CSE003 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1 อ่าน 2,648

จบการอบรม

หัวข้อ: การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CSE003
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ ทีมงาน
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 12 สิงหาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559
วันที่อบรม/สัมมนา: 22 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
23 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
สถานที่อบรม: ห้องภาณุรังษี A-B ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 60 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 51 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 9 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1 (22 - 23 ต.ค.59) การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1 (22 - 23 ต.ค.59) new window (new window)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1 Facebook)

 

 

 


พิเศษ.......

สำหรับคนที่ซื้อหนังสือ เล่มนี้ไปแล้ว จ่ายเพียง 3,700 บาท 

 


รับจำนวนจำกัด....เพื่อความเข้มข้น


50 ที่นั่งเท่านั้น...

ครั้งแรกในวงการวิศวกรรมโยธา ที่จะทำให้คุณสามารถเขียนโปรแกรมได้เอง

+ คู่มือ 2 เล่ม + VDO บรรยาย + DVD โปรแกรม พร้อม ซอร์สโค๊ดทั้งหมด
 

 
 

View :  

 

 

เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารที่แจกเพื่อใช้ในการอบรม รูปเล่มอย่างดี ... แจกให้ทุกคนที่มา

ปกแข็งขนาด B5 ... พร้อมซอร์สโค๊ดโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนวันงาน
 

+ แจกเล่มพิเศษ...ฟรี แถมอีก 1 เล่ม

หนังสือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาเล่ม ๑....
 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษา สามารถที่จะเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านงานวิศวกรรมโยธาได้ รวมถึงเข้าใจหลักในการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาวิชวลเบสิก เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดไปในการทำงานและประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสามารถที่จะนำหลักการไปพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆได้ในอนาคต


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก รุ่นที่ 1
 
 
 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
 
  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

 
8.30 – 10.30 น.

 
  แนะนำการเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

 
10.45 – 12.15 น.

   แนะนำการเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  13.15 – 14.45 น.


   ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
   กำหนดโปรแกรมตัวอย่าง (เรื่องเดียวกัน ทำไปพร้อมๆกัน ซึ่งไม่มีปัญหาสำหรับผู้เข้าอบรมที่ทำไม่ทัน เพราะจะมีโค้ดโปรแกรมนี้แจกอยู่แล้ว)
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

 
15.00 – 17.00 น.

   วิเคราะห์งาน
   ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
 
  7.00 – 8.00 น.    ลงทะเบียน

 
8.30 – 10.30 น.

 
  เขียนโปรแกรมต่อในส่วนคำนวณ
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

 
10.45 – 12.15 น.

  เขียนโปรแกรมต่อในส่วนคำนวณ (ต่อ)
 
     << พักทานอาหารบุฟเฟต์กลางวัน >>

  13.15 – 14.45 น.


    เขียนโปรแกรมต่อในส่วนกราฟิก
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

 
15.00 – 17.00 น.

   ปรับแต่งโปรแกรมจนสำเร็จ
 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 


จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

ลักษณะการอบรม :

ให้ผู้อบรมนำ Notebook มาเอง เรามีปลั๊กไฟเต้าเสียบไว้ให้ สอนโดยการให้ผู้อบรมทำตามและสอบถามได้ตลอดเวลา

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

  • คู่มือเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ คู่มืออบรมพร้อมซอร์สโค๊ด ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

  • การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาเล่ม ๑ ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

  • โปรแกรมที่ไว้ใช้เขียน และ เทคนิคต่างๆจากวิทยากร

  • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

  • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)

วิทยากร / ผู้บรรยาย :ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อาจารย์ดอน)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้พัฒนาโปรแกรม DON_Truss, RC , CCT-Truss, CCT-RC, DTM (Digital Terrain), CCT-Beam ฯลฯ


 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 
 
ข้อความพิเศษจากผู้สอน (ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน / อาจารย์ดอน)

สำหรับการอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย VB วันที่ 22-23 ต.ค. 59 นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือพร้อมซอร์สโค้ด 2 เล่มคือ

- 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาเล่ม ๑ (เล่มนี้ขายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อบรมด้วยครับ)
- 2. คู่มือเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยคู่มือฯนี้ จะแสดงวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ ...... โดยผมตกลงว่าจะใช้ การออกแบบจันทันไม้ เป็นซอฟต์แวร์ตัวอย่างครับ ซึ่งจะมีทั้งการคำนวณเพื่อแสดงผลลัพธ์ทางข้อความ, ตัวเลข และผลลัพธ์ทางกราฟิก.........ทดลองให้กุมารีเขียนแล้ว เสร็จภายในหนึ่งวันครึ่งครับ ก็เท่ากับเวลาที่ใช้ในการอบรมพอดี (อบรม 2 วัน ครึ่งเช้าของวันแรกอธิบายภาพรวมของ VB และอีกหนึ่งวันครึ่งสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ) แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะทำทันหรือไม่ทันในวันอบรมครับ เพราะยังไงซอร์สโค้ดก็ให้พร้อมคู่มืออยู่แล้ว ........คือจะทำไปด้วย หรือนั่งดูเฉยๆ ก็ไม่ว่ากันครับ
 

 


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)