CEM002 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรแผนงาน โดยใช้ Primavera Project Planner รุ่นที่ 1 อ่าน 1,504

จบการอบรม

หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรแผนงาน โดยใช้ Primavera Project Planner รุ่นที่ 1 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CEM002
ผู้บรรยาย-วิทยากร: อ.เกรียงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: -
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 10 มีนาคม 2550 - 20 เมษายน 2550
วันที่อบรม/สัมมนา: 21 เมษายน 2550 เวลา 15:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
22 เมษายน 2550 เวลา 16:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (12 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2007 และ วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2007
สถานที่อบรม: TumCivil.com Training Center บางบัวทองคลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 15 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 14 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 1 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

View :  

 
 
  สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :
1. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. ( 12 ชม. /  ชม.ละ 375 บาท)
2. ได้แต้มสะสม 4,500 แต้มทันที
3. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพ
4. บริการอาหารบุฟเฟต์อย่างดี 2 วัน
5. มีเอกสารแจก และอื่นๆอีกมาก
6. ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ EBook คู่มือ Primavera 3.1 Courseware  1 ชุดจากต่างประเทศ ดูตัวอย่างได้ที่นี่
    (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)

วัตถุประสงค์ :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: วิศวกร สถาปนิก นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านการจัดทำแผนงานโดยใช้โปรแกรม P3 บ้างเล็กน้อย

 หลักสูตรประกอบการทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของวิศวกรแผนงาน tool/ Program ต่างๆ ที่มีการใช้งานในงานก่อสร้างสมัยใหม่ การทำ workshop P3 โปรแกรมที่วิศวกรแผนงานต้องเป็น โดยเนื้อหาจะเน้นส่วนที่มีการใช้งานจริงในการทำงานเบื้องต้นถึงระดับกลางที่มีการใช้งานโดยทั่วไป เช่นการบริหารเวลา ตลอดจนการกำหนด project codes ต่างๆ เทคนิคการสัมภาษณ์งานและตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนของการวางแผน การบริหารและควบคุมแผน ตลอดจนการจัดทำแผนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสำหรับการบริหารการจัดการโครงการคือ Primavera Project Planner (P3) โดยเนื้อการที่สอนเน้นไปทางการใช้งานจริง (Workshop) ซึ่งจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับกลาง (Session 1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความคุ้มค่าในการเรียน และ สำหรับเพือนๆวิศวกร  " ถ้าคุณใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ หลายบริษัททางวิศวกรรมชื่อดัง พร้อมที่จะรับคุณทันที พร้อมผลตอบแทนที่สูง "

" เราสอนโดยวิทยากรประสบการณ์สูง เป็นกันเอง สอนสนุก..... ซึ่งเราจึงอยากจะบอกว่า มางานนี้เป็นแน่ครับ "

ภาพรวม :

โปรแกรม Primavera Project Planner (P3) เป็นโปรแกรมที่ใช้บริหารงานก่อสร้างชื่อดัง ซึ่งมีการทำงานที่เป็นมืออาชีพและใช้งานในระดับแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งหลายคนไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับชื่อโปรแกรมนี้มากนัก หรืออาจจะเคยได้ยินชื่อโปรแกรมนี้มาบ้าง แต่ไม่ทราบว่าใช้สำหรับทำอะไร ถ้าคุณคิดจะสร้างงานสักโครงการหนึ่ง เช่น สร้างทางด่วน สร้างอาคารบ้านเรือน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการย้ายสำนักงาน โดยต้องทำงานตามลำดับขั้นตอนก่อน-หลัง โปรแกรมนี้สามารถช่วยคุณในการคิดคำนวณว่างานแต่ละงานจะเสร็จเมื่อไร วันสิ้นสุดโครงการเป็นวันที่เท่าไร กำหนดให้ใครเป็นคนทำ รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน และเมื่อโครงการนั้นถูกดำเนินการ คุณสามารถนำข้อมูลที่วางแผนไว้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่างานนั้นดำเนินไปได้ตามที่กำหนดหรือไม่ และประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาของงานที่ล่าช้า และตัดค่าใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้การบริหารโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น โดยสรุป Primavera Project Planner (P3)  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำโครงการหรือวางแผนงานต่างๆ และกลุ่มผู้ใช้ที่สนใจศึกษาโปรแกรมอื่นนอกจากโปรแกรมสำเร็จรูปปกติที่ใช้อยู่เป็นประจำใน Office

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)

วิทยากร :

อ.เกรียงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช (V12)
B. Eng (Civil/ Hons.-CMU), M. Eng (CM-AIT)
อาจารย์พิเศษ ภาคสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กำหนดการอบรม :

วันที่ 1.  กำหนดการอบรมสัมมนา (Workshop) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 : ( Session 1 )

13.00 น. - 14.00 น.
ลงทะเบียน
15.00 น. - 20.00 น.
หัวข้อ 1 - 2 / 4  ( ดูเพิ่มเติมข้างล่างตรง Course Details )
 
 • Roles & Responsibilities of Project Scheduler
 • Planning & Scheduling Programme
 • Term of Reference (TOR)
 • Introduction to Planning/ Scheduling & P3
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Project Utilities: Open, New, Copy, Backup, Main & Sub Projects
 • Font (Thai & English Format)
 • Activity Codes & Activity ID
 • Data: Calendar
 • Formats: Column, Bar
 • Data input: Activity Form, Options
 • ให้งานการบ้านเตรียมสำหรับวันรุ่งขึ้น
 • ประเมินผล ตอบซักถาม

* หมายเหตุ

เลี้ยงอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์  /  อาหารว่าง และ ชา กาแฟช่วงเบรค
 
จบการอบรมวันที่ 1

วันที่ 2.   กำหนดการอบรมสัมมนา (Workshop) วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550 : ( Session 2 )

8.30 น. - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 น. - 16.00 น.
หัวข้อ 3 - 4 / 4  ( ดูเพิ่มเติมข้างล่างตรง Course Details )
 
 • Overall Format
 • Logic & Relationship
 • การ copy, cut, paste & delete activity
 • Pert View
 • Schedule Examination
 • Print Setup
 • Project Setup (Activity Code/ ID Concept)
 • Baseline Programme
 • Program Narrative
 • Target Setup
 • Progress Tracking
 • Presentation & Report from P3
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

* หมายเหตุ

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  /  อาหารว่าง และ ชา กาแฟช่วงเบรค
 
จบการอบรมวันที่ 2

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม :สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการวางแผนงาน และการใช้โปรแกรม Primavera Project Planner (P3) อย่างมืออาชีพ
 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม คู่มือ
 • ใบวุฒิบัตรรับรองโดยวิทยากร
 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน
 • อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ระดับหรู อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

 • วิศวกร สถาปนิก นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านการจัดทำแผนงานโดยใช้โปรแกรม P3 บ้างเล็กน้อย
 • ผู้บริหารโครงการ และผู้จัดการโครงการ วิศวกรที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
 • นักศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการที่ต้องการหาความรู้
 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / นักวิเคราะห์ระบบ ที่มีหน้าที่การบริหารและจัดการวางแผนการดำเนินงานโครงการ
 • ผู้บริหารงานโครงการ และมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Windows 95/98
 • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง :

 • Primavera Project Planner (P3)

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

 • สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน) สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่
 • พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที + แต้มสะสม Point 4,500 แต้ม

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด :

       

ชมรูปบรรยากาศในการอบรม-สัมมนา : (ที่เกี่ยวข้อง / ของวิทยากรท่านนี้)

ชมและสามารถสั่งซื้อ VDO ในการอบรม - สัมมนา :

หมายเหตุ :

 • ท่านสามารถซื้อโปรแกรม Primavera ได้ที่ บ. ทูพลัสซอฟต์ จก.  |   http://www.twoplussoft.com/  หรือ รับแผ่น Demo ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)