Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป

Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป อ่าน 3,642
HOT

31-0163 รหัส ESRC00008
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม Visual RC DX (USB) ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติ แบบคิดทั้งชั้น + ออกแบบหน้าตัด ของคนไทย (USB HardLock) (ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน+กำลัง)

โปรแกรม ACN ออกแบบเสา ค.ส.ล.

โปรแกรม ACN ออกแบบเสา ค.ส.ล. อ่าน 1,652
COOL

31-0168 รหัส ESRC00020
list price: 550.00
member price: 500.00

โปรแกรม ACN ออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตัดหลากหลายแบบ คำนวณเสาสั้น - เสายาว

โปรแกรม ADFS 2.0 วิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คาน (Flat Slab)

โปรแกรม ADFS 2.0 วิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คาน (Flat Slab) อ่าน 965

31-0131 รหัส ESRC00001
list price: 500.00
our price: 300.00
member price: 280.00

โปรแกรม ADFS 2.0 วิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล. + คู่มือ pdf + ค่าลิขสิทธิ์

โปรแกรม CFD ออกแบบฐานรากกลม

โปรแกรม CFD ออกแบบฐานรากกลม อ่าน 973

31-0207 รหัส ESDA00014
list price: 550.00
our price: 500.00
member price: 500.00

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย ป้อนค่า / รายการคำนวณออกแบบอ่านและเข้าใจง่าย / ออกแบบ - พิมพ์รายการคำนวณ - แบบขยาย

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น)

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น) อ่าน 6,314
HOT

31-0205 รหัส ESPT00016
list price: 17,000.00
our price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม