โปรแกรม DRMK Steel and Connections ASD v1.1.6 โครงสร้างเหล็กและจุดต่อ ASD (โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช) อ่าน 27,309
HOT

32-0254 รหัส ESDA00014

โปรแกรม DRMK Steel and Connections Design (ASD) (ออกแบบได้ 41 ตัว)

(1) องค์อาคารได้แก่ องค์อาคารรับแรงดึง, องค์อาคารรับแรงอัด, คาน, คาน-เสา, เมทัลชีท, แป และ จันทัน
(2) จุดต่อแบบสลักเกลียวรูปแบบต่างๆ
(3) จุดต่อรอยเชื่อมรูปแบบต่างๆ
(4) จุดต่อในอาคารรูปแบบต่างๆ

list price: 12,000.00
our price: 9,000.00
member price: 9,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil DRMK

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design)


ราคาจำหน่าย

บุคคลธรรมดา = 9,000 บาท

นิติบุคคล = 17,000 บาท (ไม่รวม Vat)


กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย


 

อัพเดท 1.1.6

(17/06/67)

<<< สำหรับท่านที่ไม่มีแผ่น DVD สามารถมาโหลดได้ที่นี่ v.1.1.6 (17 / 06 / 67) >>>

 

ต้องใช้ร่วมกับ USB Hardlock สีดำนะครับ....ซึ่งในนั้นไม่มีอะไร เสียบเพื่อ Lock โปรแกรม

 


 

< สถิติอัพเดทย้อนหลัง >

17. ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 1.1.6  (17 / 06 / 67) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)

------------------------------------------------------------------------------


 

 

UPDATE ฟรี.....

โดย  ซื้อก่อนได้เปรียบ อัพเดทฟรีไม่ต้องเสียเพิ่มอีกแล้ว

 

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน DRMK STEEL & CONNECTION ASD

<<< ดาวน์โหลดเฉพาะ VDO การสอนใช้งานได้ที่นี่  >>>

 

 


เข้ากลุ่ม Facebook DRMK คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.มงคล ได้ที่นี่

 


 

 สำหรับ รุ่น V1.1.6
 - Rafter (จันทัน) และ Purlin (แป) เปลี่ยนการคิดน้ำหนักบรรทุกร่วมให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 2566

 สำหรับ รุ่น V1.1.5
 - ฐานเสากลม แก้ไขการแสดงค่าแรงในรายงาน

 สำหรับ รุ่น V1.1.4
 - Rafter (จันทัน) เพิ่มขีดจำกัดระยะยื่นเป็น L/2

 สำหรับ รุ่น V1.1.3
 - Cantilever Beam และ Stud Beam แก้ไขการคำนวณหน่วยแรงเฉือน

 สำหรับ รุ่น V1.1.2
 - เพิ่มการแสดงแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับสำหรับตัว Rafter

 สำหรับ รุ่น V1.1.1
 - Rafter เพิ่มระยะยื่นสองข้าง, Stud Beam (อเส) และ คานยื่นมีหลายหน้าตัดให้เลือก

 สำหรับ รุ่น V1.1.0
 - Rafter เพิ่มระยะยื่นสองข้าง
 - เพิ่มออกแบบอเส - Stud Beams
 - เพิ่มออกแบบคานยื่น - Steel Cantilever Beam

 สำหรับ รุ่น V1.0.9
 - Beam และ CellularBeam เพิ่มการแสดงค่าแรงปฏิกิริยาปลายคาน RL และ RR

 สำหรับ รุ่น V1.0.8
 - Purlin แก้ไขการแสดงตัวเลขทศนิยมในรายการคำนวณ

 สำหรับ รุ่น V1.0.7
 - Purlin แก้ไขรายการคำนวณให้แสดงค่า Es

 สำหรับ รุ่น V1.0.6
 - เพิ่มขีดจำกัดการแอ่นตัวแบบปรับค่าได้สำหรับ Cellular Beam, Purlin และ Rafter ครับ

 สำหรับ รุ่น V1.0.5
 - ปรับการตรวจสอบการแอ่นตัวของคาน

 สำหรับ รุ่น V1.0.4
 - Purlin เพิ่มหน้าตัด Square Tube และ Z ครับ

 สำหรับ รุ่น V1.0.3
 - Rafter เพิ่มหน้าตัด C และ 2C

 สำหรับ รุ่น V1.0.2
 - Pipe Base แก้ไขการคำนวณหน่วยแรงแบกทาน

 สำหรับ รุ่น V1.0.1
 - Column & Beam-Column เพิ่มค่า K max = 2.1
 - Base Plate 2 & 3 ปรับการวาดรูปเสาด้านข้าง

 สำหรับความสามารถทั้งหมด

  Member Design
  1. องค์อาคารรับแรงดึง - Tension Member
  2. องค์อาคารรับแรงอัด - Compression Member
  3. เสารับแรงตามแนวแกน - Axial Column
  4. เสารับการดัด - Axial Bending Column
  5. คาน - Beam
  6. คานเซลลูล่าร์ - Cellular Beam
  7. เมทัลชีท - Metal Sheet
  8. แป - Purlin
  9. จันทัน - Rafter
  10. อเส - Stud Beams
  11. คานยื่น - Steel Cantilever Beam

  Bolt Connection Design
  12. จุดต่อสลักเกลียวอย่างง่าย - Bolted Simple Connection
  13. จุดต่อเหล็กฉากสลักเกลียว - Bolted Angle Connection
  14. จุดต่อสลักเกลียวเฉือนดึง - Bolted Shear Tension
  15. จุดต่อสลักเกลียวเยื้องศูนย์ - Eccentric Bolted Connection
  16. จุดต่อสลักเกลียวเฉือนดัด - Bolted Shear-Bending
  17. จุดต่อสลักเกลียวคาน-เสา - Bolted Beam-Column
  18. จุดต่อสลักเกลียวคาน-คาน - Bolted Beam-Beam
  19. จุดต่อสลักเกลียวคาน - Bolted Beam Splice
  20. จุดต่อสลักเกลียวเสา - Bolted Column Splice

  Weld Connection Design
  21. จุดต่อเชื่อมอย่างง่าย - Welded Simple Connection
  22. จุดต่อเชื่อมเหล็กฉาก - Welded Angle Connection
  23. จุดต่อเชื่อมเหล็กรางน้ำ - Welded Channel Connection
  24. จุดต่อเชื่อมท่อกลม - Welded Pipe Connection
  25. จุดต่อเชื่อมท่อกลมรูปตัว K - K Welded Pipe Joint
  26. จุดต่อเชื่อมเยื้องศูนย์ - Eccentric Welded Connection
  27. จุดต่อเชื่อมแป้นหูช้างตัวที - T-Bracket Welded Connection
  28. จุดต่อเชื่อมคาน-เสา - Welded Beam-Column Connection
  29. จุดต่อเชื่อมคาน-คาน - Welded Beam-Beam Connection
  30. จุดต่อเชื่อมคาน - Welded Beam Splice
  31. จุดต่อเชื่อมเสา - Welded Column Splice
  32. จุดต่อเชื่อมแผ่นประกับ - Welded Gusset Plate

  Building Connection Design
  33. จุดต่อคาน-คานแผ่นเหล็ก - Beam-Beam Fin Plate
  34. จุดต่อคาน-เสาแผ่นเหล็ก - Beam-Column Fin Plate
  35. จุดต่อคาน-เสาแผ่นปิดปลาย - Beam-Column End Plate
  36. จุดต่อสันหลังคาแผ่นปิดปลาย - Ridge End Plate
  37. จุดต่อฐานท่อกลม - Pipe Base
  38. จุดต่อฐานกลม - Circular Base
  39. แผ่นรองฐานเสา 1 - Column Base Plate 1
  40. แผ่นรองฐานเสา 2 - Column Base Plate 2
  41. แผ่นรองฐานเสา 3 - Column Base Plate 3

 - มีคู่มือ + VDO + USB Hardlock พร้อมกล่อง และ อัพเดทฟรี

 


 

 

