หัวข้อรายการอบรมที่กำลังจะมีขึ้น

รายการอบรม-สัมมนาที่กำลังจะมีขึ้น 2563 - 64

 

  •  Coming Soon....
  •  เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 4 (วิธีสมัยใหม่ การรวม CODE) (15 - 16 ส.ค. 63)
  •  การวิเคราะห์ออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วยโปรแกรม ADAPT PT รุ่นที่ 2 (29 - 30 ส.ค. 63)
  •  การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (19 - 20 ก.ย. 63)
  •  การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 14 (3 - 4 ต.ค. 63)
  •  เทคนิคการออกแบบฐานรากแบบมืออาชีพ โดยมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (24 - 25 ต.ค. 63)
  •  การประยุกต์ใช้โปรแกรม RFEM เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (7 - 8 พ.ย. 63)
  •  การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 8 (21 - 22 พ.ย. 63)
  •  การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 ขั้นสูง สำหรับออกแบบอาคารต้านทานแรงลม รุ่นที่ 1 (5 - 6 ธ.ค. 63)
  •  การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN และ Design Plus 2019 รุ่นที่ 8 (19 - 20 ธ.ค. 63) (เชียงใหม่)


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการอบรม by TumCivil.com


 


 


 

TumCivil QC Training Center