หัวข้อรายการอบรมที่กำลังจะมีขึ้น

 

รายการอบรม-สัมมนาที่กำลังจะมีขึ้น 2562 - 2563>> TJA001 : เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอด รุ่นที่ 1    รอลงรายละเอียด   1,000 บ.
  [ 2 มีนาคม 2562 ]


>> CEM019 : การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner (P6) อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2  เปิดรับสมัคร
  [ 16 - 17 มีนาคม 2562 ]


>> GOA014 :  การเปิดตัวโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 มิติ ของไทย รุ่นครบครัน (Release 3)   ฟรี
  [ 30  มีนาคม 2562 ]


>> TJA002:  การศึกษาดูงานการดึงลวดโพสเทนชั่นจากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 6  เมษายน 2562 ]


>>

TCC004 :  เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 3  เปิดรับสมัคร
  [ 27  -  28  เมษายน 2562 ]


>> IES072  : การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2015 รุ่นที่ 7  เปิดรับสมัคร
  [ 11 -  12 พฤษภาคม 2562 ]


>> TJA003:  การศึกษาดูงานการประกอบแผ่นพรีคาสท์จากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 25  พฤษภาคม 2562 ]


>> IES073  : การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (v.17) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11  เปิดรับสมัคร
  [ 8  -  9 มิถุนายน 2562 ]


>> STD066: การคำนวณและออกแบบสะพานเบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัคร
  [ 22 -  23 มิถุนายน 2562 ]


>> STR001: เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัคร
  [ 13  -  14 กรกฎาคม 2562 ]


>> STD063: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่ 2    เปิดรับสมัคร
  [ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 ] ครั้งสุดท้ายที่จัดหัวข้อแบบนี้แนวนี้


>> CEM020 :  การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 9   รอลงรายละเอียด
 

[ 10 - 11  สิงหาคม 2562 ]>> TJD004  : การติวเทคนิคการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [24 - 25 สิงหาคม 2562 ] รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี


>> CEM021 :  การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 2   รอลงรายละเอียด
  [ 7 - 8  กันยายน 2562 ]


>> STD067  : การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 13   รอลงรายละเอียด  BITEC   3,600 บ.
  [  18 - 19  กันยายน 2562 ]


>> TJA002  : เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอด รุ่นที่ 2 (รุ่นพิเศษ)   รอลงรายละเอียด  BITEC   888 บ.
  [  20  กันยายน 2562 ]


>> TJD005  : การติวเทคนิคการออกแบบสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
  [ 5 ตุลาคม 2562 ]


>> STD068 :  การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 13   รอลงรายละเอียด
  [ 19  -  20 ตุลาคม 2562 ]


>> CEM022 :  การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 2   รอลงรายละเอียด
  [ 2 - 3  พฤศจิกายน 2562 ]


>> STD070 :  การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 7   รอลงรายละเอียด
  [ 23  -  24 พฤศจิกายน 2562 ]


>> IES075  : การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6   รอลงรายละเอียด
  [ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ]


>> STR002: เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2   รอลงรายละเอียด
  [ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ] (จ.เชียงใหม่)


   
   

 

 
 ผังที่นั่ง   Notebook    NEW    COOL   1,000 บ. Public Course   TJ  ติวสอบ / ติวพื้นฐาน / ติวเลื่อนระดับ  จ.เชียงใหม่      รอลงรายละเอียด   BITEC   เปิดรับสมัคร
 
 
 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการอบรม by TumCivil.com


 


 


 

TumCivil QC Training Center