ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ อ่าน 39,607
HOT

31-0225 รหัส ESRC00020
list price: 20,000.00
member price: 20,000.00

โปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย) อ่าน 51,648
HOT

31-0193 รหัส ESRC00012
list price: 17,000.00
our price: 12,500.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น)

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น) อ่าน 18,117
HOT

31-0205 รหัส ESPT00016
list price: 17,000.00
our price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง)

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง) อ่าน 18,018

31-0256 รหัส ESRC00026
list price: 15,500.00
member price: 15,000.00

ดอนอาร์ซีเอสดีเอ็ม (DON_RC_SDM) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมวลผลพร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ
----------------------------------------------------
ซื้อวันนี้อบรมฟรี และ ในกล่องประกอบด้วยชุดโปรแกรม + Hardlock + คู่มืิอ + VDO การสอน

โปรแกรม ERC 3 (R.2) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 2.0) (3 มิติ)

โปรแกรม ERC 3 (R.2) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 2.0) (3 มิติ) อ่าน 20,650
HOT

31-0198 รหัส ESRC00015
list price: 15,000.00
member price: 15,000.00

โปรแกรม ERC 3 (R.2) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 2.0)