โปรแกรม DRMK EQK ออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK EQK ออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 596
HOT

31-0264 รหัส ESRC00029
list price: 12,000.00
our price: 10,000.00
member price: 10,000.00

<< สามารถออกแบบได้ดังนี้ >>
E01 : EQK Load (แรงแผ่นดินไหว)
E02 : RC Beam (คานคอนกรีตเสริมเหล็ก)
E03 : RC Column (เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก)
E04 : RC Joint (จุดต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก)
E05 : RC Wall (ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก)
E06 : Flat Slab (พื้นไร้คาน)
E07 : Coupling Beam (คานยึดควบ)
E08 : Spread Footing (ฐานรากแผ่)
E09 : Pile Cap (ฐานรากเข็ม)

ADT Spreadsheets (ออกแบบบ้านทั้งหลัง โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน)

ADT Spreadsheets (ออกแบบบ้านทั้งหลัง โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน) อ่าน 1,044
COOL

31-0263 รหัส ESRC00028
list price: 7,000.00
our price: 5,500.00
member price: 5,500.00

Spreadsheets คนไทย ออกแบบได้ทั้งหลัง
- สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD
- สำหรับโครงสร้างเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน ASD
--------------------------------------------------
ขีดความสามารถของ ADT Spreadsheets
1. โครงหลังคาเหล็ก
2. เสา ค.ส.ล.
3. พื้นหล่อกับที่
4. พื้นสำเร็จ
5. คาน ค.ส.ล.
6. บันได
7. ฐานรากแผ่ แบบฐานเดี่ยว
8. ฐานรากแผ่ แบบ เสาสองต้น Combined Footing
9. ฐานราก เสาเข็ม (ออกแบบ + แก้ไขฐานราก) F2 F3 F4 F5

โปรแกรม DRMK ADVANCED RC ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK ADVANCED RC ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 7,005

31-0259 รหัส ESRC00027
list price: 12,000.00
our price: 10,000.00
member price: 10,000.00

<< สามารถออกแบบได้ดังนี้ >>

A01 : FS พื้นไร้คาน (Flat Slab)
A02 : BB พื้นคานแถบ (Band Beam Slab)
A03 : DB คานลึก (Deep Beam)
A04 : CB คานโค้ง (Curve Beam)
A05 : PB คานคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Beam)
A06 : BT คานรับการบิด (Beam under Torsion)
A07 : BK1 แป้นหูช้างเดี่ยว (Single Bracket)
A08 : BK2 แป้นหูช้างคู่ (Double Bracket)
A09 : SC เสาชะลูด (Slender Column)
A10 : WT ถังน้ำบนเสาเข็ม (Water Tank on Piles)
A11 : BW ผนังแบกทาน (Bearing Wall)
A12 : SW ผนังโครงสร้าง (Structural Wall)
A13 : BO ช่องเปิดคาน (Beam Opening)

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง)

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง) อ่าน 18,113

31-0256 รหัส ESRC00026
list price: 15,500.00
member price: 15,000.00

ดอนอาร์ซีเอสดีเอ็ม (DON_RC_SDM) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมวลผลพร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ
----------------------------------------------------
ซื้อวันนี้อบรมฟรี และ ในกล่องประกอบด้วยชุดโปรแกรม + Hardlock + คู่มืิอ + VDO การสอน

โปรแกรม DRMK RC SDM v.1.6.0 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK RC SDM v.1.6.0 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 38,105
HOT

31-0253 รหัส ESRC00025
list price: 12,000.00
our price: 9,000.00
member price: 9,000.00

<< ตอนนี้อัพเดทล่าสุด 1.6.0 >>

- R1 : SC พื้นยื่น (Cantilever Slab)
- R2 : S1 พื้นทางเดียว (One Way Slab)
- R3 : S2 พื้นสองทาง (Two Way Slab)
- R4 : SG พื้นบนดิน (Slab on Ground)
- R5 : SP พื้นบนเสาเข็ม (Slab on Piles)
- R6 : BS หน้าตัดคาน (Beam Section)
- R7 : B1 คานหนึ่งช่วง (Beam 1 Span)
- R8 : CS หน้าตัดเสา (Column Section)
- R9 : UST บันไดหักกลับ (U-Shape Stair)
- R10 : COB คานต่อเนื่อง (ContinuousBeam)
- R11 : CTB คานยื่น (Cantilever Beam)
- R12 : CB แป้นหูช้าง (Corbel)
- R13 : LST บันไดหักฉาก (L-Shape Stair)
- R14 : FST บันไดชานพักลอย (Free Standing Stair)
- R15 : SPT บันไดเวียน (Spiral Stair)
- R16 : STT บันไดช่วงตรง (Staight Stair)