STD088 การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4 อ่าน 1,965

 • STEP 1
  (ค้นหา & ดูรายละเอียด)
  (Seach & See)
 • STEP 2
  (เลือก & ยืนยันข้อมูล)
  (Book & Confirm)
 • STEP 3
  (ชำระเงิน & เตรียมตัว)
  (Pay & Train)
หัวข้อ: การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ (Bridge Design) รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัคร
รหัสหัวข้อ: STD088
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 13 มกราคม 2567 - 20 กันยายน 2567
วันที่อบรม/สัมมนา: 21 กันยายน 2567 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
22 กันยายน 2567 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (14 ชม.) 2 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 21 และ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 64 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 10 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 54 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

สามารถรับ CPD ได้ 10 PDU ตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่


 


สมาชิก TumCivil ราคา 4,500 บาท

สมาชิก TumCivil ที่เคยอบรม SAP2000 ไปแล้ว ราคา 4,000 บาท

สำหรับิสิต นักศึกษา ป.ตรี (อายุไม่เกิน 25 ปี) ราคา 3,500 บาท

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......กรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]
 

 

 

 


อบรมการออกแบบสะพานครั้งแรกล่าสุด.....

พร้อมกับ ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา (Top 5 ในการออกแบบสะพาน)

.........มาให้ความรู้พื้นฐานและหลักการออกแบบสะพาน
 
.........โดยมีตัวอย่างการออกแบบโดยใช้ CSI Bridge มาเสริมให้

 

 
 

 

พื้นฐานการออกแบบสะพานเบื้องต้น สำหรับวิศวกร

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้.......เอกสารอย่างดี เกรด Textbook

ปกแข็งขนาด B5 ... อย่างดี เนื้อหา
 

 

 


ภาพประกอบ / ตัวอย่างเอกสารประกอบ......

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมการครั้งนี้เพื่อช่วยวิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจและทราบถึงหลักการวิเคราะห์และคำนวณออกแบบสะพานคอนกรีตเบื้องต้นได้ โดยวิทยากรมืออาชีพผู้ชำนาญในการออกแบบสะพานในประเทศไทย


หัวข้อบรรยาย :

   
   ผศ.ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา
   - ลงทะเบียน + รับเอกสาร + (ติดตั้งโปรแกรม)
   
   พื้นฐานการออกแบบสะพาน (Fundamentals of Bridge Design)
   1. ประเภทของสะพาน
      - สะพานทั่วไป
      - สะพานที่มีช่วงระหว่างเสายาว
   2. ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบสะพาน
      - หลักโดยทั่วไปในการออกแบบสะพาน
      - วิธีการก่อสร้างสะพาน
      - แรงกระทำต่อสะพาน
      - มาตรฐานการออกแบบสะพาน
      - ส่วนประกอบของสะพาน
   3. การวิเคราะห์โครงสร้าง
      - การสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์โครงสร้าง
      - การรวมแรงเพื่อออกแบบในกรณีต่างๆ (Load Combination)
      - การพิจารณาขั้นตอนการก่อสร้าง (Construction Stage)
      - ความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง
      - ส่วนประกอบของสะพาน
   4. การออกแบบโครงสร้าง
      - พื้นสะพาน (Deck Slab)
      - คานสะพาน (Girder)
      - ฐานรองคานสะพาน (Bearing)
      - ตอม่อและคานขวาง (Pier & Crossbeam)
      - ส่วนประกอบอื่นๆ
   
   เทคนิคต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสะพาน
   5. กำหนดการรับน้ำหนักแบบ Static, แรงลม, ความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ระหว่างการก่อสร้าง
      - Static Load
      - Moving Load
      - Dynamic Load (Seismic)
      - Construction Stage
      - Settlement
   6. ตัวอย่างการออกแบบสะพาน
      - โดยการคำนวณมือ
      - โดยการใช้ CSI Bridge
   

 

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บริษัท ยูโลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ผศ.ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา
วิศวกรโครงสร้างและออกแบบสะพาน / อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

วศ.บ โยธา (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng - Structural Engineering Asian Institute of Technology
D.Eng - Bridge and Structure The University of Tokyo, Japan

 

ตัวอย่างผลงานด้านการออกแบบสะพาน

- สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี ที่ปากน้ำแหลมสิงห์
(Balanced Cantilever Bridge - Span = 65 m)

- สะพานข้ามถนนสุขุมวิท อ.เมือง ชลบุรี
(I-Girder with Max. Span = 35 m)

- สะพานในโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (IRR)
เฉพาะเชิงลาด West Link Viaduct และ Interchange ที่สุขสวัสดิ์
(ฺBox Girder with Span = 40 m)

- การศึกษาเพื่อพิจารณาการติดตั้ง Damper ที่ Cable ของ
สะพาน Cable Stayed Bridge ในโครงการถนนวงแหวนรอบนอก

 

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ  [email protected] (กรณีนิติบุคคล เมล์มาที่นี่)

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)