ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ อ่าน 36,519
HOT

31-0225 รหัส ESRC00020
list price: 20,000.00
member price: 20,000.00

โปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย) อ่าน 48,360
HOT

31-0193 รหัส ESRC00012
list price: 17,000.00
our price: 12,500.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น)

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น) อ่าน 16,844
HOT

31-0205 รหัส ESPT00016
list price: 17,000.00
our price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 49,767
HOT

31-0228 รหัส ESRC00022
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

โปรแกรม NEO RC SDM วิธีกำลัง เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลังอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง ฯลฯ

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 31,657
HOT

31-0227 รหัส ESRC00021
list price: 8,500.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป - ออกแบบผนัง - แผ่นพื้น - บันได - คาน - เสา - ฐานรากแผ่สำเร็จ - ออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร