โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง Estimate Construction Plus+ อ่าน 7,803

33-0258 รหัส ESET00009

✅ เป็นโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ มี Hardlock ลักษณะเป็นการซื้อขาด ไม่มีข้อผูกมัด
✅ เป็นโปรแกรมแบบแบบ Stand Alone ไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อใช้งาน หรือ ใช้โปรแกรมอื่นช่วย
✅ มีฐานข้อมูลสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ทำข้อมูลไว้ใช้ได้
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง
✅ มีพื้นที่หน้าจอสำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำงานแบบมืออาชีพง
✅ ทำงานแบบ Work Breakdown Structure (WBS) ในงานถอดแบบประมาณราคา
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็วและถูกต้อง
✅ มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊ก
✅ คำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม
✅ สามารถตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงินของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการได้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆต่อไปได้
✅ สามารถแบ่งงานเพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน
✅ มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
- รายละเอียดของโครงการประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
- ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
- สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข รายการวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
✅ สูตรที่ช่วยในการคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ เช่นงานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
✅ รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และกราฟ ฯลฯ (สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มได้เลย)
✅ รายงานรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดงานวัสดุก่อสร้าง (Summary Total)
✅ มีบริการช่วยเหลือ Service ให้กับผู้ใช้งาน และ มีกลุ่มไว้เป็นการสอบถามช่วยเหลือกัน
✅ มีระบบ Backup sheet และ Material Takeoff โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด ช่วยถอดแบบได้ง่ายและเห็นภาพ

list price: 15,000.00
our price: 9,000.00
member price: 9,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

CM Planing Plus+

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ถอดแบบ & ประมาณราคา

 

 

อัปเดต 2.7.5

(18/05/67)

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.2.7.5 (18 / 05 / 67) >>>

ต้องใช้ร่วมกับ USB Hardlock สีดำนะครับ....ซึ่งในนั้นไม่มีอะไร เสียบเพื่อ Lock โปรแกรม

โปรแกรม + VDO + คู่มือ

 


< สถิติอัปเดตย้อนหลัง / ชุด Updated >

3. ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 2.7.5  (18 / 05 / 67) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)

------------------------------------------------------------------------------


 

 

ราคาจำหน่ายโปรแกรม

สำหรับบุคคลธรรมดา ซื้อใหม่ = 9,000 บาท

(โปรแกรม ซื้อขาด + ลิขสิทธิ์ + Hardlock + อัปเดตฟรี รุ่น V)

สามารถติดต่อแจ้งได้ทางไลน์ @tumcivil.com

นิติบุคคล = 17,000 บาท (ไม่รวม Vat)

 


Line ID = @tumcivil.com  มาเลยโปรแกรมนไทย แบบซื้อขาด มีลิขสิทธิ์ .....

สำหรับถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ

ที่ผู้ถอดแบบและประมาณราคาถามหากันมามาก

ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ไม่ต้องไปผูกกับโปรแกรมอื่น

 

 

การสร้าง Backup Sheet ใน Footing Column Wall

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

 

VDO รุ่น 2.7.5 เพิ่ม Backup Sheet และ Material Takeoff

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

 

VDO อัปเดทฟังก์ชันใหม่ Ec274P Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO แนะนำ Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO จัดการ Database Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO การติดตั้ง Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

 

เข้ากลุ่ม สอบถาม พูดคุย แจ้งปัญหา ได้ที่นี่

คลิกเข้ากลุ่ม FB ของ CM Planning Plus

 โปรแกรม Estimate Construction Plus + V 2.7.5


แนะนำเบื้องต้น

งานประมาณราคาก่อสร้าง เป็นหัวใจที่สำคัญของการรับเหมาก่อสร้างซึ่งนอกจากจะต้องทำการประมาณราคาด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาแล้วยังจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ

ดังนั้นโปรแกรม Estimate Construction Plus+ จึงเป็นโปรแกรมที่จำเป็น และถูกออกแบบมาสำหรับสถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานก่อสร้างอาคาร, อาคารที่พักอาศัย, งานระบบไฟฟ้า และประปาในอาคาร เป็นต้น ช่วยให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะโปรแกรมมีส่วนของ Backup sheet และ Material Takeoff จัดการปริมาณผลรวมของวัสดุ โดยการ Takeoff แสดงผลรวมปริมาณวัสดุทั้งหมด ของแต่ละงาน สามารถ คัดลอก-แก้ไข Backup sheet ได้อย่างอิสระ โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด และ ทำงานแบบ WBS มีระบบ ระบบ Auto Backup ฐานข้อมูล ได้มากถึง 30 ครั้ง

 


