GOA015 เปิดตัวและสอนการใช้งาน DON_RC_SDM โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีกำลัง พร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ อ่าน 1,874

จบการอบรม

หัวข้อ: เปิดตัวและสอนการใช้งาน DON_RC_SDM โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีกำลัง พร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: GOA015
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ค่าอบรม: 1,500 บาท
เปิดรับสมัคร: 7 กรกฎาคม 2566 - 5 สิงหาคม 2566
วันที่อบรม/สัมมนา: 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
5 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (6 ชม.) 1 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
สถานที่อบรม: ห้องบงกชรัตน์บี ชั้น M โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพฯคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 80 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 48 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 32 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  เปิดตัวและสอนการใช้งาน DON_RC_SDM (5 สิงหาคม 2566)

  

 

VDO อบรมเปิดตัวโปรแกรม (5 สิงหาคม 66)

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO ตัวอย่างแนะนำ โปรแกรม  DON_RC_SDM

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM ทำโครงหลังคา

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM : การดีเทลแผ่นพื้นโดยอัตโนมัติ

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM : การดีเทลคานโดยอัตโนมัติ

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM : การดีเทลเสาโดยอัตโนมัติ

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM : การดีเทลฐานรากโดยอัตโนมัติ

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

โปรแกรม  DON_RC_SDM :

การวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

 

TumCivil TV (Knowledge Channel) 

อัพเดท 1.0.0

(5/08/66)

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.1.0.0 (5 / 08 / 66) >>>

ต้องใช้ร่วมกับ USB Hardlock สีดำนะครับ....ซึ่งในนั้นไม่มีอะไร เสียบเพื่อ Lock โปรแกรม

โปแกรม + VDO + คู่มือ

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.1.0.0 (5 / 08 / 66) >>>

 


 

ราคาจำหน่าย

บุคคลธรรมดา = 15,000 บาท

นิติบุคคล = 25,000 บาท (ไม่รวม Vat)

 


เปิดตัว อบรมฟรี สำหรับผู้ซื้อโปรแกรม

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

 

ราคาจำหน่าย

บุคคลธรรมดา = 15,000 บาท

(โปรดแสดงสิทธิ์สำหรับลูกค้าเก่า)

นิติบุคคล = 25,000 บาท (ไม่รวม Vat)


< สามารถสั่งจองซื้อโปรแกรมได้ที่นี่ >


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย

สำหรับลูกค้า DON_RC_WSD สามารถแจ้งสิทธิ์ได้ทางไลน์

กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์

หรือ โทรด่วน 089-4990739

 

 

 

โปรแกรมนไทย ออกแบบได้ทั้งหลัง .....

ดอนอาร์ซีเอสดีเอ็ม (DON_RC_SDM)

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล

และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยประมวลผลพร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ
 

 

 

ตัวอย่างหน้าตา DON_RC_SDM

(โปรแกรมคนไทย ออกแบบได้ทั้งหลัง พร้อม ดีเทล)

 

USB Hardlock สำหรับ เสียบ ล็อคโปรแกรม

 

ผู้พัฒนาและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


 

 
 


โปรแกรม DON_RC_SDM


แนะนำเบื้องต้น

ดอนอาร์ซีเอสดีเอ็ม (DON_RC_SDM) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมวลผลพร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ


ความสามารถของโปรแกรม

✓ สามารถเลือกให้ วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ แผ่นพื้น คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร ในการประมวลผลครั้งเดียว
✓ สามารถเลือกให้ วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ แผ่นพื้น คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร รวมถึงฐานรากวางบนดินของตอม่อทุกต้น ในการประมวลผลครั้งเดียว
✓ สามารถเลือกให้ วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ แผ่นพื้น คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร รวมถึงฐานรากวางบนเสาเข็มของตอม่อทุกต้น ในการประมวลผลครั้งเดียว
✓ สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพในการรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหวได้
✓ สามารถส่งออกข้อมูลโมเดลอาคารเป็นไฟล์นามสกุล dxf เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมประเภท CAD หรือ BIM ได้
✓ สามารถส่งออกผลลัพธ์การถอดวัสดุเป็นไฟล์นามสกุล xlsx เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมประเภทสเปรดชีตได้
✓ สามารถแสดงผลทางข้อความ ได้ทั้งทางหน้าจอและพิมพ์ออกกระดาษ
✓ สามารถแสดงผลทางกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ได้ทั้งทางหน้าจอ และพิมพ์ออกกระดาษ
✓ มีระบบการจัดทำเอกสารรายการคำนวณเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง


