รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม / ใบตรวจสอบรายชื่อ
CEM002 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรแผนงาน โดยใช้ Primavera Project Planner รุ่นที่ 1
จำนวน: 14 ท่าน
หมายเหตุ ! = ท่านใดเป็นอิสลาม / ทานมังสวิรัติ เจ / จองโรงแรมให้ หรือ ออกใบเสร็จ เขียนกำกับไว้ด้วย
Code ชื่อ - นามสกุล (ผู้มาอบรมสัมมนา) วันที่
00050EFOT
engineeringee05
1. ธีรพงษ์ XXX A1 อนุมัติ
K. TEERAPONG XXX
Profile
20/03/2550 10:34
23/12/2560 21:19
00050BFGW
ton_ado
2. อดุลย์ XXX A2 อนุมัติ
K. อดุลย์ XXX
Profile
20/03/2550 10:37
23/12/2560 21:19
00050GIPQ
atom
3. รัตนพล XXX A3 อนุมัติ
K. Rattanapol XXX
Profile
21/03/2550 20:35
23/12/2560 21:19
00050BCFN
aiko
4. อมรรัตน์ XXX A5 อนุมัติ
K. XXX
Profile
22/03/2550 22:16
23/12/2560 21:19
00050DHMT
jpn
5. จักรพงษ์ XXX B1 อนุมัติ
K. Jakapong XXX
Profile
24/03/2550 16:20
23/12/2560 21:19
00050GOSV
pok
6. วัชระ XXX B3 อนุมัติ
K. Watchara XXX
Profile
03/04/2550 14:29
23/12/2560 21:19
00050QZTY
sontayayodpon
7. สนธยา XXX B2 อนุมัติ
K. SONTAYA XXX
Profile
03/04/2550 14:49
23/12/2560 21:19
00050SBQZ
sarawooty
8. ศราวุฒิ XXX C3 อนุมัติ
K. SARAWOOT XXX
Profile
05/04/2550 12:24
23/12/2560 21:19
00050AFOW
aoseebtboy
9. สีสุวรรณ XXX D5 อนุมัติ
K. Seesuwan XXX
Profile
10/04/2550 10:11
23/12/2560 21:19
00050BIOW
kantisa
10. วัชรินทร์ XXX C2 อนุมัติ
K. Watcharin XXX
Profile
10/04/2550 10:34
23/12/2560 21:19
00050AMTV
anake
11. เอนก XXX C1 อนุมัติ
K. Anake XXX
Profile
10/04/2550 13:05
23/12/2560 21:19
00050AIPS
punjatas
12. ปัญจทัศน์ XXX D3 อนุมัติ
K. Punjatas XXX
Profile
11/04/2550 15:44
23/12/2560 21:19
00050OZMY
thanawat
13. ธนะวัฒน์ XXX D2 อนุมัติ
K. Thanawat XXX
Profile
12/04/2550 09:10
23/12/2560 21:19
00050BISV
hello_chai
14. ชัยยันต์ XXX A4 อนุมัติ
K. Chaiyan XXX
Profile
14/04/2550 12:49
23/12/2560 21:19
หมายเหตุ! สมาชิกบางท่านที่ได้คุณสมบัติ (สำหรับ "ในบางการอบรม - สัมมนา" จะแสดงสัญลักษณ์)
= มาครบ โดยที่ไม่ต้องนัดหมาย ติดต่อมาเอง
= ปิดมือถือหนี อ้างว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มาอบรม โดยไม่บอกกล่าว ไม่ชำระเงิน