โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 94,178
HOT

31-0215 รหัส ESRC00019

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

list price: 6,000.00
our price: 5,500.00
member price: 5,500.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Sermpun

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.+ อัดแรง

NEO SOFT

VDO ตัวอย่างการใช้งาน NEO RC WSD
ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 10 + คู่มือ (14 / 01 / 66) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)

2. ไฟล์เอกสารคู่มือ PDF = ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ปล. ครั้งนี้มี Option เดียวใช้งานได้เลย ตั้ง Office 2007 ขึ้นไปครับ 


 


   
Updated
8 / 10 / 62

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

  1.ปรับเพิ่มการแสดงข้อมูล ที่หน้าปกรายการคำนวณ
  2.ปรับปรุงข้อมูลการออกแบบเหล็ก Dowel Bar และปรับปรุงภาพตัดขวาง ในส่วนการออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม
  3.ปรับเพิ่มการแสดงข้อมูล ในส่วนการออกแบบ Blow Count (เฉพาะในสมการของ Hiley's) เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกรณีหน้างานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
  4.ปรับปรุงและเพิ่มเติม ในส่วนการ Revise แรงในเสาเข็ม (ตรวจสอบกำลังรับแรงของเสาเข็ม กรณีเสาเข็มเอียงหรือหนีศูนย์) โดยให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทั้ง กรณีที่การวางตัวเสาเข็มเป็นแบบสมมาตรรอบเสาตอม่อ (เดิม) และกรณีที่การวางตัวเสาเป็นแบบไม่สมมาตรรอบเสาตอม่อ (ใหม่-เพิ่มเติม)   
Updated 29
/ 06 / 62

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

 
1. แก้ไขปรับปรุง ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต(fc')ให้ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ ตามมาตรฐานที่ประกาศออกมาล่าสุด (มอก.213-2561)
 
2. ปรับปรุงเพิ่มเติม ในส่วนของสมการหาค่ากำลังรับแรงอัดที่ยอมให้(fc) ให้สามารถเลือกใช้ว่าจะเลือกใช้ตามข้อบัญญัติ กทม.(fc = 0.375fc') หรือตามข้อกำหนดของ ว.ส.ท.(fc = 0.45fc')
 
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน้าปกรายการคำนวณใหม่ให้ดูเหมาะสมยิ่งขึ้น       
Updated 8
/ 06 / 62

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

 
1. เพิ่มทศนิยมการแสดงผลของระยะ(ขนาดโครงสร้าง และระยะจัดเหล็กเสริม) จากเดิม 2 ตำแหน่ง ไปเป็น 3 ตำแหน่ง เช่น ระยะห่างเหล็กเสริม @ = 0.175 ม. ซึ่งเดิมนั้นจะถูกปัดแสดงผลใน Detail เป็น 0.18 ม.(เพราะตั้งทศนิยมไว้ 2 ตำแหน่ง) แต่ตอนนี้จะแสดงผลเป็น 0.175 ม.
  2. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม
    2.1 ปรับแก้ไข การแสดงผลการเลือกใช้เหล็กเสริม (ขนาด จำนวน ระยะห่าง) ที่ผู้ใช้เลือกใช้
    2.2 เพิ่มเติม ประเภทและขนาด ของเหล็กเสริม ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
    2.3 ปรับแก้เรื่องการแสดงผลอื่นๆ
  3. เพิ่มการออกแบบและแสดงผล ส่วนการออกแบบฐานรากแผ่ Strap Footing
  4. ปรับปรุงเพิ่มเติมการออกแบบและแสดงผล ส่วนการออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง
  5. ปรับปรุงเพิ่มเติมการออกแบบและแสดงผล ส่วนการออกแบบถังน้ำ-สระว่ายน้ำ
  6. ปรับปรุงเพิ่มเติมการออกแบบและแสดงผล ส่วนการออกแบบคานหูช้าง
  7. ปรับปรุงเพิ่มเติมการแสดงผล ส่วนการออกแบบเสาเข็ม คอร.
  8. ปรับปรุงเพิ่มเติมการแสดงผล ส่วนการออกแบบเสาเข็มเจาะ
  9. ปรับปรุงเพิ่มเติมการแสดงผล ส่วนการออกแบบ Blow Count
 

   Updated 8 / 02 / 62

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

  1.ทำเป็น 6 ทางเลือกในการติดตั้งใช้งาน


 
Updated
9 / 01 / 62

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

  1.เขียนขึ้นใหม่หมด โดยย้อนกลับไปใช้ MS Excel2003 เพื่อตัดปัญหาการเปิดเข้าใช้งานไม่ได้ของบางเครื่อง(อันเนื่องมาจาก มีไฟล์ทรัพยากรบางไฟล์เพื่อใช้รัน ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ แต่กลับกัน ไฟล์โปรแกรมใหม่นี้จะโตขึ้น 2-3 เท่าตัว)ดังที่เคยปรากฎก่อนหน้านี้
  2.มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลภายใน(บ้างบางส่วน) เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  3.สร้างเมนู(กราฟริก)ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน(หรือ GUI) ในส่วนการออกแบบหลัก(แผ่นพื้น บันได คาน เสา และฐานราก) เพื่อความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ที่สำคัญ จะมีปุ่มสำหรับตรวจสอบการคำนวณออกแบบ เพื่อตรวจเช็คในส่วนต่างๆเป็นส่วนๆ และมีคำแนะนำในแต่ละช่องของข้อมูลที่จะต้องป้อน พร้อมข้อมูลเสริม(เท่าที่จำเป็น)
  4.ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลและออกแบบได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1: ออกแบบผ่านทางหน้าต่าง GUI และช่องทางที่ 2: ออกแบบผ่านแผ่นตารางคำนวณ...หรือท่านจะใช้ทั้ง 2 ช่องทางร่วมกันก็ได้
 
 
Updated
4 / 04 / 61

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

  1.วัน เดือน ปี ที่ออกแบบ...สามารถเพิ่มเองหรือให้ใส่ให้โดยอัติโนมัต(โดยการกดปุ่ม Ctrl และ : ที่ช่องที่ต้องการให้แสดง)ได้
  2.คำอธิบายเรื่องระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ที่ "ข้อกำหนดออกแบบ" อย่างน้อยต้อง 1.หนาเพียงพอต่อการถ่ายแรงยึดเหนี่ยว(ปกติไม่น้อยกว่าขนาดเหล็กเสริม) 2.หนาเพียงพอต่อความคงทนต่อการเกิดสนิม 3.หนาเพียงพอต่อการต้านทานไฟไหม้
  3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน "ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต" สามารถคำนวณหาค่าโดยอัติโนมัต(โดยการกดปุ่ม Ctrl และ S พร้อมกัน ที่ช่องที่ต้องการให้แสดง)ได้
  4.ความยาวเสาเข็มใน "ข้อกำหนดออกแบบ" เพิ่มความยาวจาก L, 3-30 ม. เป็น L, 1-50 ม. โดยสามารถเลือกความยาวได้เองตามต้องการ(L,1-50 ม. เท่านั้น)...และข้อมูลจะถูกดึงเข้าไปยังส่วนการออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม
  5.กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มใน "ข้อกำหนดออกแบบ" สามารถป้อนได้เองโดยมีคำแนะนำค่าเบื้องต้นให้...และข้อมูลจะถูกดึงเข้าไปยังส่วนการออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม
  6.ในส่วน "การออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม" 1.ค่าความยาวสามารถเลือกป้อนได้เองตามต้องการ หรือดึงข้อมูลมาจากส่วน "ข้อกำหนดออกแบบ" โดยอัติโนมัต(โดยการกดปุ่ม Ctrl และ L พร้อมกัน ที่ช่องที่ต้องการให้แสดง) 2.ค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม สามารถเลือกป้อนได้เองตามต้องการ หรือดึงข้อมูลมาจากส่วน "ข้อกำหนดออกแบบ" โดยอัติโนมัต(โดยการกดปุ่ม Ctrl และ Q พร้อมกัน ที่ช่องที่ต้องการให้แสดง)
  7.อนุญาตและบอกวิธีเพิ่มรูปภาพกลางเอกสาร(เหมือนลายน้ำ)ที่พิมพ์ออกกระดาษ เช่น รูปภาพต่างๆ โลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ
  8.ปรับแก้คำเขียนผิดบนปุ่มคำสั่งนิดๆหน่อย
  9.ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเมนู ในส่วนออกแบบที่เพิ่มเติม
  10.ปรับปรุง(GUI) หน้าตา เมนู ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ VBA ควบคุมเพียง 25%

  [II]ส่วนออกแบบเพิ่มเติม

  1.เพิ่ม "ออกแบบเสาเข็มเจาะ"
  2.เพิ่ม "Check the Pile Reactions" ใช้เพื่อตรวจสอบกำลังรับแรงของเสาเข็มแต่ละต้น กรณีเสาเข็มหนีศูนย์(เอียง) ที่กระจายแบบสมมาตรรอบแกนเสาตอม่อ และใช้ได้เฉพาะกับ เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มหน้าตัดกลมตัน และเสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอตัน โดยมีจำนวนเสาเข็มสูงสุดไม่เกิน 25 ต้นต่อฐาน
 
 
Updated
15 / 03 / 61

  1.ปรับปรุง เพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผล...โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการออกคาน...ส่วนอื่นๆปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ
  2.ปรับมุมมอง การแสดงผล ใหม่ทั้งหมด...ในส่วนของโปรแกรมที่ควบคุมด้วย VBA 25%
 


 
Updated
8 / 03 / 61

  1. ออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม 1-12 ต้น/ฐาน ที่จัดกลุ่มกระจายแบบสมมาตรรอบแกนเสาตอม่อ
  2. ออกแบบรับแรงได้ ตามแนวแกน(เฉพาะแนวดิ่ง) และแรงดัด(เฉพาะตามแกนหลักแกนเดียว)
  3. กรณีฐานรากรับแรงดัดร่วมกับแรงตามแนวแกน ได้มีการตรวจสอบเสาเข็มให้ว่า รับแรงกด(เกินค่าความปลอดภัยหรือไม่) หรือแรงถอน(หากเกิดแรงถอนจะคำนวณเหล็ก Dowel bar ให้)
  4. ในฐานรากเดียวกัน กรณีขนาดของเสาตอม่อแปรเปลี่ยนไป จะส่งผลต่อทิศทางของการเกิดแรงดัดสูงสุด นำมาซึ่งตำแหน่งและทิศทางของการวางเหล็กล่าง ได้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวให้ด้วย ร่วมถึงรูปการเสริมเหล็ก
  5. ในกรณีของเสาเข็มเดียว หากรับแรงดัดร่วมกับแรงตามแนวแกน ได้มีการตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการที่เพียงพอต่อการรับแรงดังกล่าว และมีคำแนะนำให้ออกแบบเสาเข็มรับแรงดัดด้วย(เมื่อสั่งผลิต)
  6. ในการตรวจสอบแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ ระยะรับแรงเฉือนดังกล่าว(ในแต่ละแนวแกน) ได้มีการตรวจสอบว่ามีค่าเกินความกว้างของครอบหัวเสาเข็มในแกนนั่นๆหรือไม่
  7. ในการตรวจสอบแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ กำลังรับแรงของเสาเข็ม(ห่างจากหน้าตัดวิกฤติ)บางต้น เมื่อคิดค่าดังกล่าวในแต่ละแนวแกนจะให้ค่าที่ไม่เท่ากัน(ตรงนี้อันตราย มักมองข้าม) ได้มีการคำนวณตรวจสอบทั้ง 2 แนวแกนแล้วใช้ค่าเฉลี่ยมาตรวจสอบ
  8. ในการตรวจสอบแรงเฉือนแบบเจาะทะลุ เพื่อความละเอียดถูกต้องและปลอดภัย ในการคำนวณหาค่าระยะรับแรงเฉือนดังกล่าว ครอบหัวเสาเข็มในโปรแกรมจึงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมด
  9. ผังการวางเสาเข็มและระยะต่างๆ ทิศทางการตัดภาพตัดขวางครอบหัวเสาเข็ม(ที่สอดคล้องกับภาพการเสริมเหล็ก) ตลอดจนทิศทางการวางของเสาตอม่อและครอบหัวเสาเข็ม แสดงอยู่ผังตำแหน่งการวางเสาเข็ม ซึ่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้


 
เข้ากลุ่ม Facebook NEO คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.เสริมพันธ์ ได้ที่นี่
  โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคาร

ทฤษฎีการออกแบบ
โดยวิธี หน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD.)

