โปรแกรม PCD ออกแบบการรับน้ำหนักของเสาเข็มในชั้นดินเหนียว

โปรแกรม PCD ออกแบบการรับน้ำหนักของเสาเข็มในชั้นดินเหนียว อ่าน 1,317

34-0209 รหัส ESDA00016
list price: 550.00
our price: 500.00
member price: 500.00

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย ป้อนค่า / รายการคำนวณออกแบบอ่านและเข้าใจง่าย / ออกแบบ - พิมพ์รายการคำนวณ - แบบขยาย

โปรแกรม ออกแบบปัฐพีและฐานราก (Soil and Foundation)

โปรแกรม ออกแบบปัฐพีและฐานราก (Soil and Foundation) อ่าน 1,648

34-0137 รหัส ESSR00002
list price: 480.00
our price: 250.00
member price: 200.00

โปรแกรม ออกแบบปัฐพีและฐานราก (Soil and Foundation) + ใช้งานได้เลยไม่ต้องลงทะเบียน

โปรแกรม RDD 2008 ออกแบบพื้น และ ถนน ค.ส.ล.

โปรแกรม RDD 2008 ออกแบบพื้น และ ถนน ค.ส.ล. อ่าน 2,495

34-0136 รหัส ESSR00001
list price: 450.00
our price: 400.00
member price: 350.00

โปรแกรม RDD 2008 ออกแบบพื้น และ ถนน ค.ส.ล. + ค่าลงทะเบียนลิขสิทธิ์