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม (อัปเดท 2.7.5)

มีระบบ Backup sheet และ Material Takeoff โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด
✅ เครื่องมือสร้างและ บันทึกข้อมูล Backup sheet งานโครงสร้าง
✅ กำหนดขนาด และเลือก ขนาดเหล็กได้
✅ Material Takeoff จัดการปริมาณผลรวมของวัสดุ โดยการ Takeoff
✅ แสดงผลรวมปริมาณวัสดุทั้งหมด ของแต่ละงาน และ WBS
✅ ระบบ Auto Backup ฐานข้อมูล ได้มากถึง 30 ครั้ง
✅ สามารถ เรียกใช้ข้อมูลเก่าได้ กรณีฐานข้อมูลมีปัญหา


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม (อัปเดท 2.7.4)

✅ เครื่องมือคำนวณงานโครงสร้าง เพิ่มงาน (ขุดดิน-ถมดิน-ทราย-คอนกรีตหยาบ)
✅ การจัดการ ฐานข้อมูล แบบไม่จำกัด
✅ คำนวณและแสดงค่า % ของแต่ละรายการวัสดุ
✅ บันทึกรูปแบบการตั้งค่าตาราง ของแต่ละโครงการ
✅ บันทึก (Save As) เปลี่ยนชื่อ โครงการ
✅ ยกเลิกการ ล็อกหน้าจอ หลังจากบันทึกข้อมูล
✅ มีการแจ้งเตือน การลืมบันทึก
✅ แจ้งเตือน บันทึกข้อมูล (Backup) ก่อนปิดโปรแกรม
✅ รายงานไม่แสดง รูปและข้อความของ ผู้พัฒนา


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม

✅ เป็นโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ มี Hardlock ลักษณะเป็นการซื้อขาด ไม่มีข้อผูกมัด
✅ เป็นโปรแกรมแบบแบบ Stand Alone ไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อใช้งาน หรือ ใช้โปรแกรมอื่นช่วย
✅ มีฐานข้อมูลสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ทำข้อมูลไว้ใช้ได้
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง
✅ มีพื้นที่หน้าจอสำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานแบบ Work Breakdown Structure (WBS) ในงานถอดแบบประมาณราคา
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็วและถูกต้อง
✅ มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊ก และคำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม
✅ สามารถตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงินของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการได้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆต่อไปได้
✅ สามารถแบ่งงานเพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน
✅ มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
    - รายละเอียดของโครงการประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
    - ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
    - สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข รายการวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
✅ สูตรที่ช่วยในการคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ เช่นงานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
✅ รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และกราฟ ฯลฯ (สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มได้เลย)
✅ รายงานรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดงานวัสดุก่อสร้าง (Summary Total)
✅ มีบริการช่วยเหลือ Service ให้กับผู้ใช้งาน และ มีกลุ่มไว้เป็นการสอบถามช่วยเหลือกัน

มีระบบ Backup sheet และ Material Takeoff โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด


ทีมผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมฯ

- ThaiEstimate Team
- CM Planning Plus+
- TumCivil.com


สั่งซื้อโปรแกรมนี้ได้ที่นี่

- เพจ CM Planning Plus+
- TumCivil.com Shopping

 

 

เปรียบเทียบความสามารถ Estimate Construction Plus+ 2.7.5

 
    ความสามารถของรุ่นโปรแกรม   ทดลองใช้ รุ่นจริง
   การแก้ไข เพิ่ม หรือ ลด ฐานข้อมูล   -
   การพิมพ์   มีลายน้ำ ไม่มีลายน้ำ
   การทำงาน จำนวนโปรเจคที่สร้างได้   1 ไม่จำกัด
   การล็อคโปรแกรม   - ใช้ Hardlock
   การคำถาม ช่วยเหลือ Support Service   -
   เมนูการใช้งานภาษาไทย
   รายการแสดงผลภาษาไทย
       
   ราคานิติบุคคล / บริษัท   - 15,000
   ราคาปรกติ   - 10,000
   ราคาพิเศษ   - 9,000
       

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

Estimate Construction Plus + V 2.7.5

(โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ)


 

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

Estimate Construction Plus + V 2.7.5

เพิ่ม ระบบ Backup sheet และ Material Takeoff

เพื่อให้การถอดแบบเป็นเรื่องง่ายๆ

(โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ)


 

USB Hardlock สำหรับ เสียบ ล็อคโปรแกรม

ผู้พัฒนาและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


เข้ากลุ่ม สอบถาม พูดคุย แจ้งปัญหา ได้ที่นี่

คลิกเข้ากลุ่ม FB ของ CM Planning Plus


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)