โปรแกรม FSD ออกแบบพื้นไร้คาน คสล. RC Flat Slab Design

โปรแกรม FSD ออกแบบพื้นไร้คาน คสล. RC Flat Slab Design อ่าน 5,359
HOT

31-0194 รหัส ESDA00013
list price: 550.00
our price: 500.00
member price: 500.00

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย ป้อนค่า / รายการคำนวณออกแบบอ่านและเข้าใจง่าย / ออกแบบ - พิมพ์รายการคำนวณ - แบบขยาย

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 4,737
HOT

31-0227 รหัส ESRC00021
list price: 8,500.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป - ออกแบบผนัง - แผ่นพื้น - บันได - คาน - เสา - ฐานรากแผ่สำเร็จ - ออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 36,620
HOT

31-0215 รหัส ESRC00019
list price: 6,000.00
our price: 5,500.00
member price: 5,500.00

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

โปรแกรม PDS ออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

โปรแกรม PDS ออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง อ่าน 2,237
HOT

31-0182 รหัส ESDA00008
list price: 550.00
our price: 500.00
member price: 500.00

โปรแกรม PDS ออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คำนวณหาจำนวนเส้นลวดอัดแรง / หาน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยบนเสาเข็ม / หาหน้าตัดแบบต่างๆที่นิยมใช้

โปรแกรม RBD ออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กวงแหวน

โปรแกรม RBD ออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กวงแหวน อ่าน 752

31-0208 รหัส ESDA00015
list price: 550.00
our price: 500.00
member price: 500.00

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย ป้อนค่า / รายการคำนวณออกแบบอ่านและเข้าใจง่าย / ออกแบบ - พิมพ์รายการคำนวณ - แบบขยาย