คุณลักษณะเด่น

✓ ใช้ภาษาไทยในการทำงานทั้งหมด
✓ ใช้หน่วยเมตริกในการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศไทย
✓ มีตัวช่วยในการป้อนข้อมูลอาคาร ซึ่งทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วมาก
✓ การวิเคราะห์และออกแบบทำได้โดยอัตโนมัติ
✓ มีระบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป และผลลัพธ์ที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่สำคัญของแรงภายในที่เกิดขึ้น
✓ ผลลัพธ์การออกแบบ แสดงผลในแต่ละองค์อาคารอย่างละเอียด
✓ การถอดวัสดุแสดงทั้งอย่างละเอียดและแบบสรุปเพื่อนำไปใช้งานทั้งการประมาณราคา และวางแผนการก่อสร้าง
✓ สามารถขึ้นรูปหลังคาและสามารถถ่ายโหลดจากโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณได้


ข้อจำกัด

✓ วิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารเฉพาะน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเท่านั้น
✓ สมมติฐานการวิเคราะห์เสาคือเป็นที่รองรับแบบยึดหมุน ไม่รับโมเมนต์
✓ ไม่วิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด
✓ สำหรับการวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหว เป็นการวิเคราะห์เสถียรภาพในด้านความปลอดภัยต่อการพลิกคว่ำ และระยะเคลื่อนตัวของโครงสร้าง แต่ยังไม่รวมการวิเคราะห์แรงด้านข้างในลักษณะของการรวมน้ำหนักบรรทุก (load combination)
✓ เหมาะสำหรับอาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตร
✓ ถอดวัสดุเฉพาะคอนกรีต ไม้แบบ และจำนวนเสาเข็มเท่านั้น ไม่รวมการถอดวัสดุเหล็กเสริม


ทฤษฎี

✓ การออกแบบองค์อาคาร ใช้วิธีกำลัง (Strength Design Method, SDM) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (วสท. 011008-21)
✓ ข้อกำหนดของกำลังและหน่วยน้ำหนักในการออกแบบ อ้างอิงตามกฎกระทรวง และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ผู้พัฒนาโปรแกรมฯและผู้บรรยาย

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อ.ดอน)

ผู้ก่อตั้งสำนักดอนใสเวทย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :


 

คาบเวลา

เรื่อง
8.00 น.
   เตรียมรายละเอียด
   - ลงทะเบียนเข้างาน
   - พร้อมจำหน่ายโปรแกรม DON_RC_SDM (มาซื้อวันงานได้)
   - ลูกค้านำ Notebook ติดตั้งโปรแกรม DON_RC_SDM มาติดตั้งในงาน
 
8.30 - 10.30
  ภาพรวมของ DON-RC-SDM

   - แนะโปรแกรมภาพรวม ความสามารถโปรแกรม เมนู
 
พักเบรก 15 นาที อาหารว่าง
10:45 - 12:00
   การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง

   - แนะนำทฤษฎีการออกแบบคอนกรีตวิธีกำลัง

 
พักทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30
  ตัวอย่างการป้อนข้อมูลในโปรแกรม

   - การป้อนข้อมูลหลักของแผ่นพื้น คาน เสา และ ฐานราก
   - การป้อนข้อมูลโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

 
พักเบรก 15 นาที อาหารว่าง
14:45 - 17:00
 
การพิจารณาผลลัพธ์ และ การทำรายการคำนวณ
   - การพิจารณาผลลัพธ์ แผ่นพื้น คาน เสา และ ฐานราก
   - การทำเอกสารรายการคำนวณ
   - การ
ส่งออกข้อมูลโมเดลอาคารเป็นไฟล์นามสกุล dxf เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมประเภท CAD หรือ BIM
   -
ารส่งออกผลลัพธ์การถอดวัสดุเป็นไฟล์นามสกุล xlsx เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมประเภทสเปรดชีตได้
   -
ตอบปัญหาต่างๆ
 
 

 

< สามารถสั่งจองซื้อโปรแกรมได้ที่นี่ >


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย

สำหรับลูกค้า DON_RC_WSD สามารถแจ้งสิทธิ์ได้ทางไลน์

กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์

หรือ โทรด่วน 089-4990739

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)