Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป

Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป อ่าน 6,540
HOT

31-0163 รหัส ESRC00008
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม Visual RC DX (USB) ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติ แบบคิดทั้งชั้น + ออกแบบหน้าตัด ของคนไทย (USB HardLock) (ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน+กำลัง)

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD อ่าน 9,634

31-0211 รหัส ESRC00017
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

โปรแกรม DRMK RC SDM v.1.2.1 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK RC SDM v.1.2.1 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีกำลัง (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 11,092
HOT

31-0253 รหัส ESRC00025
list price: 12,000.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

<< ตอนนี้อัพเดทล่าสุด 1.2.1 >>

- R1 : SC พื้นยื่น (Cantilever Slab)
- R2 : S1 พื้นทางเดียว (One Way Slab)
- R3 : S2 พื้นสองทาง (Two Way Slab)
- R4 : SG พื้นบนดิน (Slab on Ground)
- R5 : SP พื้นบนเสาเข็ม (Slab on Piles)
- R6 : BS หน้าตัดคาน (Beam Section)
- R7 : B1 คานหนึ่งช่วง (Beam 1 Span)
- R8 : CS หน้าตัดเสา (Column Section)
- R9 : UST บันไดหักกลับ (U-Shape Stair)
- เพิ่ม คานต่อเนื่อง (Continuous Beam)
- เพิ่ม คานยื่น (Cantilever Beam)
- เพิ่ม แป้นหูช้าง (Corbel)
- เพิ่ม บันไดหักฉาก (L Shape Stair)

โปรแกรม DRMK Foundation v.2.1.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK Foundation v.2.1.5 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 33,120
HOT

31-0246 รหัส ESRC00023
list price: 10,000.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

<< ตอนนี้อัพเดทล่าสุดถึงรุ่น 2.1.5 >>

- คำนวณออกแบบและแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์ ( ถึง 9 ต้น )
- ออกแบบฐานรากร่วมเข็ม / และ ฐานรากร่วมแผ่
- ออกแบบฐานราก Combind เข็ม / และ ฐานราก Combind แผ่
 - คำนวณออกแบบได้ 5 วิธีคือ
(1) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามกฎกระทรวง
(2) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(3) วิธีกำลังประลัยตามกฎกระทรวง
(4) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(5) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ACI 318-19
 - กำหนดข้อมูลโครงการและโลโก้บริษัทของผู้ใช้งานเองได้
 - กำหนดข้อมูลวัสดุและเสาเข็ม
 - จัดเก็บข้อมูลฐานรากเป็นไฟล์ข้อมูล .xml
 - สร้างรายการคำนวณแสดงข้อมูลโครงการ, ผลการออกแบบ และแบบรายละเอียด
 - จัดพิมพ์รายการคำนวณเป็นระเบียบและสวยงาม
 - คำนวณออกแบบฐานรากแผ่, ฐานเสาเข็ม 1 ต้น ถึง 9 ต้น, ฐานปล่องลิฟท์ และฐานหอเครน
 - มีคู่มือ + VDO + USB Hardlock พร้อมกล่อง และ อัพเดทฟรี

โปรแกรม ERC 3D ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 1.0)

โปรแกรม ERC 3D ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 1.0) อ่าน 1,995
HOT

31-0180 รหัส ESRC00010
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

ERC 3 (Release 1) เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง อาคาร คสล.ก็มีความสามารถคล้ายกับ Visual RC แต่เปลี่ยน Engine การวิเคราะห์โครงสร้าง เดิม เป็น 3D Frame Analysis / Matrix Method และพื้นฐานการโมเดลโครงสร้าง เป็น Finite Element