โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี ASD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 6,608
HOT

32-0216 รหัส ESDA00012

โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) อย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

list price: 5,500.00
our price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Sermpun

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design)

 


มาแล้วครับ ไฟล์โปรแกรม อัพเดท  (14 / 08 / 61)

NEO STEEL v.5 Plus+ อัพเดท v.3 ใช้พร้อมกับ USB Hardlock สีดำครับ

ดาวน์โหลดไปเลย เอาไปวางในเครื่อง แตก Winrar ได้เลยครับ

1. ไฟล์โปรแกรม Updated v.2  (14 / 08 / 61) = ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (Updated)

2. ไฟล์เอกสารคู่มือ PDF = ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 


รายการอัพเดทครั้งนี้ (14 / 08 / 61)

  1.ปรับเปลี่ยนการแสดงผล(บางส่วน)และ
  2.ปรับลดขนาดขนาดของฟอนต์จาก 16 เป็น 14
  3.เพิ่มส่วนการออกแบบโครงสร้างไม้ ครั้งนี้จะมีเฉพาะการออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด เช่น คาน ตง แป จันทัน ขื่อ อเส ตะเฆ่ แม่บันได ฯ
  4.เพิ่มความรู้เสริมเรื่อง Shear Center ซึ่งสำคัญมากทั้งต่อการออกแบบและการก่อสร้างฯ แต่วิศวกรผู้ออกแบบ มักมองข้าม(อาจเพราะไม่ทราบ ไม่เข้าใจ ฯ) ทั้งๆที่เป็นสิ่งสำคัญแลอันตรายไม่น้อย

[สรุปความสามารถของโปรแกรม] ณ ขณะนี้

  1.ออกแบบขนาดหน้าตัดให้โดยอัติโนมัติ
  2.เหล็กฯเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1227,1228,107
  3.มีส่วนหน้าปกรายการคำนวณ และส่วนข้อกำหนดการออกแบบ เตรียมไว้ให้ด้วย
  4.ส่วนออกแบบแปหรือระแนง และเหล็กท่อนกันโก่ง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  5.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  6.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  7.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  8.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดัดและแรงอัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  9.ส่วนออกแบบ TRUSS(ใช้ในส่วนที่ 5 และ 6 ออกแบบ)
  10.ส่วนออกแบบแผ่นเหล็กรองเสา และแนะวิธีลดความหนาแผ่นเหล็กรอง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  11.ส่วนออกแบบ CELLULAR BEAM(ละเอียดยิ้บ)
  12.ส่วนออกแบบโครงสร้างไม้รับแรงดัด
  13.ส่วนความรู้เพิ่มเติม
  14.ส่วนการวิเคราะห์คาน(หลักการรวมผล)
 

รายการอัพเดทครั้งนี้ (17 / 07 / 61)

  1.เพิ่มการวิเคราะห์และออกแบบแปหรือระแนง...(ละเอียดมากครับ)
  2.เพิ่มการออกแบบเหล็กท่อนกันโก่ง(Sag Rod)...(ที่ละเอียดและถูกต้อง)
  3.แก้ไขปรับปรุงการออกแบบ Column Base Plate...และรวมถึงได้ทำการ...เขียนการวิเคราะห์และออกแบบขึ้นใหม่ในส่วนกรณีของเสารับ Large Moment(e>L/6) โดยใช้ทฤษฎีคาน คสล....และเพิ่มข้อแนะนำในการลดความหนาของแผ่นเหล็กรองฯ
 

รายการอัพเดทครั้งนี้ (5 / 06 / 61)

  1.ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของ "ข้อกำหนด"
  2.เพิ่มส่วนการออกแบบ "Cellular/Castellated" Member
  3.ปรับปรุงภาพประกอบการออกแบบใหม่ ให้ดูดีและสื่อความหมายที่ง่ายขึ้น ทั้ง
    -ในส่วนของการออกแบบ Flexural Member
    -ในส่วนการออกแบบ Compression Member
    -ในส่วนการออกแบบ Beam-Column Member
    -ในส่วนของค่า k ทั้งหมด (ทั้งในส่วนออกแบบ Tension, Compression และ Beam-Column Member)
    -ในส่วนของค่า U สำหรับส่วนออกแบบ Tension Member
  4.จัดใหม่หน้าฟอร์ม GUI ส่วนการออกแบบ Column Base Plate
  5.เพิ่มฟอร์มอธิบายเรื่องค่า Cm & P-Delta Effect ส่วนการออกแบบ Beam-Column
  6.Pop hint เพิ่มเติมข้อมูล คำอธิบายในส่วนต่างๆที่มากขึ้น

 

 
เข้ากลุ่ม Facebook NEO คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.เสริมพันธ์ ได้ที่นี่
  โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคารโครงสร้างเหล็ก

ทฤษฎีการออกแบบ
-  ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD.)
-  ออกแบบเป็นไปตาม มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ของ ว.ส.ท. (EIT. Standard 1015)

ความสามารถในการออกแบบ (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
-  ใช้ออกแบบเฉพาะกับเหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน (Hot Rolled Steel) และรีดเย็น (Cold Rolled Steel) ตามมาตรฐาน มอก.108 มอก.1227 และ มอก.1228 เท่านั้น
-  มีส่วนข้อกำหนดในการออกแบบ
-  ออกแบบโดยใช้หลักการ Optimum weight
-  ออกแบบแปหรือระแนง
-  ออกแบบ Sag Rod
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัดร่วมกับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้าง Cellular Beam
-  ออกแบบแผ่นเหล็กรองฐานเสา
-  ออกแบบจุดต่อ (บางส่วน)

คุณลักษณะเด่น
-  ใช้งานได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน
-  มีคำอธิบายในทุกช่องที่ต้องป้อนข้อมูล
-  มีข้อมูลเสริมเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการออกแบบ
-  เหล็กมีขนาดและคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.
-  ประมวลผลทันทีเมื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล
-  ตารางเหล็กสามารถแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยนได้
-  จัดรูปแบบการพิมพ์สวยงาม
-  มีหน้าปกเอกสารรายการคำนวณ
-  มีตัวช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโดยหลักการรวมผล (superposition method)ผู้พัฒนาโปรแกรมฯ

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS


 


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)