หัวข้อรายการอบรมที่กำลังจะมีขึ้น

 

รายการอบรม-สัมมนาที่กำลังจะมีขึ้น 2561 - 2562

 

>> IES071  : การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม RISA 3D สำหรับวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2  เปิดรับสมัคร
  [ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ]


>> EPE017 : งานเก๋า 2019 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 6)     เปิดรับสมัคร
  [ 26 มกราคม 2562 ]


>> STD063: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่ 2    เปิดรับสมัคร
  [ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ]


>> TJA001 : การติวเทคนิคเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) รุ่นที่ 1    รอลงรายละเอียด
  [ 2 มีนาคม 2562 ]


>> CEM019 : การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P6) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2  เปิดรับสมัคร
  [ 16 - 17 มีนาคม 2562 ]


>> TSW029 :  อบรม + เปิดตัวโปรแกรม ERC M (3D R.3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย (Release 3)   รอลงรายละเอียด
  [ 30  มีนาคม 2562 ]


>> TJA002:  การศึกษาดูงานการดึงลวดโพสเทนชั่นจากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 6  เมษายน 2562 ]


>>

TCC004 :  เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 3  เปิดรับสมัคร
  [ 27  -  28  เมษายน 2562 ]


>> IES072  : การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 7   รอลงรายละเอียด
  [ 11 -  12 พฤษภาคม 2562 ]


>> TJA003:  การศึกษาดูงานการประกอบแผ่นพรีคาสท์จากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 25  พฤษภาคม 2562 ]


>> IES073  : การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11   รอลงรายละเอียด
  [ 8 -  9 มิถุนายน 2562 ]


>> STD066: การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 22-  23 มิถุนายน 2562 ]


>> STD067: การออกแบบเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างและทำรายการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 13  - 14 กรกฎาคม 2562 ]


>> TJD004  : การติวเทคนิคการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 ]


>> CEM020 :  การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 9   รอลงรายละเอียด
  [ 10 - 11  สิงหาคม 2562 ]


>> TJD005  : การติวเทคนิคการออกแบบสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
   [24  สิงหาคม 2562 ]


>> CEM021 :  การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 2   รอลงรายละเอียด
  [ 7 - 8  กันยายน 2562 ]


>> STD068  : การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 13   รอลงรายละเอียด  BITEC   3,600 บ.
  [  19 - 20  กันยายน 2562 ]


>> STD069 :  การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 13   รอลงรายละเอียด
  [ 19  -  20 ตุลาคม 2562 ]


>> CEM022 :  การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 2   รอลงรายละเอียด
  [ 2 - 3  พฤศจิกายน 2562 ]


>> STD070 :  การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 7   รอลงรายละเอียด
  [ 23  -  24 พฤศจิกายน 2562 ]


>> IES075  : การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6   รอลงรายละเอียด
  [ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ]


>> IES076  : การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) และจุดต่อโดยใช้ Multiframe 4D รุ่นที่ 4   รอลงรายละเอียด
  [ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ]


   
   
   
   

 

 
 ผังที่นั่ง   Notebook    NEW    COOL   1,000 บ. Public Course   TJ  ติวสอบ / ติวพื้นฐาน / ติวเลื่อนระดับ  จ.เชียงใหม่      รอลงรายละเอียด   BITEC   เปิดรับสมัคร
 
 
 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการอบรม by TumCivil.com


 


 


 

TumCivil QC Training Center