Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2 -> ERC 3 (R.2)

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2 -> ERC 3 (R.2) อ่าน 2,233
HOT

31-0196 รหัส ESRC00013
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

อัพเกรด โปรแกรม Visual RC 1.7 , DX และ DX-2  ไปยัง โปรแกรม ERC 3 (R.2) (USB Hardlock ตัวเดิม)

โปรแกรม DRMK Foundation v.2.1.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK Foundation v.2.1.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 33,123
HOT

31-0246 รหัส ESRC00023
list price: 10,000.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

<< ตอนนี้อัพเดทล่าสุดถึงรุ่น 2.1.5 >>

- คำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์ ( ถึง 9 ต้น )
- ออกแบบฐานรากร่วมเข็ม / และ ฐานรากร่วมแผ่
- ออกแบบฐานราก Combind เข็ม / และ ฐานราก Combind แผ่
 - คำนวณออกแบบได้ 5 วิธีคือ
(1) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามกฎกระทรวง
(2) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(3) วิธีกำลังประลัยตามกฎกระทรวง
(4) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(5) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ACI 318-19
 - กำหนดข้อมูลโครงการและโลโก้บริษัทของผู้ใช้งานเองได้
 - กำหนดข้อมูลวัสดุและเสาเข็ม
 - จัดเก็บข้อมูลฐานรากเป็นไฟล์ข้อมูล .xml
 - สร้างรายการคำนวณแสดงข้อมูลโครงการ, ผลการออกแบบ และแบบรายละเอียด
 - จัดพิมพ์รายการคำนวณเป็นระเบียบและสวยงาม
 - คำนวณออกแบบฐานรากแผ่, ฐานเสาเข็ม 1 ต้น ถึง 9 ต้น, ฐานปล่องลิฟท์ และฐานหอเครน
 - มีคู่มือ + VDO + USB Hardlock พร้อมกล่อง และ อัพเดทฟรี

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 23,324
HOT

31-0227 รหัส ESRC00021
list price: 8,500.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

โปรแกรม NEO PRECAST ออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป - ออกแบบผนัง - แผ่นพื้น - บันได - คาน - เสา - ฐานรากแผ่สำเร็จ - ออกแบบในส่วนของจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนองค์อาคาร และจุดยกองค์อาคาร

โปรแกรม Visual RC 1.7 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. (USB HardLock) /

โปรแกรม Visual RC 1.7 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. (USB HardLock) / "รุ่นบุคคลทั่วไป" อ่าน 2,508
HOT

31-0142 รหัส ESRC00003
list price: 7,000.00
member price: 7,000.00

โปรแกรม Visual RC 1.7 USB ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติ แบบคิดทั้งชั้น ของคนไทย (USB HardLock)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 38,243
HOT

31-0228 รหัส ESRC00022
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

โปรแกรม NEO RC SDM วิธีกำลัง เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลังอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง ฯลฯ