โปรแกรม NEO RC SDM ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 55,607
HOT

31-0228 รหัส ESRC00022

โปรแกรม NEO RC SDM วิธีกำลัง เป็น Spreadsheet ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลังอย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง ฯลฯ

list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Sermpun

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.+ อัดแรง

NEO SOFT

 

ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 6 + คู่มือ (14 / 01 / 66) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)
 


 


 

 

UPDATE ฟรี.....

NEO RC SDM จะอัพเดทเรื่อยๆ แน่นอน

ต่อไปจะอัพเดทไปเรื่อยๆ ซึ่งลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว

จะอัพเดทฟรีที่นี่.....ขอบอกว่าคุ้มแน่นอน ซื้อก่อนใช้ก่อน.....

 

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน NEO RC SDM สำหรับพื้นไร้คาน Flat Slab

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน NEO RC SDM

 

 


เข้ากลุ่ม Facebook NEO คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.เสริมพันธ์ ได้ที่นี่ 


ใช้ง่าย ภาษาไทย อธิบายทุกขั้นตอน Step by Step

สนับสนุนคนไทยกันนะครับ.... สอบถามได้อีก

รายการคำนวณสวยมาก เขต อบต. คนตรวจชอบ

สามารถออกแบบได้ ....... คาน พื้น เสา ฐาน บันได

ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ผนังรับแรง

พื้นไร้คาน ฯลฯUpdated 1 / 07 / 63

  [I] รายการ ปรับปรุง-แก้ไข-เพิ่มเติม


1.ทำการปรับแต่งและจัดเรียงข้อมูลใหม่ในหน้า GUI ของ Main Menu (ดังภาพที่แสดง)
2.ทำการเพิ่มข้อมูลด้านกำลังรับแรงอัดออกแบบของคอนกรีตในทุกส่วนการออกแบบ...เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า...จะใช้ตาม พรบ.ฯ...หรือจะใช้ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. ได้โดยตรงที่หน้า Main Menu (ดังภาพที่แสดง)
3.ในส่วนของการออกแบบบันแบบแผ่นพื้น...ได้ทำการปรับปรุงในการแสดงข้อมูลเหล็กเสริมกันร้าว
4.ในส่วนของการออกแบบบันได...ได้ทำการปรับแก้ในการแสดงข้อมูลเหล็กเสริมในส่วนของขั้นบันได (ที่เป็นส่วนขยาย)
5.ในส่วนของการออกแบบฐานแผ่...ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมดังนี้...แก้ไข เพิ่มเติมคำอธิบายเพื่อความเข้าใจ ทั้งในส่วนของน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการหาขนาดพื้นที่ฐาน (ทั้งในหน้า GUI ของ Main Menu และในหน้าต่างตารางคำนวณ)


Updated 14 / 06 / 63

  [I] รายการ ปรับปรุง-แก้ไข-เพิ่มเติม


1.ในส่วนของการออกแบบ Blow count (ทั้ง 3 สูตร)...เนื่องเพราะมีบางท่าน comment เข้ามา...ผมจึงได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ในส่วนของน้ำหนักลูกตุ้ม...เพื่อให้มีความยีดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น...ผมจึงแก้ไขโค๊ตเพื่อท่านสามารถป้อนค่าใดๆก็ได้...ซึ่งเดิมผมบังคับค่าไว้ที่ 2-10 ตันเท่านั้น(ตามคำเรียกร้อง)
2.ในส่วนของการออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม...เนื่องเพราะมีบางท่าน comment เข้ามา...เพื่อให้มีความยีดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น...ผมจึงได้ทำการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมดังนี้
   2.1.แก้ไข เพิ่มเติมคำอธิบายเพื่อความเข้าใจ ทั้งในส่วนของน้ำหนักบรรทุกที่ใช้หาจำนวนเสาเข็ม และที่มาของจำนวนเสาเข็ม(ทั้งในหน้า GUI เมนูหลัก และในหน้าต่างตารางคำนวณ)
   2.2.ยกเลิกการออกแบบให้แบบอัตโนมัติ(ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.)...ในส่วนของการออกแบบเหล็กปลอกกรณีของฐานรากเสาเข็มเดี่ยว...โดยให้ท่านสามารถเลือกใช้เองได้ทั้งขนาดและระยะห่าง


