ในกรณีที่เป็นหรือมาในนาม บริษัท / หน่วยงาน / องค์กร / ราชการ
สำหรับอบรม - สัมมนา และ สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บ TumCivil.com
ให้ทำรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาไปที่ [email protected] หรือ แจ้งรายละเอียดบริษัทได้ที่นี่
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี - สาขา
กสิกรไทย 053-3-89287-6 ทัศพร ศรเกตุ
(สาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่)
ไทยพาณิชย์ 436-030311-8 รุ่งนภา สมบูรณ์เถกิง
(สาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่)
กรุงไทย 037-0-01884-2 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน)
กรุงเทพ 174-0-66501-1 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางบัวทอง)
กรุงศรีอยุธยา 263-1-25926-2 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางบัวทอง)
ออมสิน 020074549138 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาบางพลัด)
ธนชาต 541-2-12909-2 อธิพัชร์ ศรเกตุ
(สาขาเวิ้งนครเขษม)
แจ้งการชำระเงิน (โอนเงิน) ได้ที่นี่
ในกรณีที่เป็นหรือมาในนาม บริษัท / หน่วยงาน / องค์กร / ราชการ
สำหรับอบรม - สัมมนา และ สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บ TumCivil.com
ให้ทำรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาไปที่ [email protected] หรือ แจ้งรายละเอียดบริษัทได้ที่นี่
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี - สาขา
ไทยพาณิชย์ 122-3-01052-1 บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
(สาขา ถ.สิรินธร ประเภทกระแสรายวัน)
กสิกรไทย 717-1-01809-3 บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
(สาขา ถ.สิรินธร ประเภทกระแสรายวัน)
แจ้งการชำระเงิน (โอนเงิน) ในนามบริษัท ได้ที่นี่ หรืออีเมล [email protected]