หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1 อ่าน 3,556
HOT

65-0167 รหัส ABT001

หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเทศบาล ช่างอบจ. หน่วยงานท้องถิ่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

list price: 200,000.00
member price: 200,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Smart

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: บริการจัดอบรม สัมมนา (ใน-นอกสถานที่)

หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1

TumCivil.com ภูมิใจเสนอหลักสูตรการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ และ บุคลิคภาพในการทำงาน

ของช่างเทศบาล และ ช่างอบจ. ด้วยแพคเกจการอบรมสัมมนา พัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย :

ตัวอย่างหนังสือ คู่มือ และ สื่อการสอนที่ใช้ในการอบรม :

<คลิกดูตัวอย่างคู่มือทั้งหมดได้ที่นี่>

สื่อการสอนพวกหนังสือ,  VDO และ ไฟล์ Presentation ต่างๆ เราจะทำให้กับองค์กรท่านเลยลักษณะเฉพาะตัว ไม่เหมือนใครเป้นชุดอย่างดี

เหมาะกับการนำไปใช้และอ้างอิงในการประกอบการทำงาน


หลักสูตรอบรมประกอบด้วย :

- ด้านวิศวกรรม / ก่อสร้าง

1. หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง 2 / 3 มิติ

2. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างในระบบ 2 / 3 มิติ

3. การถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

4. การอ่านแบบ เขียนแบบเบื้องต้น และ เทคนิคเพิ่มเติม

5. การออกแบบอาคาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โกดัง และ โรงงาน

6. การยื่นแบบ การขออนุญาต และ เทคนิคการต่อรอง

7. การออกแบบฐานราก โครงสร้างใต้ดิน กำแพงกันดิน

8. การคิดแรงลม และ แรงแผ่นดินไหว

9. การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุ

10. การออกแบบโครงสร้างพิเศษฯ เช่น กำแพงรับแรงเฉือน ผนังรับแรง พื้นไร้คาน ฯลฯ

11. การออกแบบระบบท่อในอาคาร

12. การออกแบบระบบประปาและไฟฟ้าเบื้องต้น

13. การออกแบบถนนลาดยาง และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

14. การออกแบบงานทาง การสำรวจ การคิดคำนวณวัดระบบพื้นที่ กล้องวัดต่างๆ

15. การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

16. การออกแบบสะพานคอนกรีตเบื้องต้น

17. การออกแบบโครงสร้างไม้ และ เหล็ก

18. การบริหารงานโครงการพร้อมการจัดการก่อสร้าง

18. ประสบการณ์ งานก่อสร้าง เทคนิคจากวิศวกรผู้มีประสบการณ์ รู้ทันผู้รับเหมา

- ด้านพัฒนาบุคลิคภาพ

1. การใช้งานภาษาอังกฤษในทางวิศวกรรมพื้นฐาน

2. เทคนิคในการดีลงาน การวางตัว และ การดูและสุขภาพของช่างฯ

3. เทคนิคการคำนวณ การคิดเลข ระบบตัวเลข และ ทางคณิตศาสตร์

- ด้านทบทวนความรู้พื้นฐาน / เตรียมสอบ

1. ติวเนื้อหาจากข้อสอบที่ผ่านมา / ทบทวนความรู้ที่เคยเรียน

2. ปูพื้นฐานด้านการก่อสร้าง / สิ่งที่ขาดหายไป

3. ทบทวนความรู้ ข่อสอบต่างๆ เช่น สอบภาคี สอบสามัญวิศวกร

- ด้านเทคโนโลยี

1. การใช้งานอินเตอร์เนต การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2. หลักการค้นหาข้อมูล Search หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

3. การตรวจสอบ ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

4. การพัฒนาองค์ความรู้ และ ปรับเปลี่นทัศนคติในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการทำงาน

- ด้านโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม

1. การใช้งานโปรแกรมทางด้านงานโยธาออกแบบโครงสร้าง

2. หลักการโมเดล การจำลอง และ การคำนวณออกแบบโครงสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์

3. การนำผลจากการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ไปใช้


สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-4990739 (เสนอราคาอบถามคลิกที่นี่)


ระยะเวลาในการจัดอบรม :

ขั้นต่ำ 2 วันขึ้นไป


สถานที่ในการอบรม :

ทางเราจัดหาให้ พร้อมที่พัก หรือ ทางหน่วยงานท่านพิจารณา


วิทยากร :

ทางเรามีวิทยากรคุณภาพในการอบรม เช่น รศ.ดร.ศรีกริช หิรัญมาศ, รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป, อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก, อ.ไชยรัตน์ ไหมสกุล, อ.วีระ ชานวิทิตกุล, อ.กฤษดา รักษากุล, อ.ยุทธนา ทับทิมทอง, ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน,  ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ, ดร.สมพร อรรถเศรณีวงศ์, อ.ศุภกฤษณ์ หมื่นคิด, ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์, ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว ฯลฯ


สิ่งที่ท่านและองค์กรจะได้รับ :

1. เอกสารคู่มืออย่างดี

2. VDO หรือ ไฟล์ Multimedia สวยงาม

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือวัดต่างๆ หรือ เครื่องทดสอบ (เพิ่มเติม)

4. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น

โปรกรม Visual RC DX สำหรับออกแบบ ค.ส.ล., โปรแกรม A.Frame 3D, โปรแกรม EZ Frame 2D, โปรแกรม Microfeap for Windows, โปรแกรม Prokon, โปรกรม CiviSoft Estimation ในการถอดแบบและประมาณราคา, ECAD โปรแกรมประมาณราคาจาก AutoCAD, QuickDesign โปรแกรมออกแบบ ถอดแบบ และ เขียนแบบจาก AutoCAD, โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็ก, โปรแกรมออกแบบจุดต่อโครงสร้าง, โปรแกรมช่วยเขียนแบบ ZWCAD, โปรแกรมคำนวณการตัดเหล็ก Barcut, โปรแกรมออกแบบพื้นไร้คาน, โปรแกรมออกแบบถนนค.ส.ล., โปรแกรมออกแบบ เสา คาน เหล็กรูปพรรณ, โปรแกรมออกแบบโครงหลังคา, โปรแกรมออกแบบโครงสร้างไม้, โปรแกรมออกแบบระบบสุขาภิบาล ฯลฯ


ผู้สนับสนุนรายการนี้ :

TumCivil.com, Wavee Original Software, QuickDesign Software, ZWCad Software

TumCivil.com Networks

ZWCAD - โปรแกรมเขียนแบบมืออาชีพ ราคาประหยัด มี HardLock


รายละเอียดเพิ่มเติม   =   ติดต่อด่วน 089-4990739 (เสนอราคาอบถามคลิกที่นี่)

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง    =    -


ราคาเริ่มต้นประมาณ 200,000 บาทขึ้นไป (พร้อมรับประกันผล)

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องเป็นองค์กร เช่น เทศบาล / อบจ. ท่านจะได้รับเอกสาร คู่มืออย่างดี พร้อม สื่อการสอน และโปรแกรมสำหรับงานก่อสร้าง


สนใจโทร. 089-4990739 | ซอฟต์แวร์ไทย - ต่างประเทศ | อบรมสัมมนา

สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)