หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1

หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1 อ่าน 3,556
HOT

65-0167 รหัส ABT001
list price: 200,000.00
member price: 200,000.00

หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเทศบาล ช่างอบจ. หน่วยงานท้องถิ่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา อ่าน 6,552
COOL

67-0220 รหัส SPC001
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและองค์กรของท่าน ในรูปของการสนับสนุนการอบรม ลงโลโก้ ข้อความหน่วยงานของท่านในหนังสือ เอกสารอบรม หรือ ลงใน VDO ในช่องของเรา รวมทั้งในเว็บทั้งระบบ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคารอย่างมืออาชีพ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคารอย่างมืออาชีพ อ่าน 28,374
HOT

68-0233 รหัส OBT004
list price: 3,500.00
our price: 2,500.00
member price: 2,500.00

...... โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม + เรียนในระบบได้ตลอดเวลา + ใบประกาศรับรองการอบรมเมื่อเรียนจบ และ มี Spreadsheet ประกอบด้วย 1 ชุด

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการควบคุมงานและการตรวจสอบในการก่อสร้าง

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - เทคนิคการควบคุมงานและการตรวจสอบในการก่อสร้าง อ่าน 15,465
HOT

68-0247 รหัส OBT011
list price: 3,500.00
our price: 2,500.00
member price: 2,500.00

...... โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม + เรียนในระบบได้ตลอดเวลา + ใบประกาศรับรองการอบรมเมื่อเรียนจบ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures) พร้อมเทคนิคการทำโจทย์

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures) พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ อ่าน 1,246
COOL

68-0262 รหัส OBT020
list price: 4,500.00
our price: 1,600.00
member price: 1,600.00

- หลักสูตรเนื้อหาเรียนออนไลน์ ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures) พร้อมเทคนิคการทำโจทย์
- เอกสารการบรรยายสามารถโหลดไปพิมพ์เองได้ PDF
- เนื้อหามีทั้งหมด 25 ตอน ++ ครบทุกอย่าง กระจ่างทุกหัวข้อ
- เรียนซ้ำทบทวนได้ตลอดเวลา ไม่มีหมดอายุ และ ปรึกษาได้ในกลุ่ม