ข้อดีของโปรแกรมฯ
1. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แสดงผลทันทีที่ป้อนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. มีคำแนะนำภายในตัว อีกทั้งยังมีคลังข้อมูลปรากฎให้เลือกใช้งาน ในแต่ละช่องข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้อนเพื่อการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีหรือเตรียมคู่มือหรือเอกสารใดๆในขณะออกแบบ จึงสะดวก และรวดเร็ว
3. มีคลังข้อมูล (ที่จำเป็น) เชิงกราฟริกสวยงาม อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ในแต่ละองค์อาคารที่กำลังออกแบบ
4. มีการกราฟริกการให้รายละเอียด (Detail) การเสริมเหล็กที่ละเอียดและชัดเจน
5. จัดฟอร์เมตและการพิมพ์ผล เป็นระเบียบ สวยงาม
6. สามารถพิมพ์รายการคำนวณได้ทั้ง โดยทางตรง (เพื่อเข้ารูปเล่ม) และทางอ้อม (พิมพ์เป็นไฟล์รูปแบบ .pdf เพื่อส่งงาน กรณีทำงานอยู่ห่างกันคนละพื้นที่)
7. กำลังของคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.213... จะได้หมดความสับสนเรื่องกำลังว่า อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงลูกบาศก์ อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงกระบอก
8. กำลังและขนาดเส้นผ่านศูนบย์กลางของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.20, 24...ตั้งแต่ขนาด 6 มม. ไปจนถึง 40 มม.
9. กำลังของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน) มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.396
10. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมฯ(กรณีไม่มีผลจากการเจาะสำรวจหรือทดสอบในสนาม)

ความสามารถของโปรแกรม (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
1. ออกแบบแผ่นพื้น
สามารถออกแบบแผ่นพื้นได้ทั้งแผ่นพื้นวางบนดิน (ถนน, ลานฯ, พื้นอาคาร) และแผ่นพื้นวางบนคาน(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก แผ่นพื้นไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย) ทั้งขนาดปกติทั่วๆไปและแผ่นพื้นที่มีขนาดใหญ่หรือรับน้ำหนักบรรทุกสูงๆ
เนื่องเพราะได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหน่วยแรงเฉือน และเหล็กเสริมรับโมเมนต์บิด นอกจากนี้โปรแกรมยังมีการตรวจสอบให้โดยอัติโนมัตว่า แผ่นพื้นที่กำลังออกแบบเป็นแผ่นพื้นชนิดไหน(พื้นทางเดียว-สองทาง หรือพื้นยื่น)
สามารถออกแบบได้ทั้ง แผ่นพื้นยื่น แผ่นพื้นทางเดียว แผ่นพื้นสองทาง แผ่นพื้นกลม แผ่นพื้นโค้ง และแผ่นพื้นหลายเหลี่ยม นอกจากนี้ในตัวโปรแกรมยังมีด้วยตัวช่วยแปลงน้ำหนักบรรทุก กรณีมีน้ำหนักของ ผนัง ถังน้ำ ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ กระทำร่วม
2. ออกแบบบันได
สามารถออกแบบได้ทั้ง บันไดท้องแบนพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดพับผ้าพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดยื่น(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก บันไดบางช่วง ไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)
3. ออกแบบคาน
สามารถออกแบบได้ทั้ง คานรับโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิด(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก คานไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)...โดยขนาดหน้าตัดคานที่ได้ มีทั้งหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว และหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด
นอกจากนี้ในขณะใช้งานออกแบบ ตัวโปรแกรมมีการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยไปในตัวโดยอัติโนมัต คือ ขนาดหน้าตัดที่ออกแบบเป็นคานลึกหรือไม่ ความยาวคานต่อขนาดหน้าตัดที่ออกแบบจำเป็นต้องมาการค้ำยันหรือไม่ ออกแบบเหล็กเสริมข้างคาน (Side Face Reinf.)
กรณีมีขนาดหน้าตัดลึกมากๆ แจ้งเตือนให้มีการยกท้องคาน(Camber) กรณีที่คานยาวมากๆ
4. ออกแบบเสา
สามารถออกแบบได้ทั้งเสาสั้นและเสายาว(ทั้งหน้าตัดเหลี่ยมและหน้าตัดกลม) ที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม(แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ออกแบบเสาที่มีการฝังท่องานระบบในเสา(ตามความยาว เช่น ท่อน้ำฝน)ได้ด้วย
5. ออกแบบฐานรากแผ่
สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
6. ออกแบบฐานรากเสาเข็ม
สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
7. ส่วนเสริมช่วยออกแบบ
ประกอบด้วย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ออกแบบเสาเข็ม คอร. ออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอร. ออกแบบตะแกรง Wire mesh ออกแบบถังน้ำ ออกแบบกำแพงกันดิน ออกแบบคานหูช้าง ลฯผู้พัฒนาโปรแกรมฯ

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS  


 

กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย

สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)