ในกรณีที่เป็นหรือมาในนาม บริษัท / หน่วยงาน / องค์กร / ราชการ
สำหรับอบรม - สัมมนา และ สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บ TumCivil.com
ให้ทำรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาไปที่ [email protected] หรือ แจ้งรายละเอียดบริษัทได้ที่นี่
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี - สาขา
กสิกรไทย 269-2-55784-3 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางใหญ่)
ไทยพาณิชย์ 352-2-16371-4 อธิพัชร์ ศรเกตุ เพื่อโครงการพัฒนาโปรแกรมวิศวกรรมไท
(สาขาบางบัวทอง)
กรุงไทย 037-0-01884-2 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน)
กรุงเทพ 174-0-66501-1 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางบัวทอง)
กรุงศรีอยุธยา 263-1-25926-2 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางบัวทอง)
ออมสิน 020074549138 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางพลัด)
ทหารไทยธนชาต 805-2-02270-7 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาสี่กั๊กพระยาศรี)
ทหารไทยธนชาต 291-2-02670-1 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13)
แจ้งการชำระเงิน (โอนเงิน) ได้ที่นี่
ในกรณีที่เป็นหรือมาในนาม บริษัท / หน่วยงาน / องค์กร / ราชการ
สำหรับอบรม - สัมมนา และ สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บ TumCivil.com
ให้ทำรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาไปที่ [email protected] หรือ แจ้งรายละเอียดบริษัทได้ที่นี่
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี - สาขา
ไทยพาณิชย์ 122-3-01052-1 บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
(สาขา ถ.สิรินธร ประเภทกระแสรายวัน)
กสิกรไทย 717-1-01809-3 บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
(สาขา ถ.สิรินธร ประเภทกระแสรายวัน)
แจ้งการชำระเงิน (โอนเงิน) ในนามบริษัท ได้ที่นี่ หรืออีเมล [email protected]