Updated 20 / 05 / 63

  [I] รายการ ปรับปรุง-แก้ไข-เพิ่มเติม


1.เพิ่มส่วน การป้อนข้อมูลโครงการ และการไปแสดงค่าในส่วนปกหน้าและหัวรายการคำนวณต่างๆ
2.เพิ่มส่วน การออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เฉพาะหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน)
3.ในส่วนของการออกแบบคาน ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนของ การจัดเหล็กเสริมในหน้าตัด ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงกับประเภทของคานมากยิ่งขึ้น (คานยื่น-คานช่วงเดียว-คานต่อเนื่อง)
4.ในส่วนของการออกแบบเสา ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ส่วนโค๊ตคำสั่งที่ทำให้ปุ่มคำสั่งบางปุ่มไม่ทำงานดั่งที่วางไว้
5.ในส่วนของภาพประกอบต่างๆในแต่ละส่วนการออกแบบ ได้ทำการปรับปรุง จัดตำแหน่ง เพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

Updated 13 / 04 / 63

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม


1.ปรับปรุงการแสดงหน้าต่างของเมนูหลัก กล่าวคือไม่ให้แสดงหน้าต่าง MS Excel ให้แสดงเท่าที่จำเป็น
2.ปรับปรุงเรื่องการกรอก-พิมพ์ ข้อมูลของโครงการ
3.ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ในส่วนของการ Revise หาแรงในเสาเข็ม กรณีฐานรากเสาเข็ม ที่เสาเข็มมีการเอียงหรือเยื้องศูนย์

Updated 7 / 04 / 63

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

[ในส่วนของโปรแกรมหลัก]

1.ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ ข้อกำหนดการใช้งานในส่วนของค่า fc' ให้ตรงตาม พรบ.ฯ และ ว.ส.ท.
2.ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ %ลดน้ำหนักบรรทุกจรบนแผ่นพื้น กรณีออกแบบอาคารสูง
3.ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ ตัวเลขและหน่วย กรณีออกแบบผนังรับแรง
4.เพิ่มโค๊ตคำสั่ง ในการปิด-เปิด ช่องรับข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แสดงหรือไม่แสดง ให้สอดคล้องกับช่วงลำดับของการออกแบบแต่ละส่วน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการสับสนในการใช้งานโปรแกรม

[ในส่วนของโครงสร้างพิเศษ] NEW!!
1.
เพิ่มการออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ที่ ออกแบบได้ทั้ง Flat Slab (มี ดรอป หัวเสา) และ Flat Plate (ไม่มี ดรอป หัวเสา) / ออกแบบ Flat Plate + เหล็กเสริมพิเศษรับแรงเฉือนหัวเสา / มีเสารองรับรูปทรงสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และ กลม
 

[รายการอัพเดทครั้งต่อไป ที่วางแผนไว้]
1.เพิ่มการออกแบบ.คานหูช้าง
2.เพิ่มการออกแบบ Shear Wall

 

Updated 15 / 02 / 63

  [I] ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม

[ในส่วนของเมนูติดต่อกับผู้ใช้ (GUI)]
1.ทำการปรับเปลี่ยนสีที่แสดงให้มีความเหมาะสม
2.เพิ่มเติมรายละเอียดของคำแนะนำที่ช่องป้อนข้อมูลต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
3.ปรับแก้และเพิ่มเติม การแสดงผลจากการออกแบบเล็กน้อย ให้ละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4.เพิ่มโค๊ตคำสั่ง ในการปิด-เปิด ช่องรับข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แสดงหรือไม่แสดง ให้สอดคล้องกับช่วงลำดับของการออกแบบแต่ละส่วน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการสับสนในการใช้งานโปรแกรม

[ในส่วนของโครงสร้างพิเศษ]
1.ปรับปรุงหน้าตาเมนเมนูหลัก
2.เพิ่มโปรแกรมออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mixed Design)
3.เพิ่มโปรแกรมออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง (Prefab Slab)

 โปรแกรม NEO RC SDM (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงานวิศวกรรม ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคารต่างๆเป็นหลัก

ทฤษฎีการออกแบบ
-  โดยวิธี กำลัง (Strength Design, SDM.)  ในการออกแบบองค์อาคารหลักทั่วๆไป

ข้อดีของโปรแกรมฯ
1. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แสดงผลทันทีที่ป้อนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. มีคำแนะนำภายในตัว อีกทั้งยังมีคลังข้อมูลปรากฏให้เลือกใช้งาน ในแต่ละช่องข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้อนเพื่อการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีหรือเตรียมคู่มือหรือเอกสารใดๆในขณะออกแบบ จึงสะดวก และรวดเร็ว
3. มีคลังข้อมูล (ที่จำเป็น) เชิงกราฟริกสวยงาม อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ในแต่ละองค์อาคารที่กำลังออกแบบ
4. มีการกราฟริกการให้รายละเอียด (Details) การเสริมเหล็กที่ละเอียดและชัดเจน
5. จัดฟอร์เมตและการพิมพ์ผล เป็นระเบียบ สวยงาม
6. สามารถพิมพ์รายการคำนวณได้ทั้ง โดยทางตรง (เพื่อเข้ารูปเล่ม) และทางอ้อม (พิมพ์เป็นไฟล์รูปแบบ .pdf เพื่อส่งงาน กรณีทำงานอยู่ห่างกันคนละพื้นที่)
7. กำลังของคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.213... จะได้หมดความสับสนเรื่องกำลังว่า อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงลูกบาศก์ อะไรบ้างเป็นค่ากำลังของทรงกระบอก
8. กำลังและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.20, 24...ตั้งแต่ขนาด 6 มม. ไปจนถึง 40 มม.
9. กำลังของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน) มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม มอก.396
10. กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน มีให้เลือกใช้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมฯ(กรณีไม่มีผลจากการเจาะสำรวจหรือทดสอบในสนาม)

ความสามารถของโปรแกรม (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
1. ออกแบบแผ่นพื้น
สามารถออกแบบแผ่นพื้นได้ทั้งแผ่นพื้นวางบนดิน (ถนน, ลานฯ, พื้นอาคาร) และแผ่นพื้นวางบนคาน(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก แผ่นพื้นไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย) ทั้งขนาดปกติทั่วๆไปและแผ่นพื้นที่มีขนาดใหญ่หรือรับน้ำหนักบรรทุกสูงๆ
เนื่องเพราะได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหน่วยแรงเฉือน และเหล็กเสริมรับโมเมนต์บิด นอกจากนี้โปรแกรมยังมีการตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติว่า แผ่นพื้นที่กำลังออกแบบเป็นแผ่นพื้นชนิดไหน(พื้นทางเดียว-สองทาง หรือพื้นยื่น)
สามารถออกแบบได้ทั้ง แผ่นพื้นยื่น แผ่นพื้นทางเดียว แผ่นพื้นสองทาง แผ่นพื้นกลม แผ่นพื้นโค้ง และแผ่นพื้นหลายเหลี่ยม นอกจากนี้ในตัวโปรแกรมยังมีด้วยตัวช่วยแปลงน้ำหนักบรรทุก กรณีมีน้ำหนักของ ผนัง ถังน้ำ ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ กระทำร่วม
2. ออกแบบบันได
สามารถออกแบบได้ทั้ง บันไดท้องแบนพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดพับผ้าพาดทั้งทางช่วงยาวและช่วงสั้น บันไดยื่น(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก บันไดบางช่วง ไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)
3. ออกแบบคาน
สามารถออกแบบได้ทั้ง คานรับโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิด(ทั้งนี้ ได้พิจารณาการออกแบบถึงผลอันเนื่องมาจาก คานไม่วางตัวอยู่ในแนวราบไว้ด้วย)...โดยขนาดหน้าตัดคานที่ได้ มีทั้งหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียว และหน้าตัดแบบเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด
นอกจากนี้ในขณะใช้งานออกแบบ ตัวโปรแกรมมีการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยไปในตัวโดยอัตโนมัติ คือ ขนาดหน้าตัดที่ออกแบบเป็นคานลึกหรือไม่ ความยาวคานต่อขนาดหน้าตัดที่ออกแบบจำเป็นต้องมาการค้ำยันหรือไม่ ออกแบบเหล็กเสริมข้างคาน (Side Face Reinf.)
กรณีมีขนาดหน้าตัดลึกมากๆ แจ้งเตือนให้มีการยกท้องคาน (Camber) กรณีที่คานยาวมากๆ
4. ออกแบบเสา
สามารถออกแบบได้ทั้งเสาสั้นและเสายาว(ทั้งหน้าตัดเหลี่ยมและหน้าตัดกลม) ที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม(แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ออกแบบเสาที่มีการฝังท่องานระบบในเสา(ตามความยาว เช่น ท่อน้ำฝน)ได้ด้วย
5. ออกแบบฐานรากแผ่
สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
6. ออกแบบฐานรากเสาเข็ม
สามารถออกแบบได้ทั้ง กรณีที่รับเฉพาะแรงกดตามแนวแกน หรือรับแรงร่วม (แรงกดตามแนวแกน + แรงดัด)
7. ส่วนเสริมช่วยออกแบบ
ประกอบด้วย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ออกแบบเสาเข็ม คอร. ออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอร. ออกแบบตะแกรง Wire mesh ออกแบบถังน้ำ ออกแบบกำแพงกันดิน ออกแบบคานหูช้าง ลฯผู้พัฒนาโปรแกรมฯ

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม NEO RC SDM

 

 

กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)