GOA014 การเปิดตัวโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย รุ่นครบครัน (Release 3) อ่าน 9,551

จบการอบรม

หัวข้อ: การเปิดตัวโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย รุ่นครบครัน (Release 3) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA014
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล, อ.กฤษดา รักษากุล, อ.วีระ ชาญวิทิตกุล
ค่าอบรม: 0 บาท
เปิดรับสมัคร: 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 มีนาคม 2562
วันที่อบรม/สัมมนา: 30 มีนาคม 2562 เวลา 12:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
30 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (4.5 ชม.) 1
รายละเอียด: วันที่ 30 มีนาคม 2562 (เริ่มเวลา 12.30 - 17.00 น.)
สถานที่อบรม: ห้องภาณุรังษี - ซี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 100 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 84 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 16 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 การเปิดตัวโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 3) (30 มี.ค.62) การเปิดตัวโปรแกรม ERCM  ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (R.3) (30 มี.ค.62)
 

 

 

++ ซื้อในงานเปิดตัว ลด 2,000 บาท +++

<< ท่านใดจองไม่ได้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-4990739 >>

 

 


ราคาและโปรโมชั่นสำหรับครั้งนี้... + รูปประกอบสำหรับ ERCM (ERC3R3)


 

 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม ERC 3  ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) แบบ 3 มิติของคนไทย

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป
 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

คุณ กฤษดา รักษากุล
ผู้พัฒนาโปรแกรมVisual RC, Visual RC DX, A.Frame 3D และ EZ Frame 2D
 


คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 


คุณ วีระ ชาญวิทิตกุล
ผู้ก่อตั้ง  Wavee Original Software หรือ ฉายา วิศวกรเฒ่าและผู้พัฒนาโปรแกรม SCD , STD, RC2000, SMD

 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ Wavee Original Software
 

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)


 

 


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การเปิดตัวโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย รุ่นครบครัน
 
 
 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
 
  12:00 - 12:30 น.    - ลงทะเบียน / สอบถามข้อมูล / ลูกค้าเก่าอัพเกรด / ลูกค้าใหม่ลงชื่อสั่งซื้อ
  12:30 - 14:45 น.     - การเปิดตัว ERCM (ERC3R3)
     << พักเบรค ทานอาหารว่าง 15 นาที >>
  15.00 – 16.00 น.    - แนะนำการใช้งาน ERCM (ERC3R3)
   - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ERCM (ERC3R3)
  16.00 – 17.00 น.

   - เปิดโอกาสให้ลูกค้า เก่า และ ใหม่ ได้สอบถาม + ซื้อ + Upgrade

     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 
 


เพิ่มเติมสำหรับรายการนี้

 

VDO ERC-3 Release 2 (R.2) (บรรยายภาษาไทย)

 

 

 

แนะนำโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง คสล. ERC-3 R2


 

 

การออกแบบอาคารแปดเหลี่ยม คสล. อย่างง่าย ด้วย ERC-3 R2


 

 

การแสดงการขึ้นรูปอาคารอย่างง่าย ด้วย ERC-3 R2


 

 

ตัวอย่างการออกแบบอาคาร คสล. ด้วย ERC-3 R2

 

 


 

 สำหรับท่านที่ต้องการส่ง USB รุ่นเก่ามาอัพเดท... (ถึงก่อน 30 มี.ค.62)

 กรุณาเขียนชื่อ + เบอร์โทรของท่าน..

 ส่ง USB Hardlock มาที่ ........
 

 นาย อธิพัชร์ ศรเกตุ  (Tel. 089-4990739)

 222 / 33  หมู่.2  ถ.ราชพฤกษ์  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130


....... เมื่อส่งมาแล้ว รบกวนโทรมาบอกด้วยที่ Tel. 089-4990739
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)