โปรแกรม ZWCAD 2011i (Professional)

โปรแกรม ZWCAD 2011i (Professional) อ่าน 1,826

35-0157 รหัส ESCA00002
list price: 34,900.00
our price: 33,500.00
member price: 27,000.00

โปรแกรมช่วยเขียนแบบ 3D แบบมืออาชีพ รุ่น Professional (USB Hardlock)

โปรแกรมชุด ซื้อสดสุดคุ้ม 1 (ซอฟต์แวร์ของไทยทั้งหมด)

โปรแกรมชุด ซื้อสดสุดคุ้ม 1 (ซอฟต์แวร์ของไทยทั้งหมด) อ่าน 3,268
HOT

63-0159 รหัส ESPK00001
list price: 38,000.00
our price: 35,000.00
member price: 32,000.00

โปรแกรมชุด ซื้อสดสุดคุ้ม 1 ประกอบด้วยโปรแกรม 18 ชุด และ คู่มือวิศวกรโยธาอย่างดี 1 ชุด

CSICol - โปรแกรมออกแบบเสาค.ส.ล.ของ CSI

CSICol - โปรแกรมออกแบบเสาค.ส.ล.ของ CSI อ่าน 2,866

37-0152 รหัส ESIS00001
list price: 40,600.00
our price: 22,570.00
member price: 21,400.00

โปรแกรมออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, POST-TENSIONED ค.ส.ล.ของ CSI

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, POST-TENSIONED ค.ส.ล.ของ CSI อ่าน 3,704

37-0153 รหัส ESIS00002
list price: 111,000.00
our price: 57,800.00
member price: 56,500.00

SAFE - โปรแกรมออกแบบพื้น, ฐานราก, คาน, และ POST-TENSIONED คอนกรีตเสริมเหล็กของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)

ETABS Nonlinear - โปรแกรมออกแบบอาคาร ระบบ 3 มิติ ของ CSI

ETABS Nonlinear - โปรแกรมออกแบบอาคาร ระบบ 3 มิติ ของ CSI อ่าน 6,951

37-0154 รหัส ESIS00003
list price: 242,000.00
our price: 122,470.00
member price: 115,900.00

ETABS - โปรแกรมออกแบบอาคาร 3 มิติ ของ CSI โดย CSIBerkley (USB HardLock)