IES073 การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11 อ่าน 11,651

จบการอบรม

หัวข้อ: การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: IES073
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช (ผู้พัฒนา DRMK)
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2562
วันที่อบรม/สัมมนา: 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
9 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 117 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 117 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 0 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1 (6 - 7 ต.ค.61)  ารประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11 (8 - 9 มิ.ย.62)

การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบ รุ่นที่ 11 (Facbook)
 


 

 


 


เครื่องต้องเป็น 64 bit .. เท่านั้นนะครับ

 

All NEW....ใช้โปรแกรม ETABS v.17 รุ่นใหม่สุด

เอกสารปรับใหม่ แก้ไขใหม่ สำหรับ
ETABS v.17

พร้อมโปรแกรม ETABS v.17

 

 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี เกรด Textbook

ปกแข็งขนาด B5 ... อย่างดี เนื้อหา จาก ท่าน ดร.มงคล
 ภาพประกอบการอบรม


 

 


ภาพประกอบ......ตัวอย่างเอกสารอบรมสัมมนา

 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมการครั้งนี้เพื่อช่วยวิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจโปรแกรม Etabs โดยมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการใช้งาน การใช้เครื่องมือ การขึ้นรูปโครงสร้าง การวิเคราะห์ รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างต่างๆในงานวิศวกรรมและนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างจริงจังมากกว่าเพียงเพื่อการรู้จักโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมนี้จัดเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเหล็ก


ภาพรวมแบะเหตุผล :

โปรแกรม ETABS เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเหล็กสนับสนุนการทำงานของ Steel, Concrete, Timber, Aluminum, API code, Transmission Tower code, และ AISI -Cold formed section ด้วย Design Code ตามประเทศต่างๆทั่วโลก  และเป็นโปรแกรมชื่อดังอีกตัวหนึ่งของค่ายCSI Berkeley ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะในเมืองไทย ซึ่งมีการใช้ทำงานในหลายแห่ง โดยบริษัทที่เป็นมืออาชีพส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมนี้ และเนื่องจากโปรแกรม ETABSใช้งานในระดับแพร่หลายในต่างประเทศ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้มาบ้าง แต่ไม่ทราบว่าการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ซึ่งวิศวกรในเมืองไทยหลายคนได้ทดลองโปรแกรมนี้มาบ้าง และหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกได้เรียกร้องให้จัดขึ้นมา เนื่องจากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ทางเราจึงได้เล็งเห็นความต้องการจากเพื่อนสมาชิกวิศวกรในข้อนี้ และ"เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและข้อจำกัดของโปรแกรม ETABSอย่างแท้จริง


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
   วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
 
  -  7.00 – 8.00 น.   -  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ
   

   -  8.30 – 10.30 น.

    1. เกี่ยวกับ ETABS
 • Master & Slave Node

 • Tension & Compression-Only Member

 • Bending (Shear Deformation)

 • Instability & Ill-Conditioning

 • Mechanism Instability

 • Haunches Member

 • Rigid Floor Diaphram

 • Flat Slab & Flat Plate

 • Shear Wall

 • Structure-Soil Interaction

 • Foundation

 • Load & Load Case

 • Structural Analysis Method

 • Checking Model

     << พักเบรค 15 นาที >>

   -  10.45 – 12.15 น.

   2.บทนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ (Introduction)
 • ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมในการช่วยงานออกแบบ

 • ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมในการออกแบบ

 • พื้นฐานทั่วไปสำหรับการออกแบบอาคาร และข้อปัญหาที่พบในการออกแบบจากประสบการณ์ทำงานจริงที่มักพบข้อผิดพลาด

   3. ทฤษฏีที่โปรแกรมใช้ในการคำนวณ (Design Criteria)

   4. เรียนรู้คำสั่งต่างของโปรแกรม (Learning basic command) เบื้องต้น

 • การ Set สภาพแวดล้อม

 • การเตรียมความพร้อม แนะนำเมนู

 • การเรียนรู้คำสั่งโปรแกรม

     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  -  13.15 – 14.45 น.


   5.
 ระบบแกนอ้างอิง (Global Axis & Local Axis)
   6 การสร้างหน้าตัด

 • หน้าตัดคาน - เสา ค.ส.ล.

 • หน้าตัดเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในประเทศไทย

 • หน้าตัดพื้น - ผนัง

 • การอ้างอิงหน้าตัดจากไฟล์เดิมที่เคยทำไว้แล้ว

   7. การสร้างหน้าตัด

 • การกำหนดคุณสมบัติวัสดุ (Define Rigidity)

 • การปลดแรง (Member Release)

 • การกำหนดระยะจุดพิจารณาแรงภายใน

   8. Point & Line

 • การสร้างแบบจำลอง

 • การ Assign Load

 • Load Combination

 • การวิเคราะห์โครงสร้าง 1,2 และ 3 มิติ

 • การออกแบบโครงสร้าง 1,2 และ 3 มิติ

     << พักเบรค 15 นาที >>

   -  15.00 – 17.00 น.


 
  9. Area (+Point & Line)

 • การสร้าง Model บนระบบพื้น (Floor-System)

 • การ Mesh และ Assign Load

 • การวิเคราะห์โครงสร้างระบบพื้น (Floor-System)

 • การออกแบบโครงสร้าง คานในระบบพื้น

 • การทำรายการคำนวณ

    -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
 
  7.00 – 8.00 น.    - ลงทะเบียน
  8.30 – 10.30 น.
 
  10. โครงสร้าง (อาคาร) 3 มิติ
 • การ Model โครงสร้าง (อาคาร) 3 มิติ, โครงสร้างเล่นระดับ, คานโค้ง, บันไดเวียน, หลังคาเหล็ก, โครงข้อหมุน

 • การวิเคราะห์โครงสร้าง (อาคาร) 3 มิติ

 • การออกแบบโครงสร้าง (อาคาร) 3 มิติ

 • การทำรายการคำนวณ

     << พักเบรค 15 นาที >>
  10.45 – 12.15 น.  
 
  11. การสร้าง และ Assign โครงสร้างอื่นๆ
 • Shear Wall

 • Wind Load

 • Seismic Load (Earthquake Load)

 • ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอื่นๆ

 • Import & Export to CAD หรือ AutoCAD

     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>
  13.15 – 14.45 น.


 
  Workshop และ ตัวอย่าง (ผู้อบรมทำตาม และ มีตัวอย่างที่ทำแล้วกลับไปให้)

 • ตึกสูง มี Shear wall

 • ฐานราก

 • โครงหลังคา

 • Dynamic Analysis

 • Section Designer

     << พักเบรค 15 นาที >>
  15.00 – 17.00 น.


 
  Workshop และ ตัวอย่าง (ผู้อบรมทำตาม และ มีตัวอย่างที่ทำแล้วกลับไปให้)

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง

 • Bandbeam

 • Building ตึก 7 ชั้น

 • ตึกรูปตัว L ไม่สมมาตร

     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บริษัท ยูโลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

วิทยากร / ผู้บรรยาย :ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
สาขาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ป.ตรี   - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ป.โท    -  Master of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo
ป.เอก   - Doctor of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo

 

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ  [email protected] (กรณีนิติบุคคล เมล์มาที่นี่)

 


 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)