โปรแกรม DRMK Foundation v.1.4.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK Foundation v.1.4.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 8,721
HOT

31-0246 รหัส ESRC00023
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

สำหรับ รุ่น V1.4.5
 - เพิ่มการวาดเส้นบอกขนาด F3 ครับ
สำหรับ รุ่น V1.4.4
 - ปรับปรุงการแสดงผลในหน้ารายงานของฐานแผ่ร่วมครับบางกรณีที่ฐานรูปทรงแปลกๆมันล้นพื้นที่ไปหน่อย
สำหรับ รุ่น V1.4.3
 - ป้องกัน f'c ในหน้า พารามิเตอร์ออกแบบ ถ้าผู้ใช้พิมพ์ค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขโปรแกรมจะไม่ Error ครับ แถมบังคับให้พิมพ์ค่าลบหรือทศนิยมไม่ได้ (จะเริ่มดื้อ) พอผู้ใช้จะปิดหน้าต่างหรือกดพิมพ์ จะตรวจสอบว่า f'c น้อยไป, มากไป หรือ ไม่ใช่ตัวเลขครับ แต่ก็เพื่อช่วยป้องกันให้ผู้ใช้ครับ
สำหรับ รุ่น V1.4.2
 - แก้ไขฐานแผ่ให้เปลี่ยนค่ากำลังแบกทานได้พร้อมเพิ่มระบบตรวจสอบผู้ใช้ใส่ค่าผิด(ที่ไม่ใช่ตัวเลข)
สำหรับ รุ่น V1.4.1
 - ฐาน FC2P6 แก้ไขการคำนวณเหล็กเสริมใต้เสา C2
 - เพิ่มหน้าตัดเสาเข็มเจาะขนาด 35 cm
สำหรับ รุ่น V1.4.0
 - เพิ่ม ฐานรากเข็มคานเชื่อม
 - แก้ไขการคำนวณน้ำหนักฐาน F3
สำหรับ รุ่น V1.3.1
 - เพิ่ม ฐานแผ่คานเชื่อม FB
 - แก้ไข F6 ให้คำนวณแรงเฉือนทะลุในหน้าคคำนวณและรายงานตรงกัน
สำหรับ รุ่น V1.2.0
 - ฐานรากร่วมเสาเข็ม FC2P6
 - เพิ่มปุ่ม "กระชับพื้นที่"
 - เพื่อปุ่ม "ใส่น้ำหนักแบบง่าย"
สำหรับ รุ่น V1.1.0
 - ปรับค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของ SD40 เป็น fs = 2,000 ksc
 - ป้องกันช่องกรอกข้อมูลว่าง
 - เพิ่ม ออกแบบฐานรากแผ่ร่วม FC2
สำหรับ รุ่น V1.0.2
 - คำนวณออกแบบได้ 5 วิธีคือ
(1) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามกฎกระทรวง
(2) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(3) วิธีกำลังประลัยตามกฎกระทรวง
(4) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(5) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ACI 318-19
 - กำหนดข้อมูลโครงการและโลโก้บริษัทของผู้ใช้งานเองได้
 - กำหนดข้อมูลวัสดุและเสาเข็ม
 - จัดเก็บข้อมูลฐานรากเป็นไฟล์ข้อมูล .xml
 - สร้างรายการคำนวณแสดงข้อมูลโครงการ, ผลการออกแบบ และแบบรายละเอียด
 - จัดพิมพ์รายการคำนวณเป็นระเบียบและสวยงาม
 - คำนวณออกแบบฐานรากแผ่, ฐานเสาเข็ม 1 ต้น ถึง 9 ต้น, ฐานปล่องลิฟท์ และฐานหอเครน
 - มีคู่มือ + VDO + USB Hardlock พร้อมกล่อง และ อัพเดทฟรี

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ อ่าน 15,414
HOT

31-0225 รหัส ESRC00020
list price: 20,000.00
member price: 20,000.00

โปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 23,955
HOT

31-0228 รหัส ESRC00022
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

โปรแกรม NEO RC SDM วิธีกำลัง เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลังอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง ฯลฯ

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 14,977
HOT

31-0227 รหัส ESRC00021
list price: 8,500.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป - ออกแบบผนัง - แผ่นพื้น - บันได - คาน - เสา - ฐานรากแผ่สำเร็จ - ออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 24,908
HOT

32-0219 รหัส ESDA00013
list price: 7,500.00
our price: 7,000.00
member price: 7,000.00

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบจุดต่อ / รอยต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) อย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก