ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ อ่าน 39,601
HOT

31-0225 รหัส ESRC00020
list price: 20,000.00
member price: 20,000.00

โปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย) อ่าน 51,636
HOT

31-0193 รหัส ESRC00012
list price: 17,000.00
our price: 12,500.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม DON_Truss 1.60 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ โครงข้อหมุนของไทย)

โปรแกรม DON_Truss 1.60 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ โครงข้อหมุนของไทย) อ่าน 40,441
HOT

32-0192 รหัส ESDA00011
list price: 7,000.00
our price: 7,000.00
member price: 5,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบ Truss อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น)

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น) อ่าน 18,112
HOT

31-0205 รหัส ESPT00016
list price: 17,000.00
our price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 56,578
HOT

31-0228 รหัส ESRC00022
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

โปรแกรม NEO RC SDM วิธีกำลัง เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลังอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง ฯลฯ