  อัพเดทสำหรับ รุ่น V1.1.6

   โปรแกรม DRMK STEEL & CONNECTION ASD


แนะนำเบื้องต้น

   สวัสดีครับ DRMK STEEL คือโปรแกรมคำนวณออกแบบเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD) ที่มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อช่วยคำนวณออกแบบออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ว.ส.ท. 1015-40 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ AISC Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design 9th Edition, ASD (1989) ของ American Institute of Steel Construction เนื่องจากการคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็กในประเทศไทยนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวทำให้การใช้โปรแกรมจากต่างประเทศให้ผลที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดและมาตรฐานในประเทศไทยซึ่งมีหลากหลาย ทำให้เกิดความสับสนในหมู่วิศวกรผู้ออกแบบเป็นประจา ในการพัฒนาโปรแกรมผมจะออกแบบขั้นตอนการคำนวณได้สะดวกรวดเร็วดูเรียบง่าย เมื่อเราสามารถดูผลการคำนวณได้อย่างรวดเร็วกทำให้สามารถปรับค่าที่ป้อนจนได้ผลการออกแบบที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบผลในวิธีต่างๆได้อีกด้วย


โปรแกรม DRMK STEEL พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา C# บนแพลตฟอร์ม .NET6 ของบริษัท Microsoft ในการรันโปรแกรมผู้ใช้จะต้องติดตั้ง .NET6 Runtime Library ก่อน ถ้าในเครื่องผู้ใช้ยังไม่ได้ติดตั้ง เมื่อรันโปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนและนาไปเวบไซต์ของ Microsoft เพื่อให้ดาวน์โหลดให้เลือก .NET6 Runtime Library x86 (ซื้อก่อนได้เปรียบครับ อัพเดทฟรี)

   สุดท้ายนี้ผมหวังว่าผลงานที่ผมภูมิใจชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทุกท่านนะครับ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ยินดีรับทุกข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาซอฟแวร์โดยท่านสามารถส่งมาที่อีเมล์ผมโดยตรงเลย [email protected]


ขีดความสามารถของโปรแกรม

✓ คำนวณออกแบบเหล็กรูปพรรณต่างๆได้แก่ พื้น คาน เสา และจุดต่อทั้งแบบสลักเกลียวและแบบเชื่อมตลอดจนถึงแบบผสม

(1) องค์อาคารได้แก่ องค์อาคารรับแรงดึง, องค์อาคารรับแรงอัด, คาน, คาน-เสา, เมทัลชีท, แป และ จันทัน
(2) จุดต่อแบบสลักเกลียวรูปแบบต่างๆ
(3) จุดต่อรอยเชื่อมรูปแบบต่างๆ

(4) จุดต่อในอาคารรูปแบบต่างๆ

✓ กำหนดข้อมูลโครงการและโลโก้บริษัทของผู้ใช้งานเองได้
✓ สามารถกำหนดข้อมูลพารามิเตอร์ออกแบบตามที่ผู้ใช้ต้องการ
✓ สามารถเลือกวิธีการออกแบบตามมาตรฐานที่ผู้ใช้ต้องการ
✓ จัดเก็บและโหลดข้อมูลองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไฟล์ข้อมูล .xml
✓ สร้างรายการคำนวณแสดงข้อมูลโครงการ, ผลการออกแบบ และแบบรายละเอียด


ผู้พัฒนาโปรแกรมฯ

ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
สาขาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ป.ตรี - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ป.โท - Master of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo
ป.เอก - Doctor of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo

 


ตัวอย่างหน้าตา DRMK STEEL ASD

(ซื้อก่อนได้เปรียบครับ อัพเดทฟรี)

มี 4 Module หลัก (41 ตัวย่อย) คือ

1. STEEL Member Design

2. Bolt Connection Design

3. Weld Connection Design

4. Building Connection Design


1. STEEL Member Design

2. Bolt Connection Design

3. Weld Connection Design

4. Building Connection Design

 

USB Hardlock สำหรับ เสียบ ล็อคโปรแกรม

 

ผู้พัฒนาและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


เข้ากลุ่ม Facebook DRMK คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.มงคล ได้ที่นี่


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อ DRMK Software ไปแล้ว มาเรียนรู้ / แจกฟรี โดย ดร.มงคล

สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)