โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 74,222
HOT

31-0215 รหัส ESRC00019
list price: 6,000.00
our price: 5,500.00
member price: 5,500.00

โปรแกรม NEO RC. V.5 PLUS วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, POST-TENSIONED ค.ส.ล.ของ CSI

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, POST-TENSIONED ค.ส.ล.ของ CSI อ่าน 3,703

37-0153 รหัส ESIS00002
list price: 111,000.00
our price: 57,800.00
member price: 56,500.00

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, คาน, และ POST-TENSIONED คอนกรีตเสริมเหล็กของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

Upgrade Visual RC (USB 1.7 -> USB HardLock DX-2)

Upgrade Visual RC (USB 1.7 -> USB HardLock DX-2) อ่าน 1,493
HOT

31-0164 รหัส ESRC00009
list price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Upgrade โปรแกรม Visual RC รุ่น 1.7 -> DX-2 (USB -> USB HardLock) + คู่มือ pdf + แผ่น + USB HardLock

CSICol - โปรแกรมออกแบบเสาค.ส.ล.ของ CSI

CSICol - โปรแกรมออกแบบเสาค.ส.ล.ของ CSI อ่าน 2,861

37-0152 รหัส ESIS00001
list price: 40,600.00
our price: 22,570.00
member price: 21,400.00

โปรแกรมออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

โปรแกรม DON_Truss (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ โครงข้อหมุนของไทย)

โปรแกรม DON_Truss (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ โครงข้อหมุนของไทย) อ่าน 31,436
HOT

32-0192 รหัส ESDA00011
list price: 7,000.00
our price: 7,000.00
member price: 5,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบ Truss อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน