TSW029 อบรม การใช้งานโปรแกรม A.Frame และ ERCM 3D อ่าน 429

จบการอบรม

หัวข้อ: อบรม การใช้งานโปรแกรม A.Frame และ ERCM 3D จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: TSW029
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล และ อ.กฤษดา รักษากุล
ค่าอบรม: 900 บาท
เปิดรับสมัคร: 6 เมษายน 2567 - 6 เมษายน 2567
วันที่อบรม/สัมมนา: 6 เมษายน 2567 เวลา 00:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
6 เมษายน 2567 เวลา 00:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (6 ชม.) 1 วัน
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
สถานที่อบรม: ณ ห้องบงกชรัตน์บี - โรงแรมรอยัลริเวอร์
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 62 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 62 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 0 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 

ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

  การใช้งานโปแกรม A.Frame และ ERCM 3D (6 เม.ย.67)
 

 


 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
เพื่อให้เผยแพร่วิธีการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาของไทย ในการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม ERC M ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) แบบ 3 มิติของคนไทย และ โปรแกรม A.Frame โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ ของไทย

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบอาคารนั้นนั้นเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพง สามารถที่จะตรวจสอบได้ ทำให้ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบนั้นได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมโยธาไปแล้ว โดยเฉาะในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ออกแบบมีการพัฒนาไปอีกขั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่าอดีต สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของประเทศไทยนั้น ก็มีการพัฒนาไปในระดับที่ดีมาก อีกทั้งมีราคาไม่แพง ช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เข้ากับประเทศไทย มีความง่ายในการใช้ ไม่ยุ่งยาก ทำให้โปรแกรมสำเร็จรูปของไทยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเรา จึงได้มีการพัฒนา ริเริ่ม การอบรม การสัมมนาเพื่อให้รองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง คือการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับงานต่างๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานกับเพื่อนๆสมาชิก ลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป
 

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

คุณ กฤษดา รักษากุล
ผู้พัฒนาโปรแกรมVisual RC, Visual RC DX, A.Frame 3D และ EZ Frame 2D
 


คุณ ไชยรัตน์ ไหมสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบอาคารก่อสร้างของกทม. และ อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ VRC Group
 

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)


 

 


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การอบรม การใช้งานโปแกรม A.Frame และ ERCM 3D
 
 
 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
 
  8:00 - 9:00 น.    - ลงทะเบียน / สอบถามข้อมูล / ลูกค้าเก่าอัพเกรด / ลูกค้าใหม่ลงชื่อสั่งซื้อ
  9:00 - 10:30 น.     - การสอนการใช้งาน A.Frame 3D
     << พักเบรค ทานอาหารว่าง 15 นาที >>
  10.45 – 12.00 น.    - แนะนำการใช้งาน A.Frame 3D
   - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ A.Frame 3D
    << พักทานอาหารกลางวัน >>
  13:00 - 14:30 น.    - ลงทะเบียน / สอบถามข้อมูล / ลูกค้าเก่าอัพเกรด / ลูกค้าใหม่ลงชื่อสั่งซื้อ
  12:30 - 14:45 น.     - การสอนการใช้งาน  ERCM (ERC3R3)
     << พักเบรค ทานอาหารว่าง 15 นาที >>
  15.00 – 16.30 น.    - แนะนำการใช้งาน ERCM (ERC3R3)
   - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ERCM (ERC3R3)
  16.00 – 17.00 น.    - เปิดโอกาสให้ลูกค้า เก่า และ ใหม่ ได้สอบถาม + ซื้อ + Upgrade
     - พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 

 


VDO ERCM (ERC3R3) (บรรยายภาษาไทย)
 

 

ERCM

 

 

ERCM

 

 

ERCM

 

 

ERCM

 

 

ERCM

 

 

ERCM

 

 

 

ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 

  สั่งซื้อโปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (RELEASE 3.0) (3 มิติ)


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)