อบรมการใช้งาน โปรแกรม Primavera Project Planner (P3) Workshop [ 19 ส.ค. 49 - 26 ส.ค. 49 ]