อบรมการใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner (P3) Workshop ครั้งที่ 3 [ 16-17 ธ.ค. 49 ]