คู่มือภาษาไทยโปรแกรม CAD ไท (ฟรี) อ่าน 37,017

 

    

 

 

  Chapter01 - แนะนำเบื้องต้น

  Chapter10 - การแก้ไขวัตถุ

  Chapter02 - เริ่มใช้งาน

  Chapter11 - การสร้างข้อความ

  Chapter03 - ทำงานกับ Drawing

  Chapter12 - การบอกขนาด

  Chapter04 - การสร้างวัตถุ (Entity) อย่างง่ายๆ                 

  Chapter13 - การทำงานกับ Block, Attribute, การอ้างอิงวัตถุภายนอก

  Chapter05 - เขียนวัตถุที่ซับซ้อน

  Chapter14 - การจัด Drawing และการพิมพ์

  Chapter06 - การแสดงผล Drawing

  Chapter15 - การวาดภาพสามมิติ

  Chapter07 - การใช้งานระบบพิกัด

  Chapter16 - การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น

  Chapter08 - ระบบจัดการ CAD ไท Explorer

  Chapter17 - การ Customize โปรแกรม CAD ไท

  Chapter09 - ข้อมูลใน Drawing

 

 


 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม CADไท 2006  ชุดทดลองใช้ Demo Vesion ได้ที่นี่  CADไท 2006 Standard | CADไท 2006 Professional

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)