คู่มือการใช้โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ด้วย ETABS อ่าน 9,661
COOL

39-0257 รหัส TPMV00047

- คู่มือการใช้งาน ETABS V21
- เนื้อหาภาษาไทย หนา 318 หน้า (พิมพ์ปกอ่อน ขาว-ดำ ขนาด B5)
- เขียนโดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

list price: 505.00
member price: 505.00

Accessories, Add-On / อุปกรณ์เสริม, โปรแกรมเพิ่มเข้าไป


Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil DRMK

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: เอกสารหนังสือคู่มือ + VDO / Multimedia

 

โปรดอ่าน

ส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ไม่มีบริการส่งไปต่างประเทศ

สำหรับคนลาว ส่งเฉพาะจังหวัดชายขอบเท่านั้น

งดส่งข้ามประเทศ เพราะจะมีค่าส่งเกิดขึ้น

 

 

โปรดอ่าน

สามารถสั่งซื้อ + จองได้แล้ว...วันนี้ 

Line ID = @tumcivil.com  มาเลย

 

 

 

คู่มือการใช้งาน ETABS V21

Integrated Software for Structural Analysis & Design

 ฟรีค่าจัดส่ง EMS / ส่งฟรีทั่วประเทศ
 
ราคาเดียวทั่วประเทศ


 COOL     NEW  

 คู่มือการใช้โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ด้วย ETABS

 เป็นคู่มือการเรียนรู้ที่ดี สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม ETABS

 เนื้อหาภาษาไทย 1 เล่ม (พิมพ์ปกอ่อน ขาว-ดำ B5)

 โดย ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

 

 

T

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ

TH_XML_Section

 


ตัวอย่างสารบัญหนังสือ ...... ข้างในขาว - ดำ ขนาด B5

ความหนา 318 หน้า

 

 

 คำนำหนังสือ
   

ETABS คือโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารซึ่งถือได้ว่าได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุดในโลกโปรแกรมหนึ่ง โปรแกรมมีความสามารถในการสร้างโมเดลอาคารได้หลากหลายรูปแบบทั้งสองมิติ สามมิติระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดวงกลม และระบบพิกัดกำหนดเอง นอกจากนั้นยังมีฟังชั่นช่วยในการสร้างโมเดลอีกมากมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลโครงสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมมีการพัฒนาต่อเนื่อง
มายาวนานจนถึงในปัจจุบัน

การกำหนดคุณสมบัติองค์อาคารจะมีวัสดุให้เลือกคือ เหล็ก คอนกรีต ไม้ และอลูมิเนียม ถ้าเป็นหน้าตัดเหล็กจะมีตารางหน้าตัดให้เลือกหรือผู้ใช้อาจกำหนดหน้าตัดเอง ส่วนหน้าตัดคอนกรีตจะมีหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อกำหนดขนาดตามต้องการ การกำหนดน้ำหนักบรรทุกจะมีทั้งแบบ อัตโนมัติและแบบใส่ค่าโดยผู้ใช้โดยจะมีน้ำหนักบรรทุกให้เลือกใช้มากมายเช่น แรงกระทำเป็นจุด แรงกระจายบนคาน แรงกระจายบนพื้น แรงด้านข้างเช่น แรงลม และแรงแผ่นดินไหว และแรงเชิงพลศาสตร์อื่นๆ

การวิเคราะห์โครงสร้างใน ETABS สามารถทำได้ทั้งแบบปกติ และแบบพิเศษเช่น การวิเคราะห์ P-Delta หรือการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ ในโหมดหลังการวิเคราะห์จะแสดงผลการคำนวณในรูปแบบตารางและกราฟิกอย่างละเอียดและผู้ใช้สามารถสร้างรายงานตามองค์ประกอบที่ต้องการได้ ในส่วนของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการเลือกหน้าตัดเหล็กหรือออกแบบเหล็กเสริมในคอนกรีตจะมีทั้งแบบรันภายใน ETABS โดยสามารถทำการออกแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เนื่องจากความสามารถที่มากมายของ ETABS นี้เอง การอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดแบบปกติอาจทำให้ผู้เริ่มเรียนรู้มีความยุ่งยากในการทำความเข้าใจจนหมดความสนใจในการใช้งานโปรแกรมนี้ไป คู่มือการใช้งาน ETABS ฉบับนี้เป็นคู่มือขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้จากการใช้งาน นั่นคือจะมีตัวอย่างให้ผู้อ่านทำตามขั้นตอน โดยจะค่อยๆอธิบายเนื้อหาแทรกเข้าตามหัวข้อที่ใช้งาน เพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆซึมซับเนื้อหา ทำความเข้าใจในการใช้งาน จนสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อใช้งาน ETABS ในระดับชั้นสูงต่อไป

ผู้เขียนหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร นักศึกษา และผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำประการใด สามารถติดต่อผู้เขียนโดยตรงทางอีเมล์เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

 


 ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้

 

ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
สาขาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ป.ตรี - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ป.โท - Master of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo
ป.เอก - Doctor of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo

 


+++ ยังไม่เปิดขายในนามนิติบุคคล +++
 


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)