อบรมการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner (P3) Workshop ครั้งที่ 2 [ 11-12 พ.ย. 49 ]