โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง Estimate Construction Plus+ อ่าน 5,610

33-0258 รหัส ESET00009

✅ เป็นโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ มี Hardlock ลักษณะเป็นการซื้อขาด ไม่มีข้อผูกมัด
✅ เป็นโปรแกรมแบบแบบ Stand Alone ไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อใช้งาน หรือ ใช้โปรแกรมอื่นช่วย
✅ มีฐานข้อมูลสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ทำข้อมูลไว้ใช้ได้
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง
✅ มีพื้นที่หน้าจอสำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำงานแบบมืออาชีพง
✅ ทำงานแบบ Work Breakdown Structure (WBS) ในงานถอดแบบประมาณราคา
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็วและถูกต้อง
✅ มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊ก
✅ คำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม
✅ สามารถตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงินของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการได้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆต่อไปได้
✅ สามารถแบ่งงานเพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน
✅ มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
- รายละเอียดของโครงการประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
- ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
- สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข รายการวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
✅ สูตรที่ช่วยในการคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ เช่นงานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
✅ รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และกราฟ ฯลฯ (สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มได้เลย)
✅ รายงานรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดงานวัสดุก่อสร้าง (Summary Total)
✅ มีบริการช่วยเหลือ Service ให้กับผู้ใช้งาน และ มีกลุ่มไว้เป็นการสอบถามช่วยเหลือกัน

list price: 10,000.00
our price: 8,000.00
member price: 8,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

CM Planing Plus+

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ถอดแบบ & ประมาณราคา

 

 

อัปเดต 2.7.4

(19/12/66)

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.2.7.4 (19 / 12 / 66) >>>

ต้องใช้ร่วมกับ USB Hardlock สีดำนะครับ....ซึ่งในนั้นไม่มีอะไร เสียบเพื่อ Lock โปรแกรม

โปรแกรม + VDO + คู่มือ

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.2.7.4 (19 / 12 / 66) >>>

 


< สถิติอัปเดตย้อนหลัง / ชุด Updated >

2. ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 2.7.4  (19 / 12 / 66) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)

------------------------------------------------------------------------------


 

 

ราคาจำหน่ายโปรแกรม

สำหรับบุคคลธรรมดา ซื้อใหม่ = 8,000 บาท

(โปรแกรม ซื้อขาด + ลิขสิทธิ์ + Hardlock + อัปเดตฟรี รุ่น V)

สามารถติดต่อแจ้งได้ทางไลน์ @tumcivil.com

นิติบุคคล = 15,000 บาท (ไม่รวม Vat)

 


Line ID = @tumcivil.com  มาเลยโปรแกรมนไทย แบบซื้อขาด มีลิขสิทธิ์ .....

สำหรับถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ

ที่ผู้ถอดแบบและประมาณราคาถามหากันมามาก

ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ไม่ต้องไปผูกกับโปรแกรมอื่น

 

 

VDO อัปเดทฟังก์ชันใหม่ Ec274P Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO แนะนำ Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO จัดการ Database Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO การติดตั้ง Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

 

เข้ากลุ่ม สอบถาม พูดคุย แจ้งปัญหา ได้ที่นี่

คลิกเข้ากลุ่ม FB ของ CM Planning Plus

 โปรแกรม Estimate Construction Plus + V 2.7.4


แนะนำเบื้องต้น

งานประมาณราคาก่อสร้าง เป็นหัวใจที่สำคัญของการรับเหมาก่อสร้างซึ่งนอกจากจะต้องทำการประมาณราคาด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาแล้วยังจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ

ดังนั้นโปรแกรม Estimate Construction Plus+ จึงเป็นโปรแกรมที่จำเป็น และถูกออกแบบมาสำหรับสถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานก่อสร้างอาคาร, อาคารที่พักอาศัย, งานระบบไฟฟ้า และประปาในอาคาร เป็นต้น ช่วยให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็วและแม่นยำ และที่สำคัญเป็นโปรแกรมลักษณะ WBS (Work Break Down Structure) มีการเรียงลำดับขั้นของงาน


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม (อัปเดท 2.7.4)

✅ เครื่องมือคำนวณงานโครงสร้าง เพิ่มงาน (ขุดดิน-ถมดิน-ทราย-คอนกรีตหยาบ)
✅ การจัดการ ฐานข้อมูล แบบไม่จำกัด
✅ คำนวณและแสดงค่า % ของแต่ละรายการวัสดุ
✅ บันทึกรูปแบบการตั้งค่าตาราง ของแต่ละโครงการ
✅ บันทึก (Save As) เปลี่ยนชื่อ โครงการ
✅ ยกเลิกการ ล็อกหน้าจอ หลังจากบันทึกข้อมูล
✅ มีการแจ้งเตือน การลืมบันทึก
✅ แจ้งเตือน บันทึกข้อมูล (Backup) ก่อนปิดโปรแกรม
✅ รายงานไม่แสดง รูปและข้อความของ ผู้พัฒนา


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม

✅ เป็นโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ มี Hardlock ลักษณะเป็นการซื้อขาด ไม่มีข้อผูกมัด
✅ เป็นโปรแกรมแบบแบบ Stand Alone ไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อใช้งาน หรือ ใช้โปรแกรมอื่นช่วย
✅ มีฐานข้อมูลสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ทำข้อมูลไว้ใช้ได้
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง
✅ มีพื้นที่หน้าจอสำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานแบบ Work Breakdown Structure (WBS) ในงานถอดแบบประมาณราคา
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็วและถูกต้อง
✅ มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊ก และคำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม
✅ สามารถตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงินของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการได้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆต่อไปได้
✅ สามารถแบ่งงานเพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน
✅ มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
    - รายละเอียดของโครงการประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
    - ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
    - สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข รายการวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
✅ สูตรที่ช่วยในการคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ เช่นงานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
✅ รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และกราฟ ฯลฯ (สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มได้เลย)
✅ รายงานรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดงานวัสดุก่อสร้าง (Summary Total)
✅ มีบริการช่วยเหลือ Service ให้กับผู้ใช้งาน และ มีกลุ่มไว้เป็นการสอบถามช่วยเหลือกัน


ทีมผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมฯ

- ThaiEstimate Team
- CM Planning Plus+
- TumCivil.com


สั่งซื้อโปรแกรมนี้ได้ที่นี่

- เพจ CM Planning Plus+
- TumCivil.com Shopping

 

 

เปรียบเทียบความสามารถ Estimate Construction Plus+ 2.7.4

 
    ความสามารถของรุ่นโปรแกรม   ทดลองใช้ รุ่นจริง
   การแก้ไข เพิ่ม หรือ ลด ฐานข้อมูล   -
   การพิมพ์   มีลายน้ำ ไม่มีลายน้ำ
   การทำงาน จำนวนโปรเจคที่สร้างได้   1 ไม่จำกัด
   การล็อคโปรแกรม   - ใช้ Hardlock
   การคำถาม ช่วยเหลือ Support Service   -
   เมนูการใช้งานภาษาไทย
   รายการแสดงผลภาษาไทย
       
   ราคานิติบุคคล / บริษัท   - 15,000
   ราคาปรกติ   - 10,000
   ราคาพิเศษ   - 8,000
       

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

Estimate Construction Plus + V 2.7.4

(โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ)


 

 

USB Hardlock สำหรับ เสียบ ล็อคโปรแกรม

ผู้พัฒนาและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


เข้ากลุ่ม สอบถาม พูดคุย แจ้งปัญหา ได้ที่นี่

คลิกเข้ากลุ่ม FB ของ CM Planning Plus


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)