่า (มี 1.7 / DX-2 / EZ Frame / A.Frame แล้ว)

10,000 บ.

-

 3. ลูกค้าใหม่ (ERC3 R.2)

15,000 บ.

22,000 บ.

 

* หมายเหตุ :  (กรุณาอ่านก่อน.....สำคัญมาก)

 - สำหรับ USB lock จะมี 2 สี สำหรับผู้ที่มี USB สีน้ำเงิน จะต้องเพิ่มเงินเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำตาลอีก 1,000 .

 - คุ้มที่สุด ซื้อ หรือ อัพเกรด โปรแกรมในงาน ลดไปเลย Option ละ 2,000 บาท

 - ราคาดังกล่าวสำหรับประเภคบุคคลเท่านั้น สำหรับองค์กรหรือบริษัท ต้องรอหลังวันที่ 28 พ.ย.58

 - สำหรับผู้ที่มี Hardlock รุ่นแรก ตัวใหญ่สีเทา จะต้องเปลี่ยนตัวโดยเพิ่มเงินเปลี่ยนอีก 2,000 บ.

 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการสอบถามพิเศษได้ที่  089-4990739  / K.Tum

 
 
 


เปรียบเทียบความสามารถของ DX-2 / ERC 1 / ERC 2
 

 
    ความสามารถของโปรแกรม DX - 2 ERC 1 ERC 2
   การแสดงผล 2 มิติ 3 มิติ 3 มิติ
   ทิศทางการทำงาน X-Y X-Y-Z X-Y-Z
   ทฤษฎีการวิเคราะห์ Three Moment FEM FEM
   ระบบปฏิบัติการ (USB สีน้ำตาล) Windows XP / 7 / 8 / 10
   ระบบการ Lock แบบ USB USB สีน้ำตาล
  จำนวนชั้นของอาคาร >1 1 >1
   การวาดภาพโดยใช้เมาส์
   การถ่ายน้ำหนักลงเสา -
   พื้นช่องเปิด (cool) -
   พื้นไร้คาน (cool) -
   พื้นรูปอิสระ / หลายเหลี่ยม (cool) -
   คานเฉียง คานทะแยง (cool) -
   รองรับแรงบิด / Torsion (cool) - -
   รองรับแรงด้านข้าง / Moment (cool) - -
  ทฤษฎีออกแบบ WSD / SDM WSD WSD
  การแสดงค่าเหล็กเสริม As (cm2)
  การแสดงรูปหน้าตัดออกแบบ (Show Section) - -
   การออกแบบเสารับโมเมนต์ (cool) - -
   การออกแบบบันได - -
   การออกแบบฐานราก - - แผ่ / เข็ม
 * ผู้ที่มี USB สีน้ำเงิน ต้องเพิ่มเงินเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำตาลอีก 1,000 .
 

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

< ฟรี >

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน "สำหรับสมาชิก"


<< ท่านใดจองไม่ได้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-4990739 >>

+++ ซื้อในงานเปิดตัว ลด 2,000 บาท +++

+++ ผลงานคุณภาพของคุณกฤษดา รักษากุล +++
 

 

 สำหรับท่านที่ต้องการส่ง USB รุ่นเก่ามาอัพเดท... (ถึงก่อน 28 พ.ย.58)

 กรุณาเขียนชื่อ + เบอร์โทรของท่าน..

 ส่ง USB Hardlock มาที่ ........
 

 นาย อธิพัชร์ ศรเกตุ  (Tel. 089-4990739)

 222 / 33  หมู่.2  ถ.ราชพฤกษ์  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130


....... เมื่อส่งมาแล้ว รบกวนโทรมาบอกด้วยที่ Tel. 089-4990739
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)