หัวข้อรายการอบรมที่กำลังจะมีขึ้น

รายการอบรม-สัมมนาที่กำลังจะมีขึ้น 2562 - 2563

 


>> IES074 : การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.21) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6   เปิดรับสมัคร
  [ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ]


>> STR002 : เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2    เปิดรับสมัคร
  [ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ] (จ.เชียงใหม่)


   ปี 2563 / 2020


>> EPE018 : งานเก๋า 2020 / ครบ 20 ปี TumCivil (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 7)    เปิดรับสมัคร   2,500 บ.
  [ 25 มกราคม 2563 ]


>> STR003 : เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อการออกแบบที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3    เปิดรับสมัคร
  [ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ]


   
  หลักสูตรที่เตรียมไว้
>> TJA002:  การศึกษาดูงานการดึงลวดโพสเทนชั่นจากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
>> TJA003:  การศึกษาดูงานการประกอบแผ่นพรีคาสท์จากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
>> TJD005  : การติวเทคนิคการออกแบบสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
   
   
   
 
 ผังที่นั่ง   Notebook    NEW    COOL   1,000 บ. Public Course   TJ  ติวสอบ / ติวพื้นฐาน / ติวเลื่อนระดับ  จ.เชียงใหม่      รอลงรายละเอียด   BITEC   เปิดรับสมัคร
 
 
 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการอบรม by TumCivil.com


 


 


 

TumCivil QC Training Center