ADT Spreadsheets (ออกแบบบ้านทั้งหลัง โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน)

ADT Spreadsheets (ออกแบบบ้านทั้งหลัง โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน) อ่าน 1,044
COOL

31-0263 รหัส ESRC00028
list price: 7,000.00
our price: 5,500.00
member price: 5,500.00

Spreadsheets คนไทย ออกแบบได้ทั้งหลัง
- สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD
- สำหรับโครงสร้างเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน ASD
--------------------------------------------------
ขีดความสามารถของ ADT Spreadsheets
1. โครงหลังคาเหล็ก
2. เสา ค.ส.ล.
3. พื้นหล่อกับที่
4. พื้นสำเร็จ
5. คาน ค.ส.ล.
6. บันได
7. ฐานรากแผ่ แบบฐานเดี่ยว
8. ฐานรากแผ่ แบบ เสาสองต้น Combined Footing
9. ฐานราก เสาเข็ม (ออกแบบ + แก้ไขฐานราก) F2 F3 F4 F5

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ

ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0) (3 มิติ) + ชุดแถมโปร ช่วง Covid คุ้มๆ อ่าน 39,659
HOT

31-0225 รหัส ESRC00020
list price: 20,000.00
member price: 20,000.00

โปรแกรม ERCM (ERC3R3) ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 3.0)

Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2)

Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2) อ่าน 4,070
HOT

31-0197 รหัส ESRC00014
list price: 5,000.00
member price: 5,000.00

อัพเกรด โปรแกรม ERC 3 (R.1) ไปยัง โปรแกรม ERC 3 (R.2) (USB Hardlock ตัวเดิม)

Upgrade Visual RC (Parallel 1.6 -> USB HardLock 1.7)

Upgrade Visual RC (Parallel 1.6 -> USB HardLock 1.7) อ่าน 2,453

31-0037 รหัส ESRC00005
list price: 2,000.00
member price: 2,000.00

Upgrade โปรแกรม Visual RC รุ่น 1.6 -> 1.7 (Parallel -> USB HardLock) + คู่มือ pdf + แผ่น + USB HardLock

Upgrade Visual RC (USB 1.7 -> USB HardLock DX-2)

Upgrade Visual RC (USB 1.7 -> USB HardLock DX-2) อ่าน 2,051
HOT

31-0164 รหัส ESRC00009
list price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Upgrade โปรแกรม Visual RC รุ่น 1.7 -> DX-2 (USB -> USB HardLock) + คู่มือ pdf + แผ่น + USB HardLock