ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 (v.22) + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย SAP2000 (v.22) + คู่มือ อ่าน 7,920
HOT

68-0236 รหัส OBT007
list price: 5,000.00
our price: 3,000.00
member price: 3,000.00

......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย ETABS (v.18) + คู่มือ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย ETABS (v.18) + คู่มือ อ่าน 4,916
HOT

68-0237 รหัส OBT008
list price: 5,000.00
our price: 3,500.00
member price: 3,500.00

+++ ผู้เข้าอบรม ETABS (Offline ที่โรงแรม) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรี +++
......หลักการคือทางวิทยากรจะสอนผ่านคลิป VDO เป็นหลัก ผ่านกลุ่มปิดของเรา โดยมีระยะเวลาสอน ไปเรื่อยๆ แล้วแต่วิทยากร ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2563 (จำนวนไม่ระบุวัน เพราะผู้สอนจะอัพ VDO มาให้เรื่อยๆ) และ VDO ของการอบรมที่โรงแรม โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดูได้ไม่อั้น ไม่จำกัด โดยมีเอกสารประกอบด้วย 1 เล่ม และ มี โปรแกรมแบบใช้งานได้จริงให้ด้วย 1 ชุด......

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced RC Concrete Design) (DRMK)

หนังสือคู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced RC Concrete Design) (DRMK) อ่าน 9,555
HOT

39-0195 รหัส TPMV00026
list price: 1,500.00
our price: 1,500.00
member price: 1,300.00

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced RC Concrete Design) ภาษาไทยแบบปกแข็ง

หนังสือคู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กฉบับสมบูรณ์ (ASD + LRFD) (DRMK)

หนังสือคู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กฉบับสมบูรณ์ (ASD + LRFD) (DRMK) อ่าน 11,680
HOT

39-0206 รหัส TPMV00033
list price: 1,500.00
our price: 1,500.00
member price: 1,300.00

คู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กฉบับสมบูรณ์ (ASD + LRFD)
เนื้อหาภาษาไทย 1 เล่ม ครบสุดๆ (พิมพ์ปกแข็งแบบ Text)
ปรับปรุงใหม่ เขียนใหม่ วาดใหม่ ดูง่าย รูปสวย และ เจ๋งจริงๆ
โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

หนังสือคู่มือการใช้ SAFE ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้น พื้นโพสท์เทนชั่น และ ฐานรากทุกชนิด (DRMK)

หนังสือคู่มือการใช้ SAFE ในการวิเคราะห์และออกแบบพื้น พื้นโพสท์เทนชั่น และ ฐานรากทุกชนิด (DRMK) อ่าน 8,511
COOL

39-0218 รหัส TPMV00037
list price: 1,200.00
our price: 1,200.00
member price: 1,000.00

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมเซฟ SAFE สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบพื้น พื้นโพสท์เทนชั่น ฐานรากทุกชนิด Mat Foundation