หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1

หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1 อ่าน 1,072
HOT

65-0167 รหัส ABT001
list price: 200,000.00
member price: 200,000.00

หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเทศบาล ช่างอบจ. หน่วยงานท้องถิ่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา อ่าน 825
COOL

67-0220 รหัส SPC001
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและองค์กรของท่าน ในรูปของการสนับสนุนการอบรม ลงโลโก้ ข้อความหน่วยงานของท่านในหนังสือ เอกสารอบรม หรือ ลงใน VDO ในช่องของเรา รวมทั้งในเว็บทั้งระบบ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร + คู่มือ อ่าน 3,552
HOT

68-0233 รหัส OBT004
list price: 3,500.00
our price: 2,500.00
member price: 2,500.00

หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่าน VDO และ LIVE VDO ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน 4 วัน คือ 30 - 31 พฤษภาคม 2563 และ 6 - 7 มิถุนายน 2563 (จำนวน 4 วัน) โดยผู้เรียนสามารถเข้่ามาดูได้ตลอดเวลา แต่จะให้ดีจะมานั่งเรียนตามเวลาดังกล่าว ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี Spreadsheet ประกอบด้วย 1 ชุด

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) + คู่มือ อ่าน 3,057
HOT

68-0234 รหัส OBT005
list price: 5,000.00
our price: 3,000.00
member price: 3,000.00

......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่าน VDO และ LIVE VDO ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน 4 วัน คือ 20 - 21 มิถุนายน 2563 และ 27 - 28 มิถุนายน 2563 (จำนวน 4 วัน) โดยผู้เรียนสามารถเข้่ามาดูได้ตลอดเวลา แต่จะให้ดีจะมานั่งเรียนตามเวลาดังกล่าว ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี ของแถมอีก 1 เล่ม ส่วนที่เหลือ อจ.เสริมพันธ์ จะมาแจกของดีในกลุ่มต่อ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel) +จุดต่อโดย Multiframe + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel) +จุดต่อโดย Multiframe + คู่มือ อ่าน 4,281
HOT

68-0232 รหัส OBT003
list price: 5,000.00
our price: 3,000.00
member price: 3,000.00

หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่าน VDO และ LIVE VDO ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน 4 วัน คือ 16 - 17 พฤษภาคม 2563 และ 23 - 24 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 4 วัน) โดยผู้เรียนสามารถเข้่ามาดูได้ตลอดเวลา แต่จะให้ดีจะมานั่งเรียนตามเวลาดังกล่าว ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด