โปรแกรม DRMK Foundation v.1.4.8 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช)

โปรแกรม DRMK Foundation v.1.4.8 ออกแบบฐานราก 5 วิธี (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 9,880
HOT

31-0246 รหัส ESRC00023
list price: 7,000.00
our price: 6,000.00
member price: 6,000.00

สำหรับ รุ่น V1.4.8
 - ตามข้อเสนอของผู้ใช้งานครับ ฐานแผ่ F0 ความหนาน้อยที่สุดลดลงจาก 40 cm --> 30 cm ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
สำหรับ รุ่น V1.4.6
 - ฐานรากร่วม FC2 ปรับการแสดงค่า fb ในรายงานให้ตรงกับในหน้าคำนวณ
สำหรับ รุ่น V1.4.5
 - เพิ่มการวาดเส้นบอกขนาด F3 ครับ
สำหรับ รุ่น V1.4.4
 - ปรับปรุงการแสดงผลในหน้ารายงานของฐานแผ่ร่วมครับบางกรณีที่ฐานรูปทรงแปลกๆมันล้นพื้นที่ไปหน่อย
สำหรับ รุ่น V1.4.3
 - ป้องกัน f'c ในหน้า พารามิเตอร์ออกแบบ ถ้าผู้ใช้พิมพ์ค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขโปรแกรมจะไม่ Error ครับ แถมบังคับให้พิมพ์ค่าลบหรือทศนิยมไม่ได้ (จะเริ่มดื้อ) พอผู้ใช้จะปิดหน้าต่างหรือกดพิมพ์ จะตรวจสอบว่า f'c น้อยไป, มากไป หรือ ไม่ใช่ตัวเลขครับ แต่ก็เพื่อช่วยป้องกันให้ผู้ใช้ครับ
สำหรับ รุ่น V1.4.2
 - แก้ไขฐานแผ่ให้เปลี่ยนค่ากำลังแบกทานได้พร้อมเพิ่มระบบตรวจสอบผู้ใช้ใส่ค่าผิด(ที่ไม่ใช่ตัวเลข)
สำหรับ รุ่น V1.4.1
 - ฐาน FC2P6 แก้ไขการคำนวณเหล็กเสริมใต้เสา C2
 - เพิ่มหน้าตัดเสาเข็มเจาะขนาด 35 cm
สำหรับ รุ่น V1.4.0
 - เพิ่ม ฐานรากเข็มคานเชื่อม
 - แก้ไขการคำนวณน้ำหนักฐาน F3
สำหรับ รุ่น V1.3.1
 - เพิ่ม ฐานแผ่คานเชื่อม FB
 - แก้ไข F6 ให้คำนวณแรงเฉือนทะลุในหน้าคคำนวณและรายงานตรงกัน
สำหรับ รุ่น V1.2.0
 - ฐานรากร่วมเสาเข็ม FC2P6
 - เพิ่มปุ่ม "กระชับพื้นที่"
 - เพื่อปุ่ม "ใส่น้ำหนักแบบง่าย"
สำหรับ รุ่น V1.1.0
 - ปรับค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของ SD40 เป็น fs = 2,000 ksc
 - ป้องกันช่องกรอกข้อมูลว่าง
 - เพิ่ม ออกแบบฐานรากแผ่ร่วม FC2
สำหรับ รุ่น V1.0.2
 - คำนวณออกแบบได้ 5 วิธีคือ
(1) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามกฎกระทรวง
(2) วิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(3) วิธีกำลังประลัยตามกฎกระทรวง
(4) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
(5) วิธีกำลังตามมาตรฐาน ACI 318-19
 - กำหนดข้อมูลโครงการและโลโก้บริษัทของผู้ใช้งานเองได้
 - กำหนดข้อมูลวัสดุและเสาเข็ม
 - จัดเก็บข้อมูลฐานรากเป็นไฟล์ข้อมูล .xml
 - สร้างรายการคำนวณแสดงข้อมูลโครงการ, ผลการออกแบบ และแบบรายละเอียด
 - จัดพิมพ์รายการคำนวณเป็นระเบียบและสวยงาม
 - คำนวณออกแบบฐานรากแผ่, ฐานเสาเข็ม 1 ต้น ถึง 9 ต้น, ฐานปล่องลิฟท์ และฐานหอเครน
 - มีคู่มือ + VDO + USB Hardlock พร้อมกล่อง และ อัพเดทฟรี

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การใช้ SAP2000 ขั้นสูง สำหรับออกแบบอาคารรับแรงลม + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การใช้ SAP2000 ขั้นสูง สำหรับออกแบบอาคารรับแรงลม + คู่มือ อ่าน 3,763
HOT

68-0242 รหัส OBT007
list price: 5,000.00
our price: 3,200.00
member price: 3,000.00

......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร หรือ จบเล่ม (331 หน้า) ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด
-----------------------------------------------------------
เอกสารอย่างดีแบบ Textbook ปกสีแข็ง ข้างในขาว - ดำ ขนาด B5 หนา 331 หน้า

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 (v.22) + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 (v.22) + คู่มือ อ่าน 12,549
HOT

68-0236 รหัส OBT007
list price: 5,000.00
our price: 3,000.00
member price: 3,000.00

......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย ETABS (v.18+19) + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย ETABS (v.18+19) + คู่มือ อ่าน 10,524
HOT

68-0237 รหัส OBT008
list price: 5,000.00
our price: 3,500.00
member price: 3,500.00

+++ ผู้เข้าอบรม ETABS (Offline ที่โรงแรม) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรี +++
......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) และ VDO ของการอบรมที่โรงแรม โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด......

คู่มือการคำนวณออกแบบจุดต่อและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก (STEEL CONNECTIONS) (DRMK)

คู่มือการคำนวณออกแบบจุดต่อและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก (STEEL CONNECTIONS) (DRMK) อ่าน 6,167
COOL

39-0230 รหัส TPMV00043
list price: 1,200.00
our price: 1,100.00
member price: 1,000.00

คู่มือการคำนวณออกแบบจุดต่อและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ประกอบด้วย ASD และ LRFD (STEEL CONNECTIONS by Using ASD and